Đề kiểm tra 15p Sinh học lớp 7 - Trường THCS Lê Quang Sung

doc 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 15/01/2021 Lượt xem 385Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 15p Sinh học lớp 7 - Trường THCS Lê Quang Sung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 15p Sinh học lớp 7 - Trường THCS Lê Quang Sung
TRƯỜNG THCS LÊ QUANG SUNG
Họ và tên: ..
Lớp: 
KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN : SINH HỌC 7
A. TRẮC NGHIỆM ( điểm)
I. Hãy khoanh tròn vào 1 trong các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất: (2,5 điểm).
	Câu 1: Hệ bài tiết của thằn lằn có đặc điểm thích nghi với đời sống ở cạn:
 A. Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước, nước tiểu đặc 
 B. Phổi có nhiều vách ngăn
 C. Tim 3 ngăn ,có vách ngăn hụt giữa tâm thất 
 D. Da khô có vảy sừng 
 Câu 2: Đặc điểm da khô, có vảy sừng bao bọc của thằn lằn bóng có chức năng:
 A. Thăm dò thức ăn, môi trường 
 B. Che chở cơ thể khi trốn trong bụi rậm 
 C. Giữ nhiệt, làm cơ thể nhẹ
 D. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể	 
 Câu 3: Đại diện bò sát thuộc bộ Có vảy là:
A. Rùa núi vàng, ba ba. B. Thằn lằn bóng, rắn hổ mang, trăn. C. Nhông Tân Tây Lan D. Cá sấu xiêm, cá sấu hoa cà. 
	Câu 4: Bộ phận nào của thằn lằn bóng làm động lực chính của sự di chuyển ?
 A. Bốn chi B. Đầu
 C. Thân, đuôi D. Cổ 	
 Câu 5: Lớp động vật thường có tim 3 ngăn và tâm thất có vách ngăn hụt là: 
 A. Cá 	`	B. Lưỡng cư	C. Chim	D. Bò sát
II. Nối các đặc điểm ở cột A sao cho phù hợp với ý nghĩa ở cột B:(2,5 điểm).
A - Đặc điểm cấu tạo của ếch
B -Ý nghĩa
C - Trả lời
1. Đầu dẹp nhọn, khớp với thân thành một khối
2. Mắt và lỗ mũi nằm cao ở trên đầu, mũi thông với khoang miệng và phổi
3. Chi 5 phần có ngón chia đốt linh hoạt
4. Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón
5. Da trần phủ chất nhầy ẩm dễ thấm khí
A. thuận lợi việc di chuyển trên cạn
B. giúp hô hấp 
C. khi bơi vừa thở vừa quan sát 
D. giảm sức cản của nước khi bơi
E. để đẩy nước
F. mắt không bị khô,nhận biết âm thanh trên cạn 
1+ 
2+ 
3+ ...
4+ 
5+
B. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (4 điểm): . Trình bày đặc điểm chung của lớp chim.
Câu 2 (1điểm): Tại sao ở chim mái chỉ có buồng trứng và ống dẫn trứng trái phát triển?
TRƯỜNG THCS LÊ QUANG SUNG
Họ và tên: ..
Lớp: 
KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN : SINH HỌC 7
A. TRẮC NGHIỆM ( điểm)
I. Hãy khoanh tròn vào 1 trong các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất: (2,5 điểm).
	Câu 1: Hệ bài tiết của chim có đặc điểm thích nghi với đời sống bay:
 A. Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước, nước tiểu đặc 
 B. Phổi có nhiều vách ngăn
 C. Tim 4 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. 
 D. Không có bóng đái 
 Câu 2: Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng của chim có ý nghĩa gì ?
 A. Thăm dò thức ăn, môi trường 
 B. Làm đầu chim nhẹ 
 C. Phát huy tác dụng các giác quan
 D. Phát hiện kẻ thù	 
 Câu 3: Lớp chim được chia thành mấy nhóm?
 A. 1 nhóm B. 2 nhóm
 C. 3 nhóm D. 4 nhóm
	Câu 4: Bộ phận nào của chim bồ câu làm cơ quan giao phối tạm thời?
