12 Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Trường THCS Phong Mỹ

docx 13 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 334Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "12 Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Trường THCS Phong Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
12 Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Trường THCS Phong Mỹ
ĐỀ 1
Câu 1. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật ?
A. Khi mắt ta hướng vào vật.	B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật.
C. Khi cĩ ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta.	D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 2: Trong mơi trường trong suốt, đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào ?
A. Theo nhiều đường khác nhau	B. Theo đường thẳng
C. Theo đường gấp khúc.	D. Theo đường cong.
Câu 3: Quan hệ giữa gĩc tới và gĩc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng như thế nào ?
A. Gĩc tới gấp đơi gĩc phản xạ.	B. Gĩc tới lớn hĩn gĩc phản xạ.
C. Gĩc phản xạ bằng gĩc tới.	D. Gĩc phản xạ lớn hơn gĩc tới.
Câu 4: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng thế nào ?
A. Lớn hơn vật.	B. Bằng vật.	C. Nhỏ hơn vật	D. Gấp đơi vật.
Câu 5: ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thế nào ?
A. Nhỏ hơn vật.	B. Lớn hơn vật.	C. Bằng vật.	D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 6: nguồn sáng cĩ đắc điểm gì ?
A. Truyền ánh sáng đến mắt ta.	B. Tự nĩ phát sáng.
C. Phản chiếu ánh sáng.	D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 7: Gĩc tạo bởi tia phản xạ nằm trong mặt phẳng với:
Tia tới và pháp tuyến của gương.
Tia tới và đường vuơng gĩc với tia tới.
Tia tới và đường vuơng gĩc với gương tạ điểm tới.
Pháp tuyến với gương và đường phân giác của gĩc tới.
Câu 8: Khi cĩ nguyệt thực tức là:
A. Trái đất bị mặt trăng che khuất.	B. Mặt trăng bị trái đất che khuất ánh sáng mặt trời.
C. Mặt trăng khơng phản xạ ánh sáng nữa.	D. Mặt trời khơng chiếu sáng mặt trăng.
Câu 9: Một vật đặt trước 3 gương: phẳng, cầu lồi, cầu lõm thì gương nào tạo ảnh ảo lớn nhất ?
A. Gương phẳng.	B. Gương cầu lồi.	C. Gương cầu lõm.	D. Khơng gương nào.
Câu 10: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau?
Gương  cĩ thể cho ảnh  lớn hơn vật, khơng hứng được trên màn chắn.
Phần tự luận: (5 đ)
S
30°
I
Câu 1: Trên hình vẽ, một tia sáng SI chiếu lên gương phẳng, gĩc tạo bởi tia SI với mặt phẳng gương bằng 30o. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ và tính gĩc phản xạ?
Câu 2: Cho một mũi tên AB đặt vuơng gĩc với mặt một gương phẳng.
Vẽ ảnh của mũi tên tạo bởi gương phẳng ?
Vẽ một tia tới AI trên gương và tia phản xạ IR tương ứng ?
A
B
Đề 2
Câu 1: Cùng đặt một vật trước ba gương, gương nào tạo ra ảnh lớn hơn vật?
Gương cầu lồi.	B. Gương cầu lõm.	C. Gương phẳng. D. Gương phẳng và cầu lồi.
Câu 2: Ta nhìn thấy một vật khi:
cĩ ánh sáng từ mắt ta chiếu vào	B. cĩ ánh sáng từ vật đĩ truyền vào mắt ta .
C. vật đĩ là nguồn phát ra ánh sáng .	D. vật đĩ đặt trong vùng cĩ ánh sáng
Câu 3: Trong các hình vẽ dưới đây biết IR là tia phản xạ, hình vẽ nào biểu diễn đúng tia
phản xạ của ánh sáng?
n	n	n	n S	S	S	S
R	R
R	I
I	I	I
R
A	B.	C	D
Câu 4 : Trong mơi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường nào?
A. Theo nhiều đường khác nhau	B. Theo đường thẳng
C. Theo đường cong	D. Theo đường gấp khúc
Câu 5: Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với
pháp tuyến một gĩc 600. Gĩc tới cĩ giá trị là:
A. 100	B. 200	C. 300	D. 600
Câu 6: Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi:
Mặt Trăng nằm trong vùng bĩng tối của Trái Đất.
