Đề thi olympic môn: Vật lý lớp 7 năm học: 2014 - 2015 thời gian làm bài: 120 phút

doc 3 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1096Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi olympic môn: Vật lý lớp 7 năm học: 2014 - 2015 thời gian làm bài: 120 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi olympic môn: Vật lý lớp 7 năm học: 2014 - 2015 thời gian làm bài: 120 phút
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS THANH MAI
ĐỀ THI OLYMPIC MÔN: 
VẬT LÝ LỚP 7
NĂM HỌC: 2014 - 2015
Thời gian làm bài: 120 phút
( không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4đ) Một khối lập phương có cạnh a = 20 cm
1/ Tính thể tích của khối lập phương đó?
2/ Khối lập phương làm bằng sắt. Tính khối lượng của khối lập phương.
3/ Bây giờ người ta khoét một lỗ trên khối lập phương có thể tích là 4dm3, rồi nhét đầy vào đó một chất có khối lượng riêng là 2000kg/m3. Tìm khối lượng riêng của khối lập phương lúc này?
Câu 2: (4đ) Hai gương phẳng G1 và G2 hợp với nhau một góc , hai mặt phản xạ hướng vào nhau. G1
 x S
 G2
Điểm sáng S đặt trong khoảng 2 gương . Gọi S1 là ảnh của S qua G1 và S2 là ảnh của S1 qua G2. Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng từ S phản xạ lần lượt qua G1 và G2 rồi đi qua S. Chứng tỏ rằng độ dài của đường đi đó bằng SS2.
Câu 3: (4đ)
Cho một điểm sáng S và một điểm M trước gương phẳng như hình vẽ:
 xM
 x S 
 G
1, Trình bày cách vẽ một tia sáng đi từ S tới gương rồi phản xạ qua M.
2, Chứng minh rằng trong vô số con đường đi từ S tới G rồi tới M thì ánh sáng đi theo con đường ngắn nhất.
Câu 4: (6đ) Cho mạch điện như hình vẽ:
 + -
V
x
 Đ1 Đ2
x
V2
V1
Đèn 1 và đèn 2 giống nhau.
Biết vôn kế V1 chỉ 10 V. 
Tìm chỉ số vôn kế V2 và V.
Câu 5. (2đ) Trong cơn giông sau khi nhìn thấy tia chớp, 5 giây sau người đó mới nghe thấy tiếng sấm . Hỏi sét xảy ra cách nơi quan sát bao xa. Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s( Bỏ qua thời gian ánh sáng đi từ nơi sảy ra sét đến chỗ người quan sát).
___________________hết__________________
( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI OLYMPIC 
MÔN : VẬT LÝ LỚP 7 . NĂM HỌC 2014 - 2015.
Câu 1: (4đ)
 1/ Thể tích khối lập phương là:
 V = a3 = 0,2.0,2.0,2 = 0,008 (m3)
 2/ Khối lượng của khối lập phương là:
 m = D.V = 0,008.7800 = 62,4 (kg)
3/ Khối lượng sắt được khoét ra là:
 m1 = 0,004. 7800 = 31,2 (kg)
- Khối lượng của chất nhét vào là:
 m2 = D.V = 0,004.2000 = 8(kg)
Vậy khối lượng của khối lập phương lúc này là:
 m3 = m – m1 +m2 = 39,2 (kg)
Khối lượng riêng của khối lập phương lúc này là:
 D = = 39,2/0,008 = 4900kg/m3
1đ
1đ
0,5đ
0,5đ
1đ
1đ
Câu 2 : ( 4 đ)
 S1
 G1
 K 
 S 
 I G2
 S2
1,
- Dựng S1 đối xứng với S qua G1
- Dựng S2 đối xứng với S1 qua G2
- Nối S2 với S cắt G2 tại I.
- Nối I với S1 cắt G1 tại K.
- Nối K với S .
- Vậy đường đi là: SKIS
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
2, CM : SK + KI + IS = SS2
Ta có : SK + KI + IS =
 S1K + KI + SI = S1I + SI
 S1I + SI = S2I + IS = SS2 ( ĐPCM) 
0,5đ
0,5đ
1đ
0,5đ
Câu 3: (4 đ)
 S M
 E I
 G
 S’
1, 
- Dựng S’ đối xứng S qua G - Nối S’ với M cắt G tại I.
- Nối S với I.
- Dễ ràng chứng minh được SI là tia tới , IM là tia phản xạ.
0,25đ
0,25đ
0,25đ
1đ
2, Lấy điểm E tùy ý trên G , nối SE, EM
Ta có SE + EM = ES’+ EM > S’M
ES’ + EM > S’I + IM
ES’ + EM > SI + IM ( ĐPCM)
0,25đ
1đ
1đ
Câu 4: (6đ)
Vì đèn 1 và đèn 2 giống nhau nên số chỉ V1 và V2 bằng nhau 
 Số chỉ V2 = 10V
Chỉ số V = V1 + V2 = 10V + 10V = 20V
Câu 5. (2đ)
Bỏ qua thời gian ánh sáng đi từ nơi xảy ra sét đến nơi người quan sát .
Ta có quãng đường từ nơi sảy ra sét đến nơi người quan sát là:
S = = 340 . 5 = 1700(m)
____________________________hết_____________________________
1đ
2đ
3đ
2đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_va_dap_an_Olypic_vat_ly_lop_7.doc