Đề khảo sát chất lượng học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Biên Giới

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 320Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Biên Giới", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Biên Giới
PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
Trường THCS BIÊN GIỚI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKI - NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn thi: KHTN; LỚP: 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
	Năng lực
TL
TL
TL
Kỹ năng khoa học và Sự truyền ánh sáng(9t)
 Phát biểu được định luật truyền thẳng ánh sáng
Vận dụng được định luật áp dụng vào trong cuộc sống
- Năng lực tự học
- Giải quyết vấn đề
- Năng lực tư duy sáng tạo
- Năng lực vận dụng kiến thức
56,3%=2đ
50%= 1đ
50%= 1đ
Màu sắc ánh sáng và ánh sáng với đời sống sinh vật ( 7t)
Hiểu và Nêu đươc Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu có những tính chất 
- Năng lực tự học
- Giải quyết vấn đề
- Năng lực tư duy sáng tạo
- Năng lực vận dụng kiến thức
43,7% = 1đ
 100%=1 đ
Phần Vật lý
Tổng cộng 100%=3đ
30,33%= 1đ
30,33%= 1đ
30,33%=1đ
B/ Đề Thi
I/ Phần vật lý (3 điểm)
Câu 1:  Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? (1 đ)
* Áp dụng: Trong các phòng mổ ở bệnh viện, người ta thường dùng một hệ thống gồm nhiều đèn. Theo em mục đích chính của việc này là gì? (1 đ)
Câu 2: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu có những tính chất gì? (1 đ)
II/ Phần Sinh Học 
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKI - NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn thi : KHTN : LỚP 7
Nội dung
Điểm
I/ Phần vật lý
Câu 1:  Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng?
- Định luật truyền thẳng ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
* Áp dụng: 
 - Mục đích chính của việc này là dùng nhiều đèn để tránh hiện tượng che khuất ánh sáng do người và các dụng cụ khác trong phòng tạo nên vì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
Câu 2: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu có những tính chất gì?
Khi nhìn một vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó từ vật đến mắt ta.
Vật có màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu.
Vật có màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng các màu khác.
Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào.
II/ Phần Sinh Học 
1điểm
1 điểm
0.25điểm
0.25điểm
0.25điểm
0.25điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docde_th_hk_1_khtn_7.doc