Đề khảo sát chất lượng học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Vật lý 7 (thời gian: 45 phút)

docx 5 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1090Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Vật lý 7 (thời gian: 45 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Vật lý 7 (thời gian: 45 phút)
Phßng GD - §t tx ba ®ån
Tr­êng thcs qu¶ng minh
Mã đề 01
	®Ò kh¶o s¸t chÊt l­îng häc k× i
 NĂM HỌC 2015 - 2016
 Môn: Vật lí 7 (Thời gian: 45 phút)
Câu 1.(2 điểm) 
 Thế nào là nguồn sáng, vật sáng? Nêu 2 ví dụ về nguồn sáng, vật sáng?
Câu 2: (2 điểm)
 a) Âm có thể truyền được trong những môi trường nào, không truyền được trong môi trường nào? 
 b) So sánh vận tốc truyền âm trong không khí, lỏng và rắn.
Câu 3: (3 điểm)
 a) Những vật thế nào thì phản xạ âm tốt? Nêu 2 ví dụ?
 b) Một tàu phát ra siêu âm truyền xuống đáy biển và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 4 giây. Biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1500m/s. Em hãy tính độ sâu của đáy biển tại nơi đó.
Câu 4 (3điểm) 
	a) Hãy nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng?
 b) Vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước gương phẳng như hình vẽ: 
Phßng GD - §t tx ba ®ån
Tr­êng thcs qu¶ng minh
	Mã đề 01
 HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2015-2016
 Môn: Vật lí 7
Câu
Nội dung đáp án
Điểm
1
- Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng? VD: Mặt trời, bóng đèn sáng khi có nguồn điện đi qua 
- Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. VD: Mặt gương, tờ giấy trắng 
0,5
0,5
0,5
0,5
2
a) Âm có thể truyền được trong môi trường rắn, lỏng và khí.
 Âm không thể truyền được trong chân không.
b) Vận tốc truyền âm trong rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong không khí.
0,75
0,25
1
3
a) - Những vật cứng có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt ( hấp thụ âm kém).VD
b) Quảng đường truyền âm: Ta có : S = v.t = 1500.4 = 6000 (m) 
 Độ sâu của đáy biển : h = 6000: 2 = 3000 (m) 
1
1
1
4
a) - Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màng chắn và lớn bằng vật.
 - Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
b) Vẽ ảnh của mũi tên đúng 
1
0,5
1,5
Phßng GD - §t tx ba ®ån
Tr­êng thcs qu¶ng minh
Mã đề 02
	®Ò kh¶o s¸t chÊt l­îng häc k× i
 NĂM HỌC 2015 - 2016
 Môn: Vật lí 7 (Thời gian: 45 phút)
Câu 1: (2 điểm)
 a) Âm có thể truyền được trong những môi trường nào, không truyền được trong môi trường nào? 
 b) So sánh vận tốc truyền âm trong không khí, lỏng và rắn.
Câu 2.(2 điểm) 
 Thế nào là nguồn sáng, vật sáng? Nêu 2 ví dụ về nguồn sáng, vật sáng?
Câu 3 (3điểm) 
	a) Hãy nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng?
 b) Vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước gương phẳng như hình vẽ: 
Câu 4: (3 điểm)
 a) Những vật thế nào thì phản xạ âm kém? Nêu 2 ví dụ?
 b) Một tàu phát ra siêu âm truyền xuống đáy biển và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 3 giây. Biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1200m/s. Em hãy tính độ sâu của đáy biển tại nơi đó.
Phßng GD - §t tx ba ®ån
Tr­êng thcs qu¶ng minh
	Mã đề 02
 HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2015-2016
 Môn: Vật lí 7
Câu
Nội dung đáp án
Điểm
1
a) Âm có thể truyền được trong môi trường rắn, lỏng và khí.
 Âm không thể truyền được trong chân không.
b) Vận tốc truyền âm trong rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong không khí.
0,75
0,25
1
2
- Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng? VD: Mặt trời, bóng đèn sáng khi có nguồn điện đi qua 
- Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. VD: Mặt gương, tờ giấy trắng 
0,5
0,5
0,5
0,5
3
a) - Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màng chắn và lớn bằng vật.
 - Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
b) Vẽ ảnh của mũi tên đúng 
1
0,5
1,5
4
a) Những vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm kém.VD
b) Quảng đường truyền âm: Ta có : S = v.t = 1200.3 = 3600 (m) 
 Độ sâu của đáy biển : h = 3600: 2 = 1800 (m) 
1
1
1

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe KSCL ki 1 Vat li 7.15-16.docx..docx