Đề và đáp án kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Đình Xuyên

doc 13 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 209Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề và đáp án kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Đình Xuyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề và đáp án kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Đình Xuyên
TRƯỜNG THCS ĐÌNH XUYÊN
Họ và tên: 
Lớp: .
ĐỀ KIỂM TRA VIẾT
MÔN: VẬT LÝ LỚP: 7
Thời gian: 45 phút
Năm học: 2016 - 2017
Đề chẵn
A. Trắc nghiệm: (4đ) Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Vật không phải nguồn sáng là
 A. ngọn nến đang cháy. B. vỏ chai sáng chói dưới trời nắng.
 C. Mặt trời. 	D. đèn ống đang sáng.
Câu 2: Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà
A. các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.	
B. các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
C. các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng.
D. các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau.
Câu 3: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là
 A. ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật
B. ảnh thật, không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
C. ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.
D. ảnh ảo, không hứng được trên màn, lớn hơn vật.
S
R
N
I
I
N'
i
i'
Câu 4: Cho hình vẽ biểu diễn định luật phản xạ ánh sáng. Nhìn vào hình vẽ ta thấy tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ và pháp tuyến là
A.Tia tới SI,tia phản xạ IR,pháp tuyến IN;góc tới i, góc phản xạ i’.
B.Tia tới SI,tia phản xạ IR,pháp tuyến IN; góc phản xạ i, góc tới i’.
C.Tia tới SI,tia phản xạ IN,pháp tuyến IR; góc tới i, góc phản xạ i’.
D.Tia tới IN,tia phản xạ IR,pháp tuyến IS;góc tới i, góc phản xạ i’.
Câu 5: Người ta có thể dùng gương cầu lõm để tập trung ánh sáng Mặt Trời vì:
Gương cầu lõm hắt ánh sáng trở lại
Gương cầu lõm cho ảnh ảo lớn hơn vật
Các tia sáng Mặt Trời coi như những tia sáng song song, sau khi phản xạ trên gương sẽ cho chùm tia phản xạ hội tụ ở một điểm trước gương
Các tia sáng Mặt Trời coi như chùm tia tới phân kì, cho chùm tia phản xạ song song
Câu 6 :Trong các hình vẽ sau tia phản xạ IR ở hình vẽ nào đúng?
B.
S
N
R
S
N
A.
R
S
N
I
R
S
N
I
R
C.
D.
Câu 7: Vùng nửa tối là:
Vùng nằm sau vật chắn sáng và không có ánh sáng chiếu tới.
Vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng.
Vùng vừa có ánh sáng chiếu tới vừa là bóng đen.
Vùng nằm cạnh vât chắn sáng.
Câu 8: Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với gương một góc 30 0 . Góc phản xạ bằng?
A. 00	 B. 300	 C . 600 D. 900
B. Tự luận: (6đ) 	
Câu 9(1,5đ): Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.
Câu10 (1đ): Giải thích tại sao trên xe ô tô, xe tải người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát những vật ở phía sau mà không lắp một gương phẳng.
Câu 11(2,5đ): Cho vật AB đặt trước gương phẳng như hình vẽ.
Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB đặt trước gương phẳng? (1,5đ):
Nếu vật tiến lại gần gương thì ảnh của vật sẽ thay đổi như thế nào? (1đ):
Câu 12 (1đ): Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ S sau khi phản xạ qua gương đến A như hình vẽ?. S
. A
TRƯỜNG THCS ĐÌNH XUYÊN
Họ và tên: 
Lớp: .
ĐỀ KIỂM TRA VIẾT
MÔN: VẬT LÝ LỚP: 7
Thời gian: 45 phút
Năm học: 2016 - 2017
Đề lẻ
A. Trắc nghiệm: (4đ) Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Mắt chỉ nhì thấy vật khi:
Khi vật phát ra ánh sáng về các phía.
Khi ánh sáng từ vật truyền đi các phía.
Khi có ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta.
Khi các vật được đốt cháy sáng.
