Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Trừ Văn Thố

doc 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 317Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Trừ Văn Thố", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Trừ Văn Thố
Trường THCS 	 KIỂM TRA HỌC KỲ I 
 TRỪ VĂN THỐ Năm học 2015-2016
	 	 Môn: Vật lí 7 
	 Thời gian: 60 phút 
I- MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Quang học; Âm học.
 2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng quang và âm học.
 3. Thái độ: Giáo dục tính tự giác, độc lập trong khi thi.
II- MA TRẬN:
Nội dung
 kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
cộng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Quang học
(8t)
4
 1
1
 1
2
 0,5
1
 1
1
 0,25
1
 2
10
 5,75
Âm học
(6t)
2
 0,5
2
 0,5
1
 2
1
 0,25
1
 1
7
 4,25
Cộng điểm
2,5
4
3,5
10
III- ĐỀ BÀI:
A- TRẮC NGHIỆM: ( Mỗi câu đúng 0,25 đ )
Hãy chọn kết quả đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Vật nào sau đây là nguồn sáng:
 A- Bức tường nhà.	B- Mặt Trời.
 C- Cầu vồng.	D- Mặt Trăng.
Câu 2: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo:
 A. Đường thẳng	B. Đường cong
 C. Đường tròn	D. Đường gấp khúc
Câu 3: Trường hợp nào sau đây có ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng:
 A. Tập họp đội hình vòng tròn	B. Tập họp đội hình hàng dọc
 C. Thi nhảy xa	D. Thi đá bóng
Câu 4: Nhìn vào gương, nếu thấy ảnh nhỏ hơn vật thì kết luận đó là:
 A- Gương phẳng.	B- Gương cầu lồi.
 C- Gương cầu lõm.	D- Gương phẳng hoặc gương cầu lõm.
Câu 5: Khi cho gương tiến lại gần mắt thì :
 A- Vùng nhìn thấy mở rộng ra.	B- Vùng nhìn thấy thu hẹp lại.
 C- Vùng nhìn thấy không thay đổi. 	D- Vùng nhìn thấy tùy thuộc vào vật.
Câu 6: Anh sáng từ Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất thuộc loại chùm sáng gì?
 A. Chùm sáng phân kì	B. Chùm sáng hội tụ
 C. Chùm sáng song song	D. Chùm sáng phản xạ.
Câu 7: Hiện tượng nguyệt thực xảy vào thời điểm nào trong ngày:
 A- Buổi sáng.	B- Giữa trưa.
 C- Buổi chiều.	D- Ban đêm.
Câu 8: Âm thanh được tạo ra nhờ yếu tố nào?
 A. Nhiệt năng	B. Ánh sáng
 C. Dòng điện	D. Dao động
Câu 9: Nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ cột không khí dao động, nhạc cụ đó là:
 A- Đàn đá.	B-Đàn Ghi-ta.
 C- Sáo.	D- Đàn bầu.
Câu 10: Vật nào sau đây phản xạ âm tốt ?
 A- Miếng xốp.	B- Mặt gương soi.
 C- Tấm vải nhung.	D- Tán lá cây.
Câu 11: Đơn vị của tần số là gì?
 A- Đêxiben ( dB )	B- Héc ( Hz )
 C- Niutơn ( N )	D- Mét ( m )
Câu 12: Khi vật dao động càng nhanh thì âm phát ra: 
 A- Càng to	B- Càng nhỏ
 C- Càng cao	D- càng thấp.
	B- TỰ LUẬN: S N R
1- Xác định tên gọi của các phần tử 
 trong hình vẽ bên cạnh.
 M 	 I 	
2- Tia sáng tới hợp với gương phẳng
một góc 300 ( như hình vẽ).
Hãy xác định giá trị của góc tới.
 3- Chiếu tia sáng SI tới gương phẳng. 
 a- Hãy xác định ảnh S' của điểm S.
 b- Vẽ tia phản xạ IR trên gương.
4- Hãy điền từ thích hợp vào chổ trống để hoàn thành bảng sau:
Dao động
Tần số
Âm phát ra
Nhanh
.............
...............
Nhỏ
............
............
Câu 5 (2 điểm )
Để đo độ sâu của đáy biển người ta dùng máy siêu âm theo nguyn tắc “ Tia siêu âm đươc phát thẳng đứng từ máy phát đặt trên tàu khi gặp đáy biển sẽ phản xạ lại máy thu đặt liền với máy phát ”. Tính độ sâu của đáy biển , biết rằng máy thu nhận được âm phản xạ sau khi phát 1,2 giây và vận tốc siêu âm truyền trong nước biển l 1500 m / s
	--------------------------------- hết ---------------------------------------------
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM:
A- TRẮC NGHIỆM: 3 điểm - Mỗi câu 0,25 điểm 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Chọn
B
A
B
C
A
C
D
D
C
B
B
C
	B- TỰ LUẬN:	 7 điểm 
1- ( 1 điểm )
	Các phần tử trong hình là: 
- Tia tới SI	- Điểm tới I	- Tia phản xạ IR
- Gương phẳng M 	- Pháp tuyến IN
2- ( 1 điểm ) 
	Giá trị của góc tới là : 900 – 300 = 600
3- ( 2 điểm ) 
a- Ảnh S' đối xứng với điểm sáng S qua gương. 
b- Tia phản xạ IR có đường kéo dài đi qua ảnh S'. 
4- ( 1 điểm ) 
Dao động
Tần số
Âm phát ra
Nhanh
Chậm
Lớn
Nhỏ
Cao
Thấp
5- ( 2 điểm )
- Qung đường siêu âm truyền trong nước biển là :
	S = V. t = 1500 m/s .1,2s = 1800 m ( 0,5 )
- Vì siu m truyền cả đi lẫn về nên độ sâu của biển là :	
	H = = 900m

Tài liệu đính kèm:

  • docLy_7_HKI_15_16.doc