Mặt Trời nằm trong vùng bĩng tối của Mặt Trăng.
Mặt Trăng nằm trong vùng bĩng tối của Mặt Trời.
Trái Đất nằm trong vùng bĩng tối của Mặt Trời.	N
Tự luận (7.0 điểm)
Câu 1: (2.0 đ) Nêu nội dung của định luật phản xạ ánh sáng ?
Hãy vẽ tiếp tia phản xạ
I
Câu 2: (3,0 đ), Nêu đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng hãy vẽ ảnh của điểm
sáng S và vật sáng AB đặt trước gương phẳng?	A	B
S
Câu 3: (2.0đ) Ảnh của một vật tạo bởi gươan)g cầu lồi là ảnh gì ? b)
Ở những chỗ đường gấp khúc cĩ vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn. Gương đĩ giúp ích gì cho người lái xe ? Tại sao khơng đặt một gương phẳng cùng kích thước ?
ĐỀ 03
Câu 1: (2đ) a. Nguồn sáng là gì?
b. Mặt Trời, Mặt Trăng vật nào là nguồn sáng? Vì sao?
Câu 2: (2đ) So sánh đặc điểm về ảnh của một vật sáng AB tạo bởi gương phẳng và ảnh ảo
của vật AB này được tạo bởi gương cầu lõm?
Câu 3: (2đ) a. Nguyệt thực xảy ra khi nào?
S
600
b. Trong các lần nguyệt thực, cĩ lần ta hồn tồn khơng nhìn thấy Mặt Trăng,
cĩ lần ta chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trăng? Tại sao?
Câu 4: (4đ) Chiếu một tia sáng SI hợp với phương nằm ngang
một gĩc 600 như hình vẽ. Tia phản xạ IR cĩ phương thẳng đứng
cĩ chiều truyền từ dưới lên trên.	I
Vẽ tia phản xạ và xác định vị trí đặt gương (trình bày cách vẽ).
Tính gĩc phản xạ và gĩc tới.
Tính gĩc hợp bởi tia phản xạ và tia tới.
ĐỀ 4
Câu 1: (2đ) a. Vật sáng là gì?
b. Mặt Trời, Mặt Trăng vật nào là vật sáng? Vì sao?
Câu 2: (2đ) So sánh đặc điểm về ảnh của một vật sáng AB tạo bởi gương phẳng và ảnh
của vật AB này được tạo bởi gương cầu lồi?
Câu 3: (2đ) a. Nhật thực xảy ra khi nào?
b. Khi xảy ra hiện tượng nhật thực cĩ phải tất cả mọi người đứng trên Trái Đất
600
đều cĩ thể quan sát được khơng? Hãy giải thích?	S
Câu 4: (4đ) Chiếu một tia sáng SI hợp với phương nằm ngang
một gĩc 600 như hình vẽ. Tia phản xạ IR nằm thẳng đứng
cĩ chiều truyền từ trên xuống dưới.	I
Vẽ tia phản xạ và xác định vị trí đặt gương (trình bày cách vẽ).
Tính gĩc phản xạ và gĩc tới.
Tính gĩc hợp bởi tia phản xạ và tia tới.
ĐỀ 05
Câu 1: (2đ)
Thế nào là bĩng tối ?
Tại sao ở Việt Nam ngày 5/5/2004 cĩ lúc ta hồn tồn khơng nhìn thấy Mặt Trăng?
Câu 2: (2đ)
Để quan sát các phần bị che khuất của răng, các nha sĩ thường dùng một dụng cụ hình trịn bằng kim loại. Theo em đĩ là loại gương gì? Vì sao?
Câu 3: (2đ)
Muốn biết hàng của tổ mình đã thẳng hay chưa thì bạn tổ trưởng phải làm thế nào ?
Bạn tổ trưởng đã áp dụng định luật nào? Phát biểu định luật ?
Câu 4: (4đ) Cho hình bên
Em hãy vẽ tia tới xuất phát từ S đến gặp gương phẳng
và phản xạ lại tại R (trình bày cách vẽ).	R
Ở hình trên, giả sử cho gĩc hợp bởi tia tới	S và mặt gương là 600. Em hãy tính gĩc tới, gĩc phản xạ ?
Tính gĩc hợp bởi tia tới và tia phản xạ.
