Đề thi chất lượng học kì I Sinh học lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Xuân Thắng

doc 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 15/01/2021 Lượt xem 458Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chất lượng học kì I Sinh học lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Xuân Thắng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chất lượng học kì I Sinh học lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Xuân Thắng
 PHÒNG GDĐT THỌ XUÂN THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS XUÂN THẮNG Môn: SINH HỌC – LỚP 7 
 Thời gian: 45 phút(không kể thời gian giao đề)
ĐỀ A
Họ, tên học sinh: . Lớp:7
Số báo danh
Giám thị 1
Giám thị 2
Số phách
 ..
Điểm
Giám khảo 1
Giám khảo 2
Số phách
ĐỀ A
Câu 1:(2đ) Trình bày vòng đời của giun đủa?
Câu 2: (2đ) Trình bày đăc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm?
Câu 3 : (3đ) Trình bày các phần phụ và chức năng của tôm sông?
Câu 4: (3đ) 
a. Căn cứ vào nơi kí sinh. So sánh giun kim và giun móc câu giun nào nguy hiểm hơn, loài nào dễ phòng chống hơn?
b. Vì sao hệ tuần hoàn của sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?
c. Ví sao trong quá trình lớn lên ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần?
Bài làm:
.
.
...
...
..
 PHÒNG GDĐT THỌ XUÂN THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS XUÂN THẮNG Môn: SINH HỌC – LỚP 7 
 Thời gian: 45 phút(không kể thời gian giao đề)
ĐỀ B
Họ, tên học sinh: . Lớp:7
Số báo danh
Giám thị 1
Giám thị 2
Số phách
 ..
Điểm
Giám khảo 1
Giám khảo 2
Số phách
ĐỀB
Câu 1:(2đ) Trình bày vòng đời của sán lá gan?
Câu 2: (2đ) Trình bày đăc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm?
Câu 3 : (3đ) Trình bày các phần phụ và chức năng của nhện?
Câu 4: (3đ) 
a. Căn cứ vào nơi kí sinh. So sánh giun kim và giun móc câu giun nào nguy hiểm hơn, loài nào dễ phòng chống hơn?
b. Vì sao hệ tuần hoàn của sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?
c. Ví sao trong quá trình lớn lên châu chấu non lột xác nhiều lần?
Bài làm:
.
.
...
.
.
Học sinh không làm bài thi vào phần ghạch chéo này
...
...
...
.
.
.
.
...
.
...
.
..
.
..
...
..
.

Tài liệu đính kèm:

  • docTHI_KSCL_HKI_SINH_HOC_7_NAM_HOC_20162017.doc