Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2015-2016 môn: Vật lý lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)

pdf 1 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 877Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2015-2016 môn: Vật lý lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2015-2016 môn: Vật lý lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO 
THỊ XÃ NINH HÒA 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 
MÔN: VẬT LÝ LỚP 7 
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không tính thời gian phát đề) 
Câu 1: (2,00 điểm) 
a. Đường truyền của ánh sáng được quy ước biểu diễn như thế nào và được gọi là gì? 
b. Trong một lần làm thí nghiệm, một bạn học sinh thấy rằng: khi tia sáng truyền từ không 
khí vào nước (đều là hai môi trường trong suốt) thì tia sáng bị gãy khúc, không truyền theo 
đường thẳng. Dựa vào định luật truyền thẳng ánh sáng, em hãy giải thích vì sao? 
Câu 2: (2,00 điểm) 
a. Khi đặt vật ở khoảng nào trước gương cầu lõm thì ảnh của vật tạo bởi gương là ảnh ảo? 
Ảnh đó có kích thước như thế nào so với vật? 
b. Thế nào là chùm sáng song song? Chiếu một chùm sáng song song tới mặt phản xạ của 
một gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ như thế nào? 
Câu 3: (2,00 điểm) 
Bạn A làm thí nghiệm về hiện tượng phản xạ ánh sáng rồi vẽ hình biểu 
diễn như hình 1. Trong đó, SI là tia tới, IR là tia phản xạ, góc hợp bởi 
tia tới và tia phản xạ là 400. Em hãy vẽ đường pháp tuyến của gương tại 
điểm tới I và tính giúp bạn A số đo của góc tới và góc phản xạ. 
Câu 4: (2,00 điểm) 
Đàn Guitar có 6 dây đàn khác nhau. Một người gảy vào 2 trong số 6 
dây đàn đó, tần số âm do mỗi dây đàn phát ra theo đơn vị Hz như sau: 
Dây 1 (dây dưới cùng): tần số là 330Hz. 
Dây 6 (dây trên cùng): tần số là 82,4Hz. 
a. Theo em, dây nào phát ra âm trầm hơn và dây nào phát ra âm bổng hơn? 
b. Tính số dao động của dây 1 trong 2 giây. 
Câu 5: (2,00 điểm) 
a. So sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường rắn, lỏng, khí? 
b. Một người đứng cách một bức tường và la thật to. Người đó nghe được âm phản xạ cách 
âm trực tiếp 1/16 giây. Người đó không nghe được tiếng vang. Theo em vì sao có thể khẳng 
định như vậy? 
-----HẾT----- 
(Đề này có một trang, giám thị không giải thích gì thêm) 
S 
I 
R 
400 
Hình 1 
BẢN CHÍNH 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDe_KT_HKI_mon_Li_7_NH_1516_cua_PGD_Ninh_Hoa.pdf