BÀI LÀM
................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ĐỀ 06
Câu 1: (2đ)
Thế nào là bĩng nữa tối ?
Tại sao ở Việt Nam ta vào ngày 11/6/2002 cĩ lúc ta chỉ thầy một phần của Mặt
Trời ?
Câu 2: (2đ)
Trên ơ tơ, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan
sát phía sau mà khơng lắp một gương phẳng. Làm thế cĩ lợi gì?
Câu 3: (2đ)
Bác thợ mộc bào gỗ, thỉnh thoảng đưa thước lên ngắm, bác làm vậy cĩ tác dụng gì?
Bác đã áp dụng định luật nào? Phát biểu định luật ?
Câu 4: (4đ)
Cho hình bên, em hãy vẽ tia tới xuất phát từ S đến gặp gương phẳng và phản xạ lại tại
R.(Trình bày cách vẽ)	R
Ở hình trên ,giả sử cho gĩc hợp bởi tia tớivà mặt gương	S là 600.Em hãy tính gĩc tới, gĩc phản xạ ?
Tính gĩc hợp bởi tia tới và tia phản xạ ?
BÀI LÀM
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Câu 1: (2đ)
Khi nào ta nhìn thấy một vật ?
Vì sao ban ngày ta nhìn thấy quyển sách để trên bàn, cịn ban đêm nếu khơng bật đèn ta khơng thể nhìn thấy quyển sách đĩ?
Câu 2: (2đ)
Gương cầu lõm là gì ?
Nêu một số ứng dụng của gương cầu lõm trong đời sống?
Câu 3: (2đ)
Tại sao trong lớp học người ta lắp nhiều bĩng đèn ở các vị trí khác nhau mà khơng lắp tập trung một chỗ?
Câu 4: (4đ)
Chiếu một tia sáng SI hợp với phương nằm ngang một gĩc 600 (như hình vẽ). Tia phản xạ
IR cĩ phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.	S
Vẽ tia phản xạ vị trí đặt gương (trình bày cách vẽ).
Tính gĩc tới, gĩc phản xạ.
Tính gĩc hợp bởi tia tới và tia phản xạ.
ĐỀ 7
TRẮC NGHIỆM:
Chọn và khoanh trịn câu trả lời đúng theo yêu cầu của đề bài:
1/ Khi nào ta nhìn thấy một vật ?
Khi vật được chiếu sáng.
Khi ta mở mắt hướng về phía vật.
Khi vật phát ra ánh sáng.
Khi cĩ ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta.
2/ Trong trường hợp nào dưới dây ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?
Trong mơi trường trong suốt.
Đi từ mơi trường trong suốt này sang mơi trường trong suốt khác.
Trong mơi trường đồng tính.
Trong mơi trường trong suốt và đồng tính.
3/ Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực ?
Mặt trời ngừng phát ra ánh sáng.
Mặt Trời bỗng nhiên biến mất.
Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời khơng đến được mặt đất.
Người quan sát đứng ở nửa sau Trái đất, khơng được Mặt Trời chiếu sáng.
4/ Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia
tới một gĩc 400. Gĩc tới cĩ giá trị nào sau đây ?
A. 200	B. 800
C.400	D.600
5/Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt
phẳng nào?
Mặt gương.
Mặt phẳng tạo bởi tia tới và mặt gương.
Mặt phẳng vuơng gĩc với tia tới.
Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới.
6/ Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bĩng điện dây tĩc đang sáng và một màn chắn. Kích thước của bĩng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật cản lại gần màn chắn hơn ?
Tăng dần.
Giảm đi.
Khơng thay dổi.
Lúc đầu tăng, lúc sau giảm.
7/ Nĩi về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng ?
Hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.
Khơng hứng được trên màn và bé hơn vật.
Khơng hứng được trên màn và lớn bằng vật.
Hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
8/ Ảnh của một gương cầu lồi cĩ những tính chất nào sau đây ?
Ảnh ảo, bằng vật.
Ảnh thật, bằng vật.
Ảnh ảo, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương.
Khơng hứng được trên màn chắn và bé hơn vật.
9/ Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ cĩ tính chất nào dưới đây ?
Song song.
Hội tụ.
Phân kì.
Khơng truyền theo đường thẳng.
10/ Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S' cách gương một khoảng d'. So sánh d và d':
d = d'.
d > d'.
d < d'.
