Đề kiểm tra một tiết học kì I Vật lí lớp 7 - Mã đề 2 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Tân Tiến

doc 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 240Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết học kì I Vật lí lớp 7 - Mã đề 2 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Tân Tiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết học kì I Vật lí lớp 7 - Mã đề 2 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Tân Tiến
PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ LAGI
Trường THCS Tân Tiến
Lớp: 7A
Họ và tên:
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I
Năm học: 2016 – 2017
Môn: Vật Lý 7
Thời gian làm bài: 30 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên:
Mã đề:
2
I. Phần trắc nghiệm: ( 7 đ )
 1. Ảnh của một vật đặt gần sát gương cầu lõm là
A. ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật
B. ảnh thật, không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
C. ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.
D. ảnh ảo, không hứng được trên màn, lớn hơn vật.
 2. Khi nào ta nhìn thấy một vật ?
 A. Khi vật được chiếu sáng.
 B. Khi ta mở mắt hướng về phía vật.
 C. Khi vật phát ra ánh sáng.
 D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta.
 3. Nguồn sáng nào là nguồn sáng tự nhiên?
 A. Đèn ô tô	 . B. Đèn led.
 C. Mặt trời. D. Đèn ống đang sáng.
 4. Các hình vẽ dưới đây, hình nào biểu diễn chùm tia hội tụ.
 A. Hình (a) 	 B. Hình (b) 
	C. Hình (c) 	 D. Hình (d).
 5. Trong trường hợp nào dưới dây ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?
 A. Trong môi trường trong suốt.
 B. Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
 C. Trong môi trường đồng tính.
 D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính.
B.
S
N
R
S
N
A.
R
S
N
I
R
S
N
I
R
C.
D.
 6. Trong các hình vẽ sau tia phản xạ IR ở hình vẽ nào đúng?
 I I 
 7. Cùng một vật đặt trước ba gương, cách gương cùng một khoảng. Gương nào tạo ảnh bằng vật.
 A. Gương cầu lõm B. Gương cầu lồi
 C. Gương phẳng D. Ba gương trên.
 8. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là
A. ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật
B. ảnh thật, không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
C. ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.
D. ảnh ảo, không hứng được trên màn, lớn hơn vật.
 9. Người ta có thể dùng gương cầu lõm để tập trung ánh sáng Mặt Trời vì:
A.Gương cầu lõm hắt ánh sáng trở lại
Gương cầu lõm cho ảnh ảo lớn hơn vật
C. Các tia sáng Mặt Trời coi như những tia sáng song song, sau khi phản xạ trên gương sẽ cho chùm tia phản xạ hội tụ ở một điểm trước gương
D. Các tia sáng Mặt Trời coi như chùm tia tới phân kì, cho chùm tia phản xạ song song
 10. Chiếu một chùm sáng phân kỳ tới một chiếc gương chùm phản xạ ngay sau khi vừa rời gương là chùm song song, có thể xác định được đó là gương gì hay không?
Gương phẳng. B. Gương cầu lõm. 
 C. Gương cầu lồi. D. Không thể xác định được. 
 11. Trong các cách vẽ ảnh S' của điểm sáng S tạo bởi gương phẳng ở hình 3, cách vẽ không đúng là :
S
I
S
n1
I2
A.
R2
B.
S'
n2
I1
S'
R1
S
I
R
D.
n
S'
S
I
R
C.
n
S'
 12. Một tia sáng SI chiếu vào gương phẳng cho một tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương một góc 300. Khi đó góc tới của tia tới SI là:
300 ; B. 600 C. 900 D. 450 
 13. Đặt một cái bút chì trước gương phẳng và song song với gương phẳng, ảnh của vật qua gương phẳng ở vị trí như thế nào so với vật?
 A. Song song, cùng chiều với vật.	B. Vuông góc với nhau.
	C. Cùng phương, ngược chiều.	 D. Cả 3 nội dung trên đều đúng.
 14. Một vật AB đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh A’B’ cách gương một khoảng d'. So sánh d và d':
 A. d = d'.
 B. d > d'.
 C. d < d'.
 D. Không so sánh được vì ảnh là ảnh ảo, vật là thật.
PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ LAGI
Trường THCS Tân Tiến
Lớp: 7A
Họ và tên:
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I
Năm học: 2016 – 2017
Môn: Vật Lý 7
Thời gian làm bài: 15 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên:
Mã đề:
2
II. Tự Luận: ( 3đ)
 1. Hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.(0,5đ)
 2. Ta có tia phản xạ IS’ như hình vẽ . 
 a.(0,5đ) Hãy vẽ tia tới?
 b.(0,5đ) Tính số đo i,i’?
S’
. 
450
 I
3 . Cho vật AB đặt trước gương phẳng như hình vẽ.
 a. (1đ)Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB đặt trước gương phẳng? 
 b.(0,5đ) Nếu vật chuyển động ra xa gương thì ảnh của vật sẽ thay đổi như thế nào?
B
A
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 - VẬT LÝ 7
Đề : 2
I. TRẮC NGHIỆM: 7đ
 Mỗi câu đúng 0,5đ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
D
D
C
A
D
B
C
A
C
B
D
B
A
A
 II. TỰ LUẬN : 7đ
B ài
Đáp án
Biểu điểm
1
Định luật phản xạ ánh sáng: tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương và góc tới luôn bằng góc phản xạ
0,5 đ
2
a. Vẽ được tia tới SI 
 S N S’
 i i’
 450
 I
b. IN vuông góc với mặt gương
=) i’= 900 – 450 = 450
 Mà i = i’
 =) i= i’ = 450
 0,5 đ
 0,25 đ
 0,25đ
3
a. Vẽ đúng yêu cầu
 A B
 X X 
 X X
 A’ B’
b. Vật chuyển động ra xa gương thì ảnh của vật sẽ không thay đổi ảnh vẫn là ảnh ảo và kích thước ảnh bằng vật
 1,0 đ
 0,5 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docĐề 2.doc