Đề kiểm tra một tiết học kì II Vật lí lớp 7 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Bồ Lý

doc 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 195Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết học kì II Vật lí lớp 7 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Bồ Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết học kì II Vật lí lớp 7 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Bồ Lý
PHỊNG GD VÀ ĐT TAM ĐẢO
TRƯỜNG THCS BỒ LÝ
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ( HKII)
MƠN: VẬT LÝ 7
Năm học: 2015-2016
HỌ TÊN:..
LỚP:..
Thời gian: 45 phút (ngày 14 tháng 3 năm 2016)
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm). Khoanh trịn chữ cái đứng trước phương án đúng: 
Câu 1. Vật bị nhiễm điện là vật:
A. Cĩ khả năng đẩy hoặc hút vật nhẹ khác	B. Cĩ khả năng hút các vật nhẹ khác
C. Cĩ khả năng đẩy các vật nhẹ khác	D. Khơng cĩ khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác
Câu 2. Kết luận nào dưới đây khơng đúng?
A. Hai mảnh ni lơng, sau khi cọ xát bằng vải khơ và đặt gần nhau thì đẩy nhau
B. Thanh thủy tinh và thanh nhựa sau khi cọ xát thích hợp đặt gần nhau thì hút nhau
C. Cĩ 2 loại điện tích là điện tích âm (-) và điện tích dương (+)
D. Các điện tích cùng loại thì hút nhau, các điện tích khác loại thì đẩy nhau
Câu 3. Dịng điện là:
A. Dịng các êlêctrơn tự do dịch chuyển cĩ hướng	B. Dịng các điện tích dịch chuyển cĩ hướng
C. Dịng các điện tích dương chuyển dời cĩ hướng 	D. Dịng các êlêctrơn tự do dịch chuyển
Câu 4. Trong các sơ đồ mạch điện dưới đây, sơ đồ mạch điện đúng là:
A.
B.
C.
D.
Đ
Đ
Đ
Đ
I
I
I
I
K
K
K
K
Câu 5. Hai điện tích cùng loại đưa lại gần nhau thì:
A. Đẩy nhau	B. Hút nhau	
C. Khơng đẩy; khơng hút	D. Cĩ lúc đẩy; lúc hút
Câu 6. Vật nào dưới đây cĩ tác dụng từ?
A. Một quả pin cịn mới đặt riêng trên bàn	B. Một mảnh nilon đã được cọ sát mạnh
C. Một cuộn dây dẫn đang cĩ dịng điện chạy qua	D. Cả A, B, C
Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nĩi về chiều của dịng điện trong một mạch điện kín cĩ dùng nguồn điện là pin?
A. Dịng điện đi ra từ cực dương của pin qua dây dẫn và các vật tiêu thụ điện đến cực âm của pin	
B. Dịng điện đi ra từ cực âm của pin qua dây dẫn và các vật tiêu thụ điện đến cực dương của pin
C. Ban đầu, dịng điện đi ra từ cực dương của pin sau một thời gian dịng điện đổi theo chiều ngược lại
D. Dịng điện cĩ thể chạy theo bất kì chiều nào
Câu 8. Trong các vật dưới đây, vật cách điện là:
A. Một đoạn dây thép	B. Một đoạn dây nhơm
C. Một đoạn dây nhựa	D. Một đoạn ruột bút chì
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9. Hãy giải thích tại sao càng lau nhiều lần màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi bằng khăn bơng khơ thì màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi càng dính nhiều bụi vải?
Câu 10. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 bĩng đèn; 1 cơng tắc K; 1pin; dùng mũi tên chỉ chiều dịng điện quy ước khi K đĩng. Nếu đổi cực của pin thì đèn cĩ sáng khơng, chiều dịng điện khi đĩ như thế nào?
Câu 11. Dịng điện chạy qua các vật dẫn đều cĩ chung tác dụng gì? Lấy 1 ví dụ về tác dụng đĩ là cĩ ích, 1 ví dụ về tác dụng đĩ là vơ ích? 
Câu 12. Có 5 vật A; B; C; D; E được nhiễm điện do cọ xát. Biết rằng A hút B; B đẩy C; C hút D và D đẩy E. Biết E mang điện tích âm. Vậy A, B, C, D mang điện tích gì? Vì sao?
III.2) ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM:
A. TRẮC NGHIỆM(4điểm): Chọn đúng đáp án mỗi câu được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
D
B
B
A
D
A
C
B. TỰ LUẬN(6 điểm):
Câu 9( 1 điểm): 
 Càng lau nhiều lần màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi bằng khăn bơng khơ thì màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi càng dính nhiều bụi vải là vì khi lau do vải bông khô cọ xát vào màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi nên đã làm cho chúng bị nhiểm điện
1 điểm
Đ
K
+ -
Câu 10(3 điểm):
- Vẽ đúng sơ đồ mạch điện
- Vẽ đúng chiều dịng điện trên hình vẽ
- Nếu đổi cực của pin thì đèn sáng bình thường và dòng điện có chiều ngược lại.
1 điểm
1 điểm
1 điểm
Câu 11(2 điểm)
Dịng điện chạy qua các vật dẫn đều làm cho vật dẫn nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì phát sáng.
Ví dụ tác dụng có ích: Nồi cơm điện, bàn là,....
Ví dụ tác dụng vô ích: Máy bơm nước, máy quạt,...
1 điểm
1 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docDe KT 1 tiet HKII vat li 7 nam 2016.doc