Khơng so sánh được vì ảnh là ảnh ảo, vật là thật.
TỰ LUẬN:
1/ Ta cĩ thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng trong phịng. Gương cĩ phải là nguồn sáng khơng ? Tại Sao? (1đ)
2/ Chiếu một tia sáng SI (như hình vẽ). Vẽ vị trí	S
đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương
nằm ngang, chiều từ trái sang phải.
I
3/ Đặt một vật trước một gương phẳng như thế nào thì nhìn thấy ảnh của vật lộn ngược
so với vật? Vẽ hình.
4/ Cho một điểm sáng S đặt trước gương cầu lồi tâm O bán kính R. Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng để vẽ vùng nhìn thấy ảnh của điểm S. (hình tự vẽ theo bán kính R tùy ý
Đề 8
Câu 1:(2,0điểm)
Trình bày nội dung định luật truyền thắng ánh sáng?
Câu 2:(2,0điểm)
Giải thích tại sao vào đêm tối khi khơng cĩ ánh sáng ta lại khơng nhìn thấy hầu như các vật cịn vào ban ngày khi cĩ ánh sáng mặt trời ta lại nhìn thấy mọi vật xung quanh ta?
Câu 3:(2,0điểm)
Đặt một vật gần trước lần lượt ba gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm) và cách các gương một khoảng bằng nhau sao cho đều nhìn thấy ảnh trong gương. Hãy so sánh điểm giống nhau và khác nhau của ảnh của vật cho bởi các gương trên?
Câu 4:(4,0điểm)
Chiếu đến gương phẳng một tia sáng SI hợp với gương một gĩc 600 như hình vẽ:
600
I
S
Trình bày cách vẽ tia phản xạ cho bởi tia tới SI bằng hai cách?
Tính gĩc phản xạ?
Giữ nguyên tia tới SI, muốn cĩ tia phản xạ hướng thẳng đứng từ dưới lên thì phải quay gương một gĩc so với vị trí ban đầu của nĩ. Nêu cách vẽ và vẽ vị trí mới của gương. Tính gĩc quay của gương?
Đề9
I/. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (2,0 điểm)
Mắt ta nhìn thấy một vật khi cĩ ..truyền từ vật đĩ đến mắt ta.
Trong mơi trường trong suốt và ánh sáng truyền đi theo đường ..........
Định luật phản xạ ánh sáng:
+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa ..và đường.. của gương tại điểm tới.
+ Gĩc phản xạ ..gĩc tới .
II/. Chọn câu trả lời đúng : (2,0 điểm)
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo lớn bằng vật
A . Đúng	B. Sai
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo lớn hơn vật
Đúng	B.Sai
Ảnh của 1 vật tạo bởi gương cầu lõm là ảnh ảo nhỏ hơn vật
Đúng	B. Sai
Nhật thực tồn phần ( hay 1 phần) quan sát được ở chỗ cĩ bĩng tối ( hay bĩng nửa tối) của Mặt trăng
trên Trái đất
Đúng	B. Sai
III/. Tự luận: (6,0 điểm)
Bài 1: So sánh sự giống và khác nhau về ảnh nhìn thấy trong gương của cùng một vật tạo bởi gương
phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm ?	A	B
Bài 2. Cho hình vẽ bên, vật sáng AB dài 2cm
đặt trước một gương phẳng, cách gương 1cm.
Vẽ ảnh A’B’ của AB cho bởi gương phẳng?
Tính độ dài của ảnh A’B’ và khoảng cách từ ảnh đến gương?
Muốn ảnh A’B’ vuơng gĩc với gương và ngược chiều với vật thì phải đặt vật sáng AB như thế nào? Vẽ hình?
S
450
Bài 3: Cho hình vẽ bên:
SI là một tia sáng chiếu tới mặt gương phẳng.
Hãy vẽ tiếp tia phản xạ IR? Tính gĩc phản xạ i’?
ĐỀ 10
PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (3,0điểm)
Khoanh trịn câu đúng nhất trong các câu dưới đây:
Câu 1: Vì sao ta nhìn thấy một vật?
A. Vì ta mở mắt hướng về vật.	B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật.
C. Vì cĩ ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.	D. Vì vật được được chiếu sáng.
Câu 2: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây khơng phải là nguồn sáng?
