Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Duyên Hải

docx 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 273Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Duyên Hải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Duyên Hải
PGD & ĐT HUYỆN DUYÊN HẢI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NH: 2016 - 2017)
TRƯỜNG PTDTNT THCS MÔN: VẬT LÍ 7
 HUYỆN DUYÊN HẢI Thời gian làm bài: 60 phút 
1. Các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra:
 a/ Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình
Nội dung
Tổng số tiết
Lí thuyết
Tỉ lệ thực dạy
Trọng số
LT
(Cấp độ 1, 2)
VD
(Cấp độ 3, 4)
LT
(Cấp độ 1, 2)
VD
(Cấp độ 3, 4)
Chương I: Quang học
10
7
4,9
5,1
27,2
28,4
Chương II: Âm học
8
6
4,2
3.8
23,3
21,1
Tổng
18
13
9,1
8,9
50,5
49,5
 b/ Tính số câu hỏi và điểm số chủ đề kiểm tra ở các cấp độ
Nội dung (chủ đề)
Trọng số
Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra)
Điểm số
T.số
TN
TL
Chương I: Quang học (LT)
27,2
2,2 2
2(3đ )
Tg:10’
2(3đ )
Tg:10’
Chương II: Âm học (LT)
23,3
1,9 2
2( 3đ)
Tg:15’
2( 3đ)
Tg:15’
Chương I: Quang học (VD)
28,4
2,3 2
2( 2đ)
Tg:20’
2( 2đ)
Tg:20’
Chương II: Âm học (VD)
21,1
1,7 2
2( 2đ)
Tg:15’
2( 2đ)
Tg:15’
Tổng
100
8
10đ
Tg: 60’
10đ
Tg: 60’
c/ Khung ma trận đề kiểm tra: 
 Cấp độ
Tên 
chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Quang học
1 Phát biểu được định luật truyền thẳng ánh sáng.
2 Nêu được tính chất ảnh vật tạo bởi gương phẳng.
3. Nêu được ứng dụng định luật truyển thẳng ánh sáng.
4. Dựng được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng theo tính chất.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
2(10’)
C1.1a;C2.4a
2,5
25%
1(10’)
C3.1b
1,0
10%
1(10’)
C4.4b
1,0
10%
4(30’)
4,5
(45%)
Âm học
5.Nhận biết được âm cao (bổng) có tần số lớn. 
6.Nêu được âm phản xạ. Nhận biết được những vật cứng, có bề mặt nhẵn phản xạ âm tốt. Nêu được vd.
7. Vận dụng công thức vận tốc để tính được khoảng cách.
8. Tính được tần số dao động của mỗi vật.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1(5’)
C5.3a
1,5
15%
1(10’)
C6.2a
1,5
15%
2(15’)
C7.2b; C8.3b
2,5
25%
4(30’)
5,5
(55%)
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3(15’)
4,0
40%
1(10’)
 1,5 
15%
4(35’)
4,5
45%
8(60’)
10
100%
PGD & ĐT HUYỆN DUYÊN HẢI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NH: 2016 - 2017)
TRƯỜNG PTDTNT THCS MÔN: VẬT LÍ 7
 HUYỆN DUYÊN HẢI Thời gian làm bài: 60 phút 
2/ Nội dung đề: 
Câu 1: (2,0 điểm) 
 a) Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng. 
 b) Nêu 2 ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế.
Câu 2: (3,0điểm)
 a) Âm phản xạ là gì? Những vật thế nào thì phản xạ âm tốt? Nêu 2 ví dụ vật phản xạ âm tốt. 
 b) Một người đứng bên trong một phòng rộng lớn héc to một tiếng sau 0,5 giây người đo lại nghe được tiếng vang của mình. Em hãy tính khoảng cách từ người đó đến bức tường trong thời gian nghe được tiếng vang. Biết rằng vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. 
Câu 3: (2,5 điểm)
 a)Tần số là gì? Nêu đơn vị đo tần số? Âm phát ra càng cao khi nào ? 
 b)Vật A trong 20 giây dao động được 400 lần. Vật B trong 30 giây dao động được 300 lần. Tính tần số dao động của hai vật.	 
Câu 4: (2,5 điểm)
 a) Hãy nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng?
 b) Vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước gương phẳng như hình vẽ: 
PGD & ĐT HUYỆN DUYÊN HẢI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NH: 2016 - 2017)
TRƯỜNG PTDTNT THCS MÔN: VẬT LÍ 7
 HUYỆN DUYÊN HẢI Thời gian làm bài: 60 phút 
3. Đáp án và biểu điểm:
Câu 
Đáp án 
Điểm
1
a) ĐL Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
1,0
b) Ứng dụng: 
 - Trồng các cây thẳng hàng.
 - Lớp trưởng so hàng thẳng.
0,5
0,5
2
a) - Âm dội lại khi gặp một mặt chắn là âm phản xạ.
 - Những vật cứng có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém).
 - VD: mặt gương, tường gạch, ...
0,5
0,5
0,5
b) Quãng đường âm truyền đi và về là: S = v.t = 340. 0,5 = 170 (m) 
 Khoảng cách từ người đứng đến bức tường là : S’ = 170: 2 = 85 (m) 
0,75
0,75
3
a) - Tần số là số dao động trong 1 giây.
 - Đơn vị của tần số là Hec.
 - Âm phát ra càng cao khi tần số dao động càng lớn. 
0,5
0,5
0,5
b) Tần số dao động của vật A : 
 400/20 = 20Hz
 Tần số dao động của vật B: 
 300/30 = 10Hz 
0,5
0,5
4
a) - Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màng chắn và lớn bằng vật.
 - Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
1
0,5
b) Vẽ ảnh của mũi tên đúng 
 A’
 B’
1

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_THI_HKI_VAT_LY_7_20162017_CO_MT_DA.docx