Đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Hải Lăng

doc 2 trang Người đăng dothuong Lượt xem 485Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Hải Lăng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Hải Lăng
PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: VẬT LÝ - LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: ( 2, 0 điểm)
a. Nêu sự giống nhau và khác nhau của ảnh tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng.
b. Với mỗi loại gương cầu lồi và gương phẳng, lấy ví dụ ứng dụng trong cuộc sống
Câu 2: (2, 0 điểm) Giải thích vì sao khi giữa nguồn sáng nhỏ và màn hứng có một tấm bìa chắn sáng thì trên màn hứng có bóng tối?
Câu 3: (3, 5 điểm)
a. Âm thanh truyền qua được những môi trường nào?
b. Âm phản xạ là gì?
c. Bạn Hưng đứng cách một vách núi 11,5 mét và nói to. Hỏi Hưng có nghe tiếng vang của mình không, vì sao? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s
Câu 4: (2, 5 điểm) Hai điểm sáng S và A ở trước gương phẳng (gương nằm ngang).
a. Hãy vẽ đường đi tia sáng từ S đến gương phẳng, rồi phản xạ đi qua A.
b. Biết điểm S cách gương 10 cm. Tính khoảng cách từ S đến ảnh của nó.
c. Cho góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng 920. Tìm góc tới.
---------- Hết ----------
PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: VẬT LÝ - LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: ( 2, 0 điểm)
a. Nêu sự giống nhau và khác nhau của ảnh tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng.
b. Với mỗi loại gương cầu lồi và gương phẳng, lấy ví dụ ứng dụng trong cuộc sống
Câu 2: (2, 0 điểm) Giải thích vì sao khi giữa nguồn sáng nhỏ và màn hứng có một tấm bìa chắn sáng thì trên màn hứng có bóng tối?
Câu 3: (3, 5 điểm)
a. Âm thanh truyền qua được những môi trường nào?
b. Âm phản xạ là gì?
c. Bạn Hưng đứng cách một vách núi 11,5 mét và nói to. Hỏi Hưng có nghe tiếng vang của mình không, vì sao? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s
Câu 4: (2, 5 điểm) Hai điểm sáng S và A ở trước gương phẳng (gương nằm ngang).
a. Hãy vẽ đường đi tia sáng từ S đến gương phẳng, rồi phản xạ đi qua A.
b. Biết điểm S cách gương 10 cm. Tính khoảng cách từ S đến ảnh của nó.
c. Cho góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng 920. Tìm góc tới.
---------- Hết ----------
Đáp án: KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: VẬT LÝ - LỚP 7
Câu 
Đáp án
Điểm
1
(2, 0đ)
a.- Giống nhau: Đều là ảnh ảo vì không hứng được trên màn
 - Khác nhau: + Ở gương phẳng ảnh bằng vật
 + Ở gương cầu lồi ảnh nhỏ hơn vật
b. Gương phẳng: Gương soi mặt
 Gương cầu lồi: Gắn ở xe ô tô
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
2
(2, 0đ)
Vì: - Ánh sáng truyền theo đường thẳng
 - Trên màn hứng đặt sau tấm bìa có vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng
1,0
1,0
3
(3, 5đ)
a. Âm thanh truyền qua được những môi trường: Rắn, lỏng, khí
b. Âm dội lại khi gặp một mặt chắn là âm phản xạ
c. Thời gian để âm phản xạ đến tai nghe là: (2.11,5)/340 = 0,067(s)
Vì 0,067(s) > 1/15(s), suy ra Hưng nghe được tiếng vang
Mổi ý 0,5
0,5
0,5
1,0
4
(2,5đ)
a. Vẽ hình đúng, đầy đủ
 S	N A
10cm
 	?
 H	
 I
 S’ 
b. Khoảng cách từ S đến ảnh của nó: SS’ = 2.SH = 2. 10 = 20 (cm)
c. Vì góc phản xạ bằng góc tới => Góc tới SIN = Góc SIA = =460
1,0
1,0
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_Dap_an_Vat_ly_7_HK1_1617.doc