Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phú Gia

doc 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 184Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phú Gia", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phú Gia
TRƯỜNG THCS PHÚ GIA
 Lớp: 7c
 Đề 1:
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT,NĂM HỌC: 2016 – 2017
Môn: Vật lý - Lớp 7
Thời gian: 45phút (Không kể thời gian phát đề)
Điểm
Nhận xét của thầy giáo
Họ và tên
Đề bài: 
I.Trắc nghiệm (3điểm) : Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau.
Câu 1 : Khi nào ta nhìn thấy vật ?
 A. Khi ta mở mắt. B. Khi có ánh sáng đi ngang qua mắt.
 C. Khi có ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta. D. Khi đặt một nguồn sáng trước mắt ta.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng: 
A. Gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo bé hơn vật. B. Gương phẳng luôn cho ảnh ảo bằng vật
C. Ảnh ảo không thu được trên màn chắn. D. Gương cầu lõm chỉ cho ảnh ảo
Câu 3: Vật đặt trước gương luôn cho ảnh ảo:
A. Song song cùng chiều với vật B. Vuông góc với gương
C. Bằng vật đối xứng với vật qua gương. D. Lớn hơn vật.
Câu 4: Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt phẳng gương. Góc phản xạ có giá trị bằng :
 A. 00  B. 450 C. 1800 D. 900
Câu 5: Một tia tới đén gương vuông góc với tia phản xạ. Hỏi góc tới bằng bao nhiêu?
 A. 900 B. 450 C. 600 D. 300
Câu 6: Tia tới và tia phản xạ hợp với nhau một góc 800. Biết tia tới song song với mặt nằm ngang. Hỏi gương tạo với phương thẳng đứng một góc bao nhiêu?
 A. 100 B. 450 C. 500 D. 400
II/ Tự luận : (7điểm)
Câu 5:(3điểm)
A
 B
 a) Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB đặt trước gương phẳng ?
S .
 b) Dựa vào định luật phản xạ ánh sáng, hãy vẽ ảnh và tia phản xạ của điểm sáng S đặt trước gương phẳng ?
 Câu 6:(2 điểm) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Chỗ đường gấp khúc thường hay xảy ra tai nạn khi các phương tiện giao thông qua lại, em có giải pháp gì để hạn chế tai nạn giao thông trên đoạn đường này ? 
Câu 7: (2điểm): Một người cao 1,7m ở cách gương 0,5 m. Hỏi ảnh và người đó cách nhau bao nhiêu m? Và ảnh cao bao nhiêu?
Bài làm:
TRƯỜNG THCS PHÚ GIA
 Lớp: 7c
 Đề 2:
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT,NĂM HỌC: 2016 – 2017
Môn: Vật lý - Lớp 7
Thời gian: 45phút (Không kể thời gian phát đề)
Điểm
Nhận xét của thầy giáo
Họ và tên
Đề bài: 
I.Trắc nghiệm (3điểm) : Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau.
Câu 1 : Khi nào ta nhìn thấy vật ?
 A. Khi ta mở mắt. C. Khi có ánh sáng đi từ mắt đến vật.
 B. Khi có ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta. D. Khi đặt một nguồn sáng trước mắt ta.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng: 
A. Gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo lớn hơn vật. B. Gương phẳng luôn cho ảnh ảo bằng vật
C. Ảnh ảo không thu được trên màn chắn. D. Gương cầu lõm có thể cho ảnh thật.
Câu 3: Vật đặt trước gương luôn cho ảnh ảo:
A. Song song cùng chiều với vật C. Vuông góc với gương
B. Bằng vật đối xứng với vật qua gương. D. Lớn hơn vật.
Câu 4: Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt phẳng gương. Góc phản xạ có giá trị bằng :
 A. 1800  B. 450 C. 00 D. 900
Câu 5: Một tia tới đén gương vuông góc với tia phản xạ. Hỏi góc tới bằng bao nhiêu?
 A. 900 B. 300 C. 600 D. 450
Câu 6: Tia tới và tia phản xạ hợp với nhau một góc 800. Biết tia tới song song với mặt nằm ngang. Hỏi gương tạo với phương thẳng đứng một góc bao nhiêu?
 A. 100 B. 800 C. 500 D. 400
II/ Tự luận : (7điểm)
Câu 5:(3điểm)
B
 a) Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB đặt trước gương phẳng ?
 A
S .
 b) Dựa vào định luật phản xạ ánh sáng, hãy vẽ ảnh và tia phản xạ của điểm sáng S đặt trước gương phẳng ?
 Câu 6:(2 điểm) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Chỗ đường gấp khúc thường hay xảy ra tai nạn khi các phương tiện giao thông qua lại, em có giải pháp gì để hạn chế tai nạn giao thông trên đoạn đường này ? 
Câu 7: (2điểm): Một người cao 1,5m ở cách gương 0,6 m. Hỏi ảnh và người đó cách nhau bao nhiêu m? Và ảnh cao bao nhiêu?
Bài làm:

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_ly_7.doc