Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

doc 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 347Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
TRƯỜNG:THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Họ và tên: .................................................
Lớp: ...../......
KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2016 - 2017
MÔN: VẬT LÍ 7
THỜI GIAN: 45 PHÚT
(Không kể thời gian phát đề)
Điểm
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	A/ Hãy khoanh tròn chữ cái ( A, B, C, D ) đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có độ lớn
A. lớn hơn vật	B. bằng vật
C. nhỏ hơn vật	D. gấp đôi vật
Câu 2: Đơn vị tần số là
A. m/s	B. Hz (hec)	C. dB (đêxiben)	 D. s (giây)
Câu 3: Số dao động trong một giây gọi là
A. tần số 	B. vận tốc của âm.	C. biên độ dao động.	D. độ cao của âm.
Câu 4: Một tia sáng chiếu tới vuông góc với gương phẳng. Góc phản xạ bằng
A. 900	B. 600	C. 450	D. 00
Câu 5: Những vật nào sau đây phản xạ âm tốt?
A. Bêtông, vải	B. Thép, bông	C. Sắt, thép	D. Lụa, nhung
Câu 6: Vật phát ra âm trong trường hợp nào dưới đây?
A. Khi uống cong vật	B. Khi nén vật	C. Khi làm vật dao động	D. Khi kéo căng vật
Câu 7: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?
A. Ngọn nến đang cháy. 	B. Vỏ chai sáng chói dưới ánh nắng Mặt Trời.
C. Mặt Trời. 	D. Đèn ống đang sáng.
Câu 8: Chiếu một tia sáng lên mặt gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 400. Vậy giá trị của góc tới là
A. 800 	B. 600 	C. 400 	D. 200
Câu 9: Các tính chất nào sau đây là tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lồi?
A. Ảnh ảo, bằng vật . B. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật .
C. Ảnh ảo, to hơn vật . D. Ảnh ảo có thể bằng, nhỏ hơn hay to hơn vật tuỳ theo vị trí đặt vật .
Câu 10: Độ to của âm phụ thuộc vào
A. biên độ dao động của âm.	B. tần số của âm.
C. cả biên độ và tần số của âm.	D. vận tốc truyền âm.
	B/ Chọn từ (hoặc cụm từ) thích hợp điền vào chỗ trống.
 Câu 11: Trong môi trường............................................................ánh sáng truyền đi theo.......................... 
II/ TỰ LUẬN ( 7 điểm )
Câu 1. Tiếng ồn gây ô nhiễm là tiếng ồn như thế nào? Cần phải làm gì để chống ô nhiễm tiếng ồn? 
Câu 2. Kể tên các loại gương mà em đã học? Nêu một ví dụ ứng dụng trong thực tế cho mỗi loại gương đó.
Câu 3. Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng.	 	
 a. Vẽ và nêu cách vẽ ảnh A’B’ của vật AB qua gương. B
 b. Biết đầu A của vật cách gương 5cm; đầu B 	
cách gương 8cm. Tính khoảng cách AA’và BB’?	A
BÀI LÀM:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_vly7.doc