Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 (Kèm đáp án) - Năm học 2014-2015

doc 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 534Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 (Kèm đáp án) - Năm học 2014-2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 (Kèm đáp án) - Năm học 2014-2015
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 – 2015
 Môn : Vật lý 7
 Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian chép đề )
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Tên chủ đề
Nhận biết 
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Quang Học
1/Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng.
Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
 Vận dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi để giải thích các hiện tượng trong thực tế
Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ
2
3đ
30%
1
1đ
10%
1
1đ
10%
4
5đ
50%
Âm Học
Nêu đặc điểm chung của nguồn âm 
Thế nào là ô nhiễm tiếng ồn. 
Nêu ví dụ về nhạc cụ và cho biết khi phát ra âm thì bộ phận nào dao động
biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn
Nêu được trong các môi trường khác nhau thì tốc độ truyền âm khác nhau.
.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ
2
2đ
20%
2
1đ
10%
1
2đ
20%
4
5đ
50%
TS câu hỏi
4
2
2
1
9
TS điểm
5đ
1đ
3đ
1đ
10đ
Tỉ lệ
50%
10%
30%
10%
100%
B. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:
Câu 1/ Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? (2 đ)
Câu 2/ Nêu tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng ( 1đ)
Câu 3/ a.Nêu đặc điểm chung của nguồn âm. ( 1đ)
b.Nêu 1ví dụ nhạc cụ và cho biết khi phát ra âm thì bộ phận nào dao động? (0,5 đ)
Câu 4/ a.Thế nào là ô nhiễm tiếng ồn. ( 1đ)
b. Nêu 1 ví dụ về trường hợp có ô nhiễm tiếng ồn và 1 biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn trong trường hợp vừa nêu. (0,5 đ)
Câu 5/. Vẽ tia phản xạ trong các trường hợp sau: góc tới bằng 600. (1đ)
Câu 6/.Tại sao trên xe ô tô ,xe máy người ta thường gắn gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau có lợi gì hơn là lắp gương phẳng (1đ)
Câu 7/.Ngày xưa để phát hiện tiếng võ ngựa người ta thường áp tai xuống đất để nghe.Tại sao (2 đ)
C.HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
Nội dung
Điểm
Câu 1: Định Luật Truyền thẳng ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính Thì ánh sáng truyền theo đường thẳng
Câu 2/ Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo 
không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.
Câu 3. a. Những vật phát ra âm đều dao động
b. Ví dụ: Đàn ghi ta , bộ phận giây đàn dao động phát ra âm
Câu 4: a.Tiếng ồn bị ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sinh hoạt của con người.
b.VD: - Bệnh viện gần chợ. Biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn là : Trồng nhiều cây xanh xung quanh bệnh viện
Câu 5: 
N
S
R
I
Câu 6: Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng 
Câu 7: Vì mặt đất truyền âm thanh nhanh hơn không khí nên ta nghe được tiếng vó ngựa từ xa khi ghé tai sát mặt đất
2 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
1điểm
0,5 điểm
1điểm
0,5 điểm
1 điểm
1 điểm
2 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docThi_Ly_7_Hki.doc