Đề cương ôn tập Sinh học lớp 7 (Có đáp án) - Năm học 2016-2017

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 15/01/2021 Lượt xem 340Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập Sinh học lớp 7 (Có đáp án) - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn tập Sinh học lớp 7 (Có đáp án) - Năm học 2016-2017
ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP MƠN SINH HỌC 7
NĂM HỌC : 2016 – 2017
Câu 1: Trình bày cấu tạo ngồi của cá chép thích nghi với đời sống ở nước? (2 điểm)
Cậu 2: Hãy kể tên một số đại diện trong ngành động vật nguyên sinh? Qua đĩ hãy cho biết nĩ cĩ lợi hay cĩ hại đối với đời sống con người? (2 điểm)
Câu 3: Hãy nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm? (2 điểm)
Câu 4 : Hãy giải thích vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi ? (2 điểm)
Câu 5 : Hãy cho biết các hình thức sinh sản của thủy tức ? (2 điểm)
Câu 6: Sự khác nhau giữa san hơ và thủy tức trong sinh sản vơ tính mọc chồi?
? (2 điểm)
Câu 7: Hãy cho biết một số ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm? (2 điểm)
Câu 8 : Vì sao trâu, bị nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều ? (2 điểm)
Câu 9 : Cách dinh dưỡng của trai sơng cĩ ý nghĩa như thế nào với mơi trường nước? (2 điểm)
	ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
Câu
Đáp án chi tiết
Điểm
Câu 1
Cấu tạo ngồi của cá chép thích nghi với đời sống ở nước là 
- Thân cá chép thon dài, đầu thuơn nhọn gắn chặt với thân : giảm sức cản của nước
- Mắt cá khơng cĩ mi, máng mắt tiếp xúc với mơi trường nước : Màng mắt khơng bị khơ
- Vảy cá cĩ da bao bọc; trong da cĩ nhiều tuyến tiết chất nhày : Giảm sức cản của nước
- Sự sắp xếp vảy cá trên thân khớp với nhau như ngĩi lợp : giảm sự ma sát của da với mơi trường nước 
- Vây cá cĩ các tia vây được căng bởi da mỏng, khớp động với thân : giúp cho thân cá cử động dễ dàng theo chiều ngang
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 2
Một số đại diện trong ngành động vật nguyên sinh : trùng roi, trùng biến hình, trùng giày, trùng kiết lị, trùng sốt rét
+ Cĩ lợi : trùng roi, trùng biến hình, trùng giày
+ Cĩ hại : trùng kiết lị, trùng sốt rét
1
0,5
0,5
Câu 3
Đặc điểm chung của ngành thân mềm : thân mềm, khơng phân đốt, cĩ vỏ đá vơi, cĩ khoang áo, hệ tiêu hĩa phân hĩa, cơ quan di chuyển thường đơn giản
2
Câu 4 
Bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi là vì : ở nơi này rất thuận lợi cho sự sinh sản của muỗi anơphen – là trung gian truyền bệnh sốt rét. Chính vì thế, ở miền núi hay xảy ra bệnh sốt rét
2
Câu 5
Các hình thức sinh sản của thủy tức : 
+ Mọc chồi : khi đầy đủ thức ăn, thủy tức thường sinh sản hữu tính bằng cách mọc chồi
+ Sinh sản hữu tính : thường xảy ra ở mùa lạnh, ít thức ăn
+ Tái sinh : thủy tức cĩ khả năng tái sinh lại cơ thể tồn vẹn từ một phần cơ thể cắt ra
2
Câu 6
+ San hơ mọc chồi : chồi dính với cơ thể mẹ tạo thành tập đồn san hơ cĩ ruột khoang thơng với nhau
+ Thủy tức mọc chồi khi trưởng thành chối tách ra sống độc lập
1
1
Câu 7
Ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm : làm thực phẩm cho người, làm thức ăn cho động vật khác, làm đồ trang sức, làm vật trang trí, làm sạch mơi trường nước, cĩ giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên một số cĩ hại cho cây trồng, làm vật chủ trung gian truyền bệnh
Câu 8
- Trâu bị thường thả rong, ta khơng kiểm sốt được thức ăn, nước uống của chúng
- Dưới nước cĩ nhiều loại ốc nhỏ là vật chủ trung gian và thích hợp cho ấu trùng sán lá gan kí sinh
- Trâu bị thường ăn cỏ trực tiếp ngồi ngồi thiên nhiên cĩ nhiều ấu trùng sán lá gan bám vào
- Trâu bị ăn phải kén sán sẽ bị bệnh sán lá gan
Câu 
Các hình thức sinh sản của thủy tức : 
+ Mọc chồi : khi đầy đủ thức ăn, thủy tức thường sinh sản hữu tính bằng cách mọc chồi
+ Sinh sản hữu tính : thường xảy ra ở mùa lạnh, ít thức ăn
+ Tái sinh : thủy tức cĩ khả năng tái sinh lại cơ thể tồn vẹn từ một phần cơ thể cắt ra

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_sinh_hoc_7.doc