Đề kiểm tra học kỳ I (2015 – 2016) môn: Vật lý 7 (thời gian: 45 phút)

doc 3 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 917Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I (2015 – 2016) môn: Vật lý 7 (thời gian: 45 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I (2015 – 2016) môn: Vật lý 7 (thời gian: 45 phút)
Trương THCS Tam Hưng ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2015 – 2016)
Họ tên: ................... Môn: Vật lý 7
Lớp: ..... (Thời gian: 45 phút)
Điểm
Lời phê của cô giáo
Đề bài:
I. Trắc nghiệm: (3 đ)
Câu 1. Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:
A. Gương phẳng tạo ra ảnh ảo bằng vật B. Gương cầu lồi tạo ra ảnh ảo nhỏ hơn vật.
C. Gương cầu lõm tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật. 
D. Trong ba trường hợp trên khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương.
Câu 2. Dùng gương nào có thể quan sát được vật có kích thước nhỏ một cách dễ dàng ? Hãy chọn một phương án tốt nhất.
A. Gương phẳng B. Gương cầu lõm C. Gương cầu lồi D. Cả 3 gương.
Câu 3. Khi nào ta nhìn thấy một vật ?
A. Ta nhìn thấy một vật vì nhìn thấy mọi vật là chức năng của mắt.
B. Ta nhìn thấy một vật vì vật đặt trước mắt ta.
C. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.
D. Ta nhìn thấy một vật khi vật đó là một vật sáng.
Câu 4. Điều nào sau đây là đúng khi nói về tần số của dao động?
A. Tần số là số dao động trong một giây. B. Tần số là số dao động trong 10 giây.
 C. Tần số là thời gian của một dao động. D. Tần số là thời gian của 10 dao động. 
Câu 5.Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường nào?
A. Theo nhiều đường khác nhau. B. Theo đường gấp khúc.
C. Theo đường cong D. Theo đường thẳng.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về âm cao ?
A. Âm cao ứng với tần số dao động lớn. B. Âm cao ứng với tần số dao động nhỏ.
C. Âm cao ứng với dao động mạnh D. Âm cao ứng với dao động yếu.
II. Tự luận. (7đ)
Câu 1.(2 đ). Hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ?
Câu 2. (2 đ).Người ta dùng máy siêu âm để đo độ sâu của biển. Tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ cách đó 2 giây. Xác định độ sâu của biển biết vận tốc truyền âm thanh trong nước là 1500 m/s.
· A
· B
(G)
Câu 3.(3 đ). Trước một gương phẳng (G), lấy hai điểm A, B bất kì. Giả sử là điểm sáng. Hãy nêu cách vẽ tia sáng xuất phát từ A, phản xạ tại I trên gương (G) rồi đi qua B.
Bài làm:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án và biểu điểm
Đề lý 7 kì I (2015 – 2016)
Phần I. Tắc nghiệm ( 3đ) : Mỗi câu đúng 0,5 điểm
1- D 2 – B 3 – C 4- A 5 – D 6 – A
Phần II. Tự luận ( 7 điểm)
Câu 1. Phát biểu đúng định luật phản xạ ánh sáng ( 2điểm) 
Câu 2. Tính đúng (2điểm)
 Độ sâu của biển : h = S/2 = v.t/2 = 1500.2/2 = 1500 (m).
Câu 3.-Vẽ đúng ảnh A’ của điểm A qua gương (1 điểm)
 - Nối A’ với B cắt gương tại I (1 điểm)
 - Nối A với I ( 1 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_hoc_ki_I_Ly_7_co_dap_an.doc