Đề kiểm tra học kì I (2015 - 2016) môn: Vật lí 7 thời gian làm bài: 60 phút

docx 4 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 792Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I (2015 - 2016) môn: Vật lí 7 thời gian làm bài: 60 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I (2015 - 2016) môn: Vật lí 7 thời gian làm bài: 60 phút
SỞ GD & ĐT TRÀ VINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2015 - 2016)
TRƯỜNG PTDTNT THCS MÔN: VẬT LÍ 7
 HUYỆN DUYÊN HẢI Thời gian làm bài: 60 phút.
1. Các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra:
 a/ Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình
Nội dung
Tổng số tiết
Lí thuyết
Tỉ lệ thực dạy
Trọng số
LT
(Cấp độ 1, 2)
VD
(Cấp độ 3, 4)
LT
(Cấp độ 1, 2)
VD
(Cấp độ 3, 4)
Chương I: Quang học
10
7
4,9
5,1
27,2
28,4
Chương II: Âm học
8
6
4,2
3.8
23,3
21,1
Tổng
18
13
9,1
8,9
50,5
49,5
 b/ Tính số câu hỏi và điểm số chủ đề kiểm tra ở các cấp độ
Nội dung (chủ đề)
Trọng số
Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra)
Điểm số
T.số
TN
TL
Chương I: Quang học (LT)
27,2
2,2 2
2(3đ )
Tg:10’
2(3đ )
Tg:10’
Chương II: Âm học (LT)
23,3
1,9 2
2( 3đ)
Tg:15’
2( 3đ)
Tg:15’
Chương I: Quang học (VD)
28,4
2,3 2
2( 2đ)
Tg:20’
2( 2đ)
Tg:20’
Chương II: Âm học (VD)
21,1
1,7 2
2( 2đ)
Tg:15’
2( 2đ)
Tg:15’
Tổng
100
8
10đ
Tg: 60’
10đ
Tg: 60’
c/ Khung ma trận đề kiểm tra: 
 Cấp độ
Tên 
chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Quang học
1 Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.
2 Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và đến ảnh là bằng nhau.
3. Biểu diễn được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng
4. Dựng được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng theo tính chất.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
2(10’)
C1.3a;C2.4a
3,0
1(10’)
C3.3b
1,0
1(10’)
C4.4b
1,0
4(30’)
5,0(50%)
Âm học
5 Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền trong chân không.
6. Nêu được biểu hiện của âm phản xạ.
Những vật cứng, có bề mặt nhẵn phản xạ âm tốt và những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém.
7. So sánh được vận tốc truyền âm của chất rắn, lỏng ,khí.
8. Vận dụng sự phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của biển.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1(5’)
C5.1a
1,0
1(10’)
C6.2a
2,0
2(15’)
C7.1b; C8.2b
2,0
4(30’)
5,0(50%)
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3(15’)
4,0
40%
1(10’)
 2,0 
20%
4(35’)
4,0
40%
8(60’)
10
100%
SỞ GD & ĐT TRÀ VINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2015 - 2016)
TRƯỜNG PTDTNT THCS MÔN: VẬT LÍ 7
 HUYỆN DUYÊN HẢI Thời gian làm bài: 60 phút.
2/ Nội dung đề: 
Câu 1: (2,0 điểm) 
 a) Âm có thể truyền được trong những môi trường nào, không truyền được trong môi trường nào? 
 b) So sánh vận tốc truyền âm trong không khí, lỏng và rắn.
Câu 2: (3,0điểm)
 a) Âm phản xạ là gì? Những vật thế nào thì phản xạ âm tốt? Những vật thế nào thì phản xạ âm kém? 
 b) Một tàu phát ra siêu âm truyền xuống đáy biển và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 2 giây. Biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1500m/s. Em hãy tính độ sâu của đáy biển tại nơi đó.
Câu 3: (2,5 điểm)
 a) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. 
 b) Chiếu 1 tia sáng SI tới gương phẳng và tạo với mặt gương phẳng 1 góc 400 như hình vẽ. Hãy vận dụng định luật phản xạ ánh sáng vẽ tia phản xạ :
Câu 4: (2,5 điểm)
 a) Hãy nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng?
 b) Vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước gương phẳng như hình vẽ: 
SỞ GD & ĐT TRÀ VINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2015 - 2016)
TRƯỜNG PTDTNT THCS MÔN: VẬT LÍ 7
 HUYỆN DUYÊN HẢI Thời gian làm bài: 60 phút.
3. Đáp án và biểu điểm:
Câu 
Đáp án 
Điểm
1
a) Âm có thể truyền được trong môi trường rắn, lỏng và khí.
 Âm không thể truyền được trong chân không.
0,75
0,25
b) Vận tốc truyền âm trong rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong không khí.
1
2
a) - Âm dội lại khi gặp một mặt chắn là âm phản xạ.
 - Những vật cứng có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt ( hấp thụ âm kém).
 - Những vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm kém.
0,5
0,75
0,75
b) Quảng đường truyền âm: Ta có : S = v.t = 1500.2 = 3000 (m) 
 Độ sâu của đáy biển : h = 3000: 2 = 1500 (m) 
0,5
0,5
3
a) -Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.
 - Góc phản xạ bằng góc tới.
1
0,5
b) Vẽ tia phản xạ đúng. 
 N R 
1
4
a) - Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màng chắn và lớn bằng vật.
 - Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
1
0,5
b) Vẽ ảnh của mũi tên đúng 
1
 GV ra đề + đáp án
 Kiên Som Phon 
 SĐT: 01678657974

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_THI_HKI_VAT_LY_7_20152016_CO_MT_DA_HAY.docx