Câu 2: Chùm sáng phân kì là chùm sáng mà
A. các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.	
B. các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
C. các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng.
D. các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau.
Câu 3: Ảnh của một vật đặt gần sát gương cầu lõm là
 A. ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật
B. ảnh thật, không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
C. ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.
D. ảnh ảo, không hứng được trên màn, lớn hơn vật.
S
R
N
I
I
N'
i
i'
Câu 4: Cho hình vẽ biểu diễn định luật phản xạ ánh sáng. Nhìn vào hình vẽ ta thấy tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ và pháp tuyến là
A. Tia tới SI,tia phản xạ IR,pháp tuyến IN; góc phản xạ i, góc tới i’.
B. Tia tới SI,tia phản xạ IN,pháp tuyến IR; góc tới i, góc phản xạ i’.
C. Tia tới SI,tia phản xạ IR,pháp tuyến IN;góc tới i, góc phản xạ i’.
D.Tia tới IN,tia phản xạ IR,pháp tuyến IS;góc tới i, góc phản xạ i’.
Câu 5. Gương cầu lõm có tác dụng:
Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phân kỳ đi ra từ một điểm.
Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm.
Biến đổi chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm.
Biến đổi chùm tia song song thành chùm tia hội tụ vào một điểm và sau đó phân kỳ.
Câu 6 : Trong các cách vẽ ảnh S' của điểm sáng S tạo bởi gương phẳng ở hình 3, cách vẽ không đúng là :
S
I
S
n1
I2
A.
R2
B.
S'
n2
I1
S'
R1
S
I
R
D.
n
S'
S
I
R
C.
n
S'
Câu 7: Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?
A. Ban ngày, khi nơi ta đứng không nhận được ánh sáng Mặt Trăng.
B. Khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.
C. Khi Mặt Trời che khuất Mặt Trăng, không có ánh sáng từ Mặt Trăng tới Trái Đất.
D. Khi đứng ở chỗ bóng tối hay bóng nửa tối của Mặt Trăng trên Trái Đất.
Câu 8: Một tia sáng SI đập vào gương phẳng cho một tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương một góc 600. Khi đó góc tới của tia tới SI là:
300 ; B. 600 C. 900 D. 450 
B. Tự luận: (6đ)	
Câu 9(1đ): Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng.
Câu10 (1,5đ): So sánh điểm giống nhau và khác nhau của ảnh tạo bởi 3 loại gương sau: gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm ? 
Câu 11(2,5đ): Cho vật AB đặt trước gương phẳng như hình vẽ.
Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB đặt trước gương phẳng? (1,5đ):
Nếu vật chuyển động ra xan gương thì ảnh của vật sẽ thay đổi như thế nào? (1đ):
Câu 12 (1đ): Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ S sau khi phản xạ qua gương đến A như hình vẽ?. S
. A
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 45 PHÚT – MÔN VẬT LÝ 7
I. ÐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu
Đề chẵn
Đề lẻ
1
B
C
2
B
C
3
A
D
4
A
C
5
C
B
6
B
D
7
B
D
8
C
A
II. ÐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN
Đề chẵn
Đề lẻ
Câu 9(1,5đ): Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.
Hai ý mỗi ý 0,75đ
Câu 9(1đ): Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng.
Câu10 (1đ): Giải thích : Vì gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng nơn gương phẳng có cùng kích thước.
Câu10 (1,5đ): So sánh điểm giống nhau và khác nhau của ảnh tạo bởi 3 loại gương sau: gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm ? 
- Giống nhau: Đều cho . ảnh ảo, không hứng được trên màn. (0,5đ)
- Khác nhau:
 + Kích thước:..... (0,5đ)
 + Vị trí ảnh ............ (0,5đ)
Câu 11(2,5đ): Cho vật AB đặt trước gương phẳng như hình vẽ.
Vễ đúng ảnh (1,5đ):
Nếu vật tiến lại gần gương thì ảnh của vật cũng tiến lại gần gương nhưng kích thước thì không thay đổi. (1đ):
Câu 11(2,5đ): Cho vật AB đặt trước gương phẳng như hình vẽ.
Vễ đúng ảnh (1,5đ):
Nếu vật ra xa gương thì ảnh của vật cũng ra xa gương nhưng kích thước thì không thay đổi. (1đ):
Câu 12 (1đ): 
- Vẽ đúng: 0,75 đ
- Nêu cách vẽ: 0,25đ
Câu 12 (1đ): 
- Vẽ đúng: 0,75 đ
- Nêu cách vẽ: 0,25đ
. THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI KIỂM TRA
ĐỀ KIỂM TRA VIẾT
Số: 1
MÔN: VẬT LÝ LỚP: 7
Lớp
0-<2
2- <3.5
3.5- <5
5- < 6.5
6.5- < 8
8 - 10
sl
%
sl
%
sl
%
sl
%
sl
%
sl
%
9A
9B
9C
TC
 Đánh giá chung: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KIỂM TRA 1 TIẾT (Lý 7)(Đề 1)
BẢNG TÍNHTRỌNG SỐ
Nội dung
Tổng số tiết
Lý thuyết
Tỷ lệ thực dạy
Trọng số
LT
VD
LT
VD
1. Sự truyền thẳng ánh sáng
3
3
2,1
0,9
23,2
10
2. Phản xạ ánh sáng
3
2
1,4
1,6
15,6
17,8
3. Gương cầu
3
2
1,4
1,6
15,6
17,8
Tổng
9
7
4,9
4,1
54,4
45,6
TÍNH SỐ CÂU HỎI CHO CÁC CHỦ ĐỀ.
