Đề kiểm tra 1 tiết (học kì II – Năm học 2014 - 2015) môn: Vật lí 8

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 708Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết (học kì II – Năm học 2014 - 2015) môn: Vật lí 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết (học kì II – Năm học 2014 - 2015) môn: Vật lí 8
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
(HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014-2015)
Môn: Vật lí 8
I/ MỤC ĐÍCH ĐỀ KIỂM TRA:
1/ Phạm vi kiến thức: Từ tiết 19 đến tiết 29 theo phân phối chương trình.
2/ Mục đích:
	- Học sinh: 	Đánh giá việc nhận thức kiến thức về phần cơ học + nhiệt học
	Đánh giá kỹ năng trình bày bài tập vật lý.
	- Giáo viên: Biết được việc nhận thức của học sinh từ đó điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp. 
II/ HÌNH THỨC KIỂM TRA:
trắc nghiệm 100%
III/MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 8 NĂM HỌC 2014- 2015
 Mức độ 
Tên chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
1. Cơ học: .
1 
Nêu được định luật về công.
3.Hiểu đuược khi nào vật có động năng ,cơ năng ,nhiệt năng.
5Vận dụng kiến về mối quan hệ giữa động năng và vận tốc để giải thích hiện tượng.
Số câu hỏi
1
1
1
3
Số điểm.
Tỉ lệ %
2
20%
2
20%
1
10%
5
50%
2.Nhiệt học 
2. Phát biểu nguyên lí truyền nhiệt và viết phương trình cân bằng nhiệt
4 Vận dụng công thức tính nhiệt lượng và phương trình cân bằng nhiệt..
.
Số câu hỏi
1
1
2
Số điểm.
Tỉ lệ %
2
20%
3
30%
5
50%
Tổng số câu
2
1
2
5
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
40%
2
20%
4
40%
10
100%
IV/ĐỀ RA
Câu 1: (2 điểm ) Nêu nguyên lí truyền nhiệt? Viết phương trình cân bằng nhiệt.
Câu 2: (2điểm) Phát biểu định luật về công.
Câu 3: (2đ điểm ) Một chiếc máy bay đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã học.
Câu 4: (3,0 điểm )Thả 0,2kg nhôm ở 100oC vào một cốc nước ở 20oC. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 27oC. 
a/Tính nhiệt lượng do nhôm tỏa ra.	
b/Tính khối lượng nước trong cốc. Coi như chỉ có nhôm và nước trao đổi nhiệt cho nhau.
 (Cho Biết CNước= 4200J/kg.K, CĐất =800J/kg.K, Cnhôm=880J /kg.K)
Câu 5: (1,0 điểm ) Dựa vào những kiến thức đã học ở phần cơ học,em hãy giải thích tại sao khi tham gia giao thông ta không nên cho xe chạy với vận tốc lớn ?
TT
V/ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐIỂM
Câu 1
(2đ)
Nguyên lí truyền nhiệt: 
 + Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn .
 + Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật cân bằng nhau thì ngừng lại.
 + Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào .
 Qtoả = Qthu
- Phương trình cân bằng nhiệt . 
1 đ
1đ
Câu 2
(2 đ)
Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công.Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.
2đ
Câu 3
(2 đ)
 	-Thế năng,động năng,nhiệt năng
2đ
Câu 4
(3đ)
m1 = 0,2 kg 
t1 = 100 0C
c1 = 880J/ kg. K
t2 = 200C
c2 = 4200 J/ kg. k
t = 270C
a/Qtỏa ? b/ mnước = ? Lời giải
 - Nhiệt lượng của nhôm toả ra từ 1000C - 270C:
 Qtỏa = m1c1(t1 - t)
 Qtỏa = 0,2.880( 100- 27) = 12848 J
 - Nhiệt lượng của nước thu vào để tăng từ 200C - 270C:
 Qthu = m2c2(t - t2)
 Qthu = m2.4200( 27- 20) = m2.29400
 - Nhiệt lượng của nhôm toả ra đúng bằng nhiệt lượng nước thu vào:
 Q toả ra = Q thu vào
 12848 = m2.29400
 m2 = = 0,44 (kg)
1,5đ
1,5đ
1đ
5
Khi một vật chuyển động, vật có động năng. Vận tốc của vật càng lớn thì động năng của vật càng lớn. Khi tham gia giao thông, phương tiện tham gia có vận tốc lớn (có động năng lớn) sẽ khiến cho việc xử lí sự cố gặp khó khăn nếu xảy ra tai nạn sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng	
1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi hoc ki 2 mon li 8.doc