Ma trận và đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 (Có đáp án) - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Kỳ Thượng

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 440Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận và đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 (Có đáp án) - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Kỳ Thượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận và đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 (Có đáp án) - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Kỳ Thượng
Ma trận đề:
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chương 1 Quang học
-Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.
-Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.
-Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng: đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và ảnh bằng nhau. 
-Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên.
-Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực,...
-Biểu diễn được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.
-Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo hai cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng hoặc vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.
-Dựng được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng.
Số câu hỏi
1 
1
2
4
Số điểm
2
1
3
6,0 (60%)
Chương 2 Âm học
-Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp. Nêu được nguồn âm là một vật dao động.
-Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền trong chân không.
-Nêu được âm to có biên độ dao động lớn, âm nhỏ có biên độ dao động nhỏ. Nêu được ví dụ.
-Chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm như trống, kẻng, ống sáo, âm thoa.
Số câu hỏi
0,5
0,5 
1
2
Số điểm
1 
1,5
1, 5
4,0 (40%)
TS câu hỏi
1,5
1,5
3
6
TS điểm
3,0
2.5
4.5
10,0 (100%)
 PHÒNG GD & ĐT HOÀNH BỒ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG TH&THCS KỲ THƯỢNG NĂM HỌC 2015 – 2016
	 Môn: Lý 7
 (Thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề)
Câu 1: ( 4 điểm)
a, Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. Hãy vẽ một tia sáng SI bất kỳ tới một gương phẳng và tia phản xạ IR tương ứng. Chỉ ra góc tới, góc phản xạ trong hình vẽ đó. 
b, Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng ?
Câu 2 : ( 2 điểm) 
 Cho vật sáng là mũi tên AB tạo với mặt gương góc 600
 ( hình vẽ bên).
 a, Hãy vẽ ảnh của mũi tên AB tạo bởi gương phẳng.
 b, Hãy vẽ tia phản xạ của tia sáng AB tới gương. 
Câu 3 : (3 điểm)
a, Lấy 3 ví dụ về nguồn âm. Các vật phát ra âm có chung đặc điểm gì?
b, Muốn cho kèn lá chuối phát ra tiếng to, em phải thổi mạnh. Hãy giải thích tại sao ta phải làm như vậy?
 Câu 4: (1,0 đ) 
 Hãy kể tên các môi trường truyền được âm và môi trường không truyền được âm. 
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Câu
Nội dung
Điểm
 Câu 1
a, Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. 
 - Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
 - Góc phản xạ bằng góc tới.
 + Vẽ hình đúng:
- Tia sáng SI tới một gương phẳng; Tia phản xạ IR tương ứng. 
- Chỉ ra góc tới, góc phản xạ trong hình vẽ đó. 
0,5
0,5
0,5
1
b, Đặc điểm: Ảnh ảo, lớn bằng vật, khoảng cách từ ảnh tới gương bằng khoảng cách từ vật tới gương.
1,5
 Câu 2
a, +Vẽ ảnh đúng nét liền,
 nét đứt,.....
1
b, Vẽ đúng vị trí của tia phản xạ là tia IR.
1
Câu 3
 a, HS lấy được 3 ví dụ về nguồn âm
 Các vật phát ra âm có chung đặc điểm là đều dao động
1
0,5
 b, Muốn cho kèn lá chuối phát ra tiếng to, em phải thổi mạnh. Vì khi thổi mạnh thì sẽ làm cho khối khí bên trong và khèn lá sẽ dao động mạnh. => Có biên độ dao động lớn => Âm sẽ pháy ra to.
1
Câu 4
- Môi trường truyền được âm là: Môi trường chất rắn, lỏng, khí. 	 
- Môi trường không truyền được âm là: Chân không.	 
0,75
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docMa_tran_de_dap_an_Li_7.doc