Nội dung (chủ đề)
Trọng số
Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra)
Điểm số
T.số
TN
TL
1. Sự truyền thẳng ánh sáng
23,2
2,32 ≈ 3
2(1,0)
Tg: 4'
1(2,0)
Tg: 7'
3,0
Tg: 11'
2. Phản xạ ánh sáng
15,6
1,56 ≈ 2
1 (0,5)
Tg: 2'
1 (2,0)
Tg: 7'
2,5
Tg: 9'
3. Gương cầu
15,6
1,56≈ 1
1 (1,5)
Tg:8'
1,5
Tg: 8'
1. Sự truyền thẳng ánh sáng
10
1 ≈ 1
1(0,5)
Tg: 3
0,5
Tg: 3'
2. Phản xạ ánh sáng
17,8
1,78≈ 2
1(0,5)
Tg: 3'
1(1,5)
Tg: 8'
2,5
Tg: 11'
3. Gương cầu
17,8
1,78≈ 1
1(0,5)
Tg: 3'
0,5
Tg: 3'
Tổng
100
10
 6(3)
Tg: 15'
 4(7)
Tg: 30'
10
Tg: 45'
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Sự truyền thẳng ánh sáng
a) Điều kiện nhìn thấy một vật
b) Nguồn sáng. Vật sáng
c) Sự truyền thẳng ánh sáng
d)Tia sáng 9 tiết
1. Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.
Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng.
2. Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.
3. Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên.
4. ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng để giải thích các hiện tượng liên quan trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực...
Số câu hỏi
2 
C1.2,3
1
C1.8
1
C4.1
4
Số điểm
1,0
2,0
0,5
3,5 (35%)
2. Phản xạ ánh sáng
a) Hiện tượng phản xạ ánh sáng
b) Định luật phản xạ ánh sáng
c) Gương phẳng 
d) Ảnh tạo bởi gương phẳng 7 tiết
5. Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng.
6. Nêu được ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng.
7. Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng. 
8. Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.
9. Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và đến ảnh là bằng nhau.
10. Biểu diễn được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng
11. Vẽ được tia phản xạ khi biết trước tia tới đối với gương phẳng và ngược lại, theo cách áp dụng định luật phản xạ ánh sáng.
12.Dựng được ảnh của vật qua gương phẳng.
Số câu hỏi
1 
C8.5
1
C7.7
1
C11.6
1
C12.10
4
Số điểm
0,5
2,0
0,5
1,5
4,5(45%)
3. Gương cầu
a) Gương cầu lồi.
b) Gương cầu lõm
13. Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi và gương cầu lõm.
14.Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng và của gương cầu lõm là có thể biến đổi một chùm tia song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm, hoặc có thể biến đổi chùm tia tới phân kì thành một chùm tia phản xạ song so ng.
Số câu hỏi
1
C14.4
1
C14.9
2
Số điểm
0,5
1,5
2,0(20%)
TS câu hỏi
5
5
10
TS điểm
5,5
4,5
10(100%)
 ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM: 2 điểm( Chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
d
a
a
c
b
c
B. TỰ LUẬN: 7 điểm 
Câu 7:+ Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phảng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới. (1điểm)
+ Góc phản xạ bằng góc tới. i' = i (1điểm)
Câu 8: Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước, vì vậy giúp cho người lái xe nhìn được khoảng không gian ở phía sau rộng hơn ở phía đằng sau.(1,5điểm)
Câu 9: Vẽ hình(0,75điểm)
A
S
 Nêu cách vẽ:( 0,75 điểm)
- Lấy S đối xứng qua gương được ảnh S’
- Nối S’ với A cắt gương tại I
- Nối S với I, với A được đường đi của tia sáng
I
Câu 10:	

Tài liệu đính kèm:

  • doc2_de_DA_KT_45_tiet_10_VL7.doc