A. Ngọn nến đang sáng.	B. Mặt trời.
C. Đèn ống đang sáng.	D. Vỏ chai sáng chĩi dưới trời nắng.
Câu 3: Khi chiếu một chùm sáng song song vào gương cầu lõm, chùm tia phản xạ sẽ là:
A. phân kỳ.	B. hội tụ.	C. song song.	D. song song và hội tụ.
Câu 4: Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà các tia sáng:
A. khơng giao nhau trên đường truyền của chúng.	B. Giao nhau trên đường truyền của chúng.
C. loe rộng trên đường truyền của chúng.	D. loe rộng ra, kéo dài gặp nhau.
Câu 5: Khi cĩ hiện tượng nhật thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng như sau:
A. Trái Đất - Mặt Trời - Mặt Trăng.	B. Mặt Trời - Trái Đất - Mặt Trăng.
Trái Đất - Mặt Trăng - Mặt Trời.	D. Mặt Trăng - Trái Đất - Mặt Trời.
Câu 6: Khi tia tới hợp với gương phẳng tại điểm tới một gĩc 600 thì tia phản xạ hợp với pháp tuyến
tại điểm tới một gĩc?
A. 300
B. 600
C. 450
D. 150
PHẦN B: TỰ LUẬN (7,0điểm)
Câu 1 (2điểm): Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm () để trở thành câu cĩ nghĩa:
- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa .. và đường với gương
tại điểm tới.
- Gĩc .. bằng gĩc tới.
Ảnh ảo là ảnh .. trên mà chắn.
Câu 2 (2điểm): So sánh tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi và gương cầu lõm?
).
Câu 3 (2điểm): Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (Hình 1 A
Hãy vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng?
B
I
Hình 1
Câu 4 (1điểm): Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ điểm M tới gương rồi phản xạ qua điểm N (hình 2) và
trình bày cách vẽ.	M
N
HẾT
Hình 2
Đề 11
A. Phần trắc nghiệm: (5 đ).
I/ Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 
1. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật.
A. Khi mắt ta hướng vào vật
B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật
C. Khi cĩ ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta
D. Khi giữa vật và mắt khơng cĩ khoảng tối.
2. Khi cĩ nguyệt thực thì?
A. Trái đát bị mặt trăng che khuất.
B. Mặt trăng bị trái đất che khuất.
C. Mặt trăng khơng phản xạ ánh sáng nữa.
D. Mặt trời ngừng khơng chiếu sáng mặt trăng nữa.
3. Cùng một vật lần lượt đặt trước 3 gương, cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo được ảnh lớn nhất
A. Gương phẳng B. Gương cầu lồi 
C. Gương cầu lõm D. Khơng gương nào
4. Vì sao nhờ cĩ gương phản xạ, đèn pin lại cĩ thể chiếu sáng đi xa?
A. Vì gương hắt ánh sáng trở lại
B. Vì gương Cho ảnh ảo rõ hơn 
C. Vì đĩ là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.
D. Vì nhờ cĩ gương ta nhìn thấy những vật ở xa.
5. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?
	A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
	C. Ảnh ảo bằng vật. D. Ảnh thật bằng vật.
6. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?
	A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
	C. Ảnh thật bằng vật. D. Ảnh ảo bằng vật.
7. Vật nào dưới đây là nguồn sáng?
	A. Quyển sách. B. Cái bút.
	C. Ngọn lửa. D. Bĩng điện.
8. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một gĩc 700. Tìm giá trị gĩc tới?
	A. 700 B. 600 C. 450 D. 350
9. Nếu điểm S cách gương phẳng 7cm thì ảnh S’ của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng:
	A. 14 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 7 cm 
 10. Cho một điểm sáng S cách gương phẳng 20cm. Cho S di chuyển song song với gương một đoạn 5cm. Ảnh ảo S’ của S bây giờ sẽ cách S 1 đoạn: 
 A/. 20cm B/. 40cm 	C/. 15cm	D/. 25cm
10. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?
	A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
	C. Ảnh thật bằng vật. D. Ảnh ảo bằng vật.
12. Vật nào dưới đây là nguồn sáng?
	A. Quyển sách. B. Cái bút.
	C. Ngọn lửa. D. Bĩng điện.
13. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một gĩc 700. Tìm giá trị gĩc tới?
