Kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2015-2016 môn : Vật lý 7 thời gian làm bài : 45 phút

doc 5 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 834Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2015-2016 môn : Vật lý 7 thời gian làm bài : 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2015-2016 môn : Vật lý 7 thời gian làm bài : 45 phút
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
QUANG HỌC Nguồn sáng và vật sáng - Sự truyền ánh sáng - Ứng dụng. Định luật phản xạ ánh sáng – Các loại gương: phẳng, cầu lồi, cầu lõm.
(0.5đ)
1
(2’)
(0.5đ)
1
(2.5’)
(2đ)
2
(7’)
(3đ)
4
(11.5’)
ÂM HỌC:
Nguồn âm, âm cao, âm thấp, Tính tần số dao động ,âm to ,âm nhỏ
(0.5đ)
1
(2’)
(0.5đ)
1
(2’)
(1đ)
1
(4.5’)
(1đ)
1
(5’)
(3đ)
4
(13.5’)
Nhận biết âm phản xạ, tiếng vang, Tính được khoảng cách truyền âm
(0.5đ)
1
(2’)
(0.5đ)
1
(2’)
(0.5đ)
1
(4’)
(1đ)
1
(7’)
(2.5đ)
4
(15’)
Tiếng ồn các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn
(1.5đ)
1
(4’)
(1.5đ)
1
(5’)
Tổng số câu hỏi
3
2
1
5
2
13
Số điểm
1.5đ
1đ
0.5đ
5đ
2đ
10đ
Thời gian
6’
4.5’
2’
19.5’
12’
45ph
KIỂM TRA HỌC KỲ 1-NĂM HỌC 2015-2016
Môn :Vật Lý 7
Thời gian làm bài : 45 phút
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ KIỂM TRA
A. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm) Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là
	A. ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.
	B. ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vât.
	C. ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.
	D. ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật.
Câu 2. Vật nào dưới đây không được gọi là nguồn âm
	A. Dây đàn dao động.
	B. Mặt trống dao động.
	C. Chiếc sáo đang để trên bàn.
	D. Âm thoa dao động.
Câu 3. Một chiếc tàu ngầm ở độ sâu 300 mét so với mặt biển và phát ra siêu âm, sau 2 giây nó nhận được âm phản xạ , vậy độ sâu của biển nơi đó là:
	A. 300 mét.
	B. 1500 mét.
	C. 3000 mét.
	D. 1800 mét
Câu 4. Khi ta nghe thấy tiếng đàn, bộ phận dao động phát ra âm là
	A. tay gảy dây đàn.
	B dây đàn.
	C tay bấm phím.
	D. hộp đàn
Câu 5. Ta nghe được âm to và rõ hơn khi
	A. âm phản xạ truyền đến tai cách biệt với âm phát ra.
	B. âm phản xạ truyền đến tai cùng một lúc với âm phát ra. 	
	C. âm phát ra không đến tai, âm phản xạ truyền đến tai. 
	D. âm phát ra đến tai, âm phản xạ không truyền đến tai.
Câu 6. Mặt Trăng ở vị trí nào trong hình 1 thì người đứng ở điểm A trên Trái Đất nhìn thấy nguyệt thực?
	A. Vị trí 1 	C. Vị trí 3
	B. Vị trí 2 	D. Vị trí 4
Hình 1
A. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 7 (2 điểm)
S
R
N
I
I
N'
i
i'
a. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng
b. Hãy xác định tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ và pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng được biểu diễn bởi hình 2 .
 hình 2
Câu 8.(2đ) Vật 1 thực hiện được 6000 dao động trong trong 2 phút, vật 2 trong 90 giây thực hiện được 3600 dao động.
Tính tần số dao động của mỗi vật.
b. Vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm thấp hơn? Vì sao?
Câu 9.(1,5đ) Một công trường xây dựng nằm ở gần khu dân cư mà em đang sống. Hãy đề ra ba biện pháp cơ bản để chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên?
Câu 10.(1,5đ) Một người ở cách nơt xảy ra sấm chớp khoảng 1020 mét và nhìn thấy ánh chớp.
Hỏi sau bao lâu người đó nghe thấy tiếng sét. Biết vận tốc âm truyền trong không khí là 340m/s.
Người đó có nghe tiếng vang không? Vì sao? Tiếng vang đó là gì? Biết nơi người đó đứng là khu dân cư.
Hết
ĐÁP ÁN,HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
 Môn :Vật Lý 7
Đáp án
Điểm
A. TRẮC NGHIỆM: 
(3điểm)
Câu 1: A
0.5 đ
Câu 2: C
0.5 đ
Câu 3: D
0.5 đ
Câu 4: B
0.5 đ
Câu 5: B
0.5 đ
Câu 6: A
0.5 đ
B. TỰ LUẬN: 
(7điểm)
Câu 7( 2 đ )
 7a.Tia phản xạ nằm cùng mặt phẳng chứa tia tới và dường pháp tuyến của gương tại điểm tới.
Góc phản xạ bằng góc tới.
S
R
N
I
I
N'
i
i
 7b Dựa vào hình vẽ ta thấy:
- Tia tới SI, 
- Tia phản xạ IR, 
- Pháp tuyến IN; 
- Góc tới = i, 
- Góc phản xạ = i’.
 0.5 đ
 0,5đ
 1đ
Câu 8 
 8a. Tính đúng tần số dao động của vật 1 là 50Hz
 Tính đúng tần số dao động của vật 2 là 40Hz
 8b. Trả lời đúng : vật 1 dao động nhanh hơn, vật 2 phát ra âm thấp hơn vì tần số dao động vủa vật 1 lớn hơn.
2 đ
0,5đ
0.5đ
1đ
Câu 9. (nêu được mỗi biện pháp đúng cho 0,5 điểm)
Ba biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên:
 - Tác động và nguồn âm: Quy định mức độ to của âm phát ra từ công trường không được quá 80dB hoặc yêu cầu công trường không được làm việc vào giờ nghỉ ngơi.
 - Ngăn chặn đường tryền âm: Xây tường bao quanh công trường để chặn đường truyền tiếng ồn từ công trường.
 - Phân tán âm trên đường truyền: Trồng cây xung quanh ,treo rèm, trải thảm trong nhà...
0,5đ
0,5đ
 0,5đ
Câu 10.
 10a. Tính đúng thời gian: 1020:340 = 3( giây)
 10b. Giải thích đúng: Người đó có nghe tiếng vang, vì âm tiếng sét sẽ gặp các bức tường của những ngôi nhà và phản xạ lại. Tiếng vang đó là tiếng sấm.
 1,5đ
 0,5đ
 1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_HK_vat_ly_7_hayco_Mt.doc