 A. Chi sau B. Túi khí
 C. Mỏ D. Xoang huyệt 	
 Câu 5: Lớp động vật thường có tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể là: 
 A. Cá 	`	B. Lưỡng cư	C. Chim	D. Bò sát
II. Nối các đặc điểm ở cột A sao cho phù hợp với ý nghĩa ở cột B:(2,5 điểm).
Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài
Ý nghĩa thích nghi
1.Da khô có vảy sừng bao bọc
a.ngăn cản sự thoát hơi nước
2.Có cổ dài
b. động lực chính của sự di chuyển
3.Mắt có mí,cử động có nước mắt
c.bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ
4.Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ trên đầu
d.bảo vệ mắt,tiết nước mắt để màng mắt không bị khô
5.Thân dài, đuôi rất dài
e.phát huy vai tró các giác quan nằm trên đầu,tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng.
f. tham gia di chuyển trên cạn
B. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (4 điểm): . Trình bày đặc điểm chung của lớp lưỡng cư ?
Câu 2 (1điểm): Tại sao ở chim mái chỉ có buồng trứng và ống dẫn trứng trái phát triển?
 ĐÁP ÁN 
I. TRẮC NGHIỆM (5điểm)
1. Hãy khoanh tròn vào 1trong các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất: (2,5 điểm).	
 Mỗi lựa chọn đúng đạt 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án đề 1 
A
C
B
C
D
Đáp án đề 2
D
B
C
 D 
C
2. Ghép thông tin ở cột A và B sao cho phù hợp (2,5 điểm).
 	Mỗi lựa chọn đúng đạt 0,5 điểm
 Đề 1 
 1 + d 
2 + c
3 + a
4 + e 
5+ b
 Đề 2 
 1 + a 
2 + e
3 + d
4 +c
5+ b
II. Tự luận (5 điểm)
Câu
Đáp án 
Câu 1
(4,5điểm)
 Đề 1:Đặc điểm chung của lớp chim
 + Mình có lông vũ bao phủ, có mỏ sừng.(0.75đ)
 + Chi trươc biến đổi thành cánh.(0.75đ)
 + Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp.(0.75đ)
 + Tim có bốn ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể.(0.75đ)
 + Là động vật hằng nhiệt.(0.75đ)
 +Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố, mẹ.(0.75đ)
Đề 2: Đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
	- Da trần và ẩm (0.75đ)
	- Di chuyển bằng 4 chi (0.75đ)
	- Hô hấp bằng da và phổi (0.75đ)
	- Tim có 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể (0.75đ)
	- Thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái(0.75đ)
	- Là động vật biến nhiệt(0.75đ)
Câu 2
(0,5đ)
 Chim mái chỉ có buồng trứng và ống dẫn trứng trái phát triển giúp giảm trọng lượng của cơ thể thích nghi với đời sống bay
 Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TC
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Lớp Lưỡng cư
Cấu tạo ngoài thích nghi đời sống
Số câu,
Số điểm
1
( 1đ)
1câu (1đ)
Lớp bò sát
Cấu tạo ngoài, 
Cấu tạo trong, phân biệt lớp bò sát
Số câu
số điểm 
1
(0,5đ)
2
(1đ)
3câu (1,5đ)
Lớp chim
Đặc diểm chung
Số câu,
số điểm tỉ lệ
1
(1,5đ)
1 câu
(1,5đ)
lớp Thú
Cấu tạo ngoài thích nghi đời sống
Vai trò
Phân biệt các bộ thú
Số câu
số điểm 
1
(0,5đ)
1
(1,5 đ)
1
 1,5đ
3 câu
(3,5đ)
Động vật và đời sống con người
Sự thích nghi về cấu tạo và tập tính của ĐV thuộc đới lạnh và đới nóng
Số câu 
Số điểm
1
2,5đ
1 câu
2,5 đ
Tscâu,
TSđiểm,tỉ lệ
3 câu
2đ; 20%
2 câu
3đ; 30%
2 câu
4đ; 40%
2 câu
1 đ; 10%
9 câu
(100%)
MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO MÔN SINH HỌC 7 , KỲ II( Năm học 2013-2014

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem_tra_15_p_sinh7_ky_2.doc