Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học khối 7

doc 3 trang Người đăng tranhong Lượt xem 623Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học khối 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học khối 7
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN SINH HỌC 7A
Trường THCS Phong Tân
Lớp 7A
Họ và tên:..
Giám thị
Số phách
"
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
SỐ PHÁCH
I. Trắc nghiệm: (4đ)
 Khoanh tròn chữ cái đầu câu chỉ ý trả lời đúng:
1/ Giun sán kí sinh xâm nhập vào cơ thể người và động vật qua đường nào là chủ yếu:
A. Hô hấp	 B. Bài tiết	 C. Máu	 D. Tiêu hóa
2/ Động vật nào sau đây thuộc ngành ĐVNS:
 A. Cá chép B.Trùng biến hình C. Giun đất D. Thủy tức
3/ Các động vật nào sau đây thuộc ngành giun đốt:
 A. Sán dây, sán lá, giun đỏ C. Giun đỏ, đỉa, rươi
 B. Giun đỏ, giun kim, giun tròn D. Sán lá, giun đỏ, giun tròn 
4/ Nơi kí sinh của giun dẹp thường ở:
 A. Ruột non B. Máu C. Gan D. Cả ruột non, gan và máu
5/ Trùng roi xanh sinh sản bằng cách nào sau đây:
 A. Sinh sản hữu tính B. Phân đôi theo chiều ngang C. Tiếp hợp D. Ghép đôi
6/ Để duy trì nòi giống giun sán kí sinh phải:
A. Đẻ nhiều trứng	B. Sinh sản hữu tính và vô tính	
C. Qua nhiều vật chủ	D. Có khả năng tái sinh
7/ Các động vật nào sau đây sống tự do:
Trùng giày, trùng kiết lị, trùng sốt rét B. Trùng biến hình, trùng sốt rét, sán lá gan
Trùng sốt rét, trùng kiết lị, trùng biến hình D.Trùng roi xanh, trùng giày, trùng biến hình
8/ Thủy tức bắt mồi hiệu quả nhờ:
A. Di chuyển nhanh nhẹn	 B. Phát hiện ra mồi nhanh
C. Có tua miệng dài và trang bị các tế bào gai độc D. Có miệng to và khoang miệng rộng
	II. Tự luận: (6đ)
	 1/ Trình bày cấu tạo ngoài và trong của thủy tức? Thủy tức sinh sản bằng những hình thức nào?(2đ)
 2/ Nêu cách phòng, chống bệnh sốt rét. (1đ)
	 3/Giun gây cho trẻ em những điều phiền toái gì? Do thói quen nào của trẻ em mà giun khép kín được vòng đời? (2đ)
 4/ Động vật nguyên sinh có các cách sinh sản nào?(1đ)
BÀI LÀM
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN SINH HỌC 7
Trường THCS Phong Tân
Lớp :
Họ và tên:..
Giám thị
Số phách
"
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
SỐ PHÁCH
I. Trắc nghiệm: (4đ)
 Khoanh tròn chữ cái đầu câu chỉ ý trả lời đúng:
1/ Giun sán kí sinh xâm nhập vào cơ thể người và động vật qua đường nào là chủ yếu:
A. Hô hấp	 B. Bài tiết	 C. Máu	 D. Tiêu hóa
2/ Động vật nào sau đây thuộc ngành ĐVNS:
 A. Cá chép B.Trùng biến hình C. Giun đất D. Thủy tức
3/ Các động vật nào sau đây thuộc ngành giun đốt:
 A. Sán dây, sán lá, giun đỏ C. Giun đỏ, đỉa, rươi
 B. Giun đỏ, giun kim, giun tròn D. Sán lá, giun đỏ, giun tròn 
4/ Nơi kí sinh của giun dẹp thường ở:
 A. Ruột non B. Máu C. Gan D. Cả ruột non, gan và máu
5/ Trùng roi xanh sinh sản bằng cách nào sau đây:
 A. Sinh sản hữu tính B. Phân đôi theo chiều ngang C. Tiếp hợp D. Ghép đôi
6/ Để duy trì nòi giống giun sán kí sinh phải:
A. Đẻ nhiều trứng	B. Sinh sản hữu tính và vô tính	
C. Qua nhiều vật chủ	D. Có khả năng tái sinh
7/ Các động vật nào sau đây sống tự do:
Trùng giày, trùng kiết lị, trùng sốt rét B. Trùng biến hình, trùng sốt rét, sán lá gan
Trùng sốt rét, trùng kiết lị, trùng biến hình D.Trùng roi xanh, trùng giày, trùng biến hình
8/ Thủy tức bắt mồi hiệu quả nhờ:
A. Di chuyển nhanh nhẹn	 B. Phát hiện ra mồi nhanh
C. Có tua miệng dài và trang bị các tế bào gai độc D. Có miệng to và khoang miệng rộng
II Tự luận: (6đ)
	 1/ Trình bày cấu tạo ngoài và trong của thủy tức? Thủy tức sinh sản bằng những hình thức nào?(2đ)
 2/ Nêu cách phòng, chống bệnh sốt rét. (1đ)
	 3/ Nêu vòng đời của giun đũa trong cơ thể người. (2đ)
 4/ Động vật nguyên sinh có các cách sinh sản nào?(1đ)
BÀI LÀM
.
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
.
.
.

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_1_TIET_SINH_7_HKI.doc