	A. 700 B. 600 C. 450 D. 350
14. Nếu điểm S cách gương phẳng 7cm thì ảnh S’ của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng:
	A. 14 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 7 cm 
 15. Cho một điểm sáng S cách gương phẳng 20cm. Cho S di chuyển song song với gương một đoạn 5cm. Ảnh ảo S’ của S bây giờ sẽ cách S 1 đoạn: 
 A/. 20cm B/. 40cm 	C/. 15cm	D/. 25cm
16. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật.
A. Khi mắt ta hướng vào vật
B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật
C. Khi cĩ ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta
D. Khi giữa vật và mắt khơng cĩ khoảng tối.
17. Khi cĩ nguyệt thực thì?
A. Trái đát bị mặt trăng che khuất.
B. Mặt trăng bị trái đất che khuất.
C. Mặt trăng khơng phản xạ ánh sáng nữa.
D. Mặt trời ngừng khơng chiếu sáng mặt trăng nữa.
18. Cùng một vật lần lượt đặt trước 3 gương, cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo được ảnh lớn nhất
A. Gương phẳng B. Gương cầu lồi 
C. Gương cầu lõm D. Khơng gương nào
19. Vì sao nhờ cĩ gương phản xạ, đèn pin lại cĩ thể chiếu sáng đi xa?
A. Vì gương hắt ánh sáng trở lại
B. Vì gương Cho ảnh ảo rõ hơn 
C. Vì đĩ là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.
D. Vì nhờ cĩ gương ta nhìn thấy những vật ở xa.
20. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?
	A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
	C. Ảnh ảo bằng vật. D. Ảnh thật bằng vật.
B. Phần tự luận (5đ):
Câu 1 (3 đ): Cho các vật sáng đặt trước gương phẳng (như hình vẽ). Vẽ ảnh của vật sáng qua gương? 
Câu2(1 đ). Vẽ tia sáng xuất phát từ A đến gương rồi phản xạ qua B
.B
.A 
Câu 3 (1 đ): Ta cĩ thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm ánh sáng trong phịng. Gương đĩ cĩ phải là nguồn sáng khơng? Vì sao?
Đề 12
 I.Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)
 Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
 Câu 1: Khi nào ta nhìn thấy một vật ?
 A. Khi mắt ta hướng vào vật. B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật.
 C. Khi cĩ ánh sáng truyền từ vật đĩ đến mắt. D. Khi giữa vật và mắt khơng cĩ khoảng tối.
 Câu 2: Khi cĩ nguyệt thực thì:
 A. Mặt trăng bị Trái đất che khuất. B. Trái đất bị Mặt trăng che khuất. 
 C. Mặt trăng khơng phản xạ ánh sáng nữa. D. Mặt trời ngừng khơng chiếu sáng Mặt trăng nữa. 
 Câu 3: Trong khơng khí, đường truyền của ánh sáng là đường:
 A. cong bất kì. B. thẳng. C. dích dắc. D. vịng quanh khắp mọi nơi.
 Câu 4: Ảnh của mợt vật tạo bởi gương phẳng:
 A. Lớn hơn vật. B. Nhỏ hơn vật. C. Bằng vật. D. Gấp đơi vật.
 Câu 5: Trong định luật phản xạ ánh sáng:
 A. Gĩc tới khác gĩc phản xạ. B. Gĩc phản xạ lớn hơn gĩc tới. 
 C. Gĩc tới lớn hơn gĩc phản xạ. D. Gĩc phản xạ bằng gĩc tới. 
 Câu 6: Biết gĩc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là 600. Gĩc tới là:
 A. 300 B. 600 C. 900 D. 1200
 Câu 7: Tại sao ở các khúc đường cua, gấp khúc người ta lại lắp các gương cầu lời mà khơng dùng gương phẳng ?
 A. Vì ảnh của gương cầu lồi rõ nét hơn. 
 B. Vì ảnh của gương cầu lồi lớn hơn vật.
 C. Vì gương cầu lồi cho ảnh thật nhỏ hơn vật.
 D. Vì gương cầu lồi cho ảnh ảo nhỏ hơn vật, vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rợng hơn gương phẳng cùng kích thước.
 Câu 8: Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ ?
 A. V

Tài liệu đính kèm:

  • docx12_DE_KIEM_TRA_HOC_KY_1.docx