Giáo án Tiết 53, 54 : Đánh giá học kì I

doc 11 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 971Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiết 53, 54 : Đánh giá học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Tiết 53, 54 : Đánh giá học kì I
Tiết 53 + 54 : ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ I
Môn : Khoa học tự nhiên
 Thời gian làm bài: 90 phút
I- MỤCTIÊU:
 - Đánh giá một số kiến thức, kĩ năng đã học trong chương trình khoa học tự nhiên 6 học kì I
- Phát hiện lệch lạc của HS trong nhận thức để điều chỉnh PPD- H cho phù hợp 
- Giáo dục ý thức tự giác, trung thực trong thi cử
II- PHƯƠNG TIỆN DẠY- HỌC:
- Giáo viên: Đề thi. HS: bút, giấy nháp
III - MA TRẬN 
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chủ đề 1: Mở đầu môn KHTN
07 tiết
- Nhận biết các hoạt động nghiên cứu khoa học, thành tựu nghiên cứu khoa học trong đời sống.
- Quy trình nghiên cứu khoa học 
- Nhận biết dụng cụ thí nghiệm trong phòng thực hành
- Phân biệt được các bộ phận , chi tiết của kính lúp, kính hiển vi
- Các dụng cụ dễ vỡ, dễ cháy nổ và những hóa chất độc hại
- Sử dụng kính lúp, kính hiển vi quan sát các vật mẫu trong phòng thí nghiệm, trong thực tế cuộc sống.
- Vận dụng các qui tắc an toàn khi làm thí nghiệm.
- Thiết kế quy trình nghiên cứu khoa học cho những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trong thực tế cuộc sống.
10% =1điểm
0.5
0.5
Chủ đề 2: Các phép đo và kỹ năng thí nghiệm
07 tiết
- Kể tên một số dụng cụ , máy móc thường dùng trong phòng thí nghiệm ở trường THCS
- Nhận biết dụng cụ đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng.
- Xác định được GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo và biết chọn dụng cụ phù hợp để đo.
- Đo độ dài, đo thể tích của vật rắn không thấm nước, đo khối lượng của vật .
- Xác định khối lượng riêng của vật
- Đo thể tích của vật rắn không thấm nước nhưng không bỏ lọt bình chia độ.
- Áp dụng công thức m = D.V để tính khối lượng của vật .
20%=2điểm
1
1
Chủ đề 4: Tế bào
07tiết
- Cấu tạo tế bào
thực vật, động vật.
- Các loại tế bào
- Sự lớn lên , phân chia của tế bào, ý nghĩa
- Phân biệt tế bào động vật, tế bào thực vật.
- Ứng dụng kiến thức về tế bào trong đời sống, sản xuất
- Chứng minh tế bào là đơn vị cấu tạo, đơn vị chức năng của cơ thể.
10%=1điểm
0.5
0.5
Chủ đề 5 : Đặc trưng của cơ thể sống
2 tiết
- Các dấu hiệu đặc trưng của cơ thể sống
- Phân biệt vật sống với vật không sống
- Nhận biết dấu hiệu sống của động vật , thực vật xung quanh 
10%=1điểm
0.5
0.5
Chủ đề 6:
Cây xanh
20 tiết
- Nhận biết cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản của cây xanh
- Nhận biết các loại thân, rễ , lá biến dạng.
- Con đường trao đổi nước, muối khoáng ở cây 
- Nhận biết hoa đơn tính, hoa lưỡng tính. 
- Chức năng các cơ quan của cây xanh
- Vai trò, ý nghĩa của quá trình quang hợp, hô hấp, thoat hơi nước ở cây xanh.
- Phân biệt sinh sản vô tính .sinh sản hữu tính.
- Phân biệt thụ phấn với thụ tinh, quan hệ giữa 2 quá trình. 
- Vai trò của cây xanh đối sới tự nhiên và con người .
- Phân loại các loại thân, rễ , lá biến dạng trên mẫu vật
- Ứng dụng kiến thức về cây xanh trong đời sống, sản xuất. 
- Chứng minh đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của các cơ quan ở cây xanh 
-Thiết kế các thí nghiệm chứng minh các quá trình sinh lý ở cây xanh..
- Chứng minh mối quan hệ giữa các cơ quan của cây xanh
50%=5điểm
0.5
2.0
1.5
1.0
T. câu: 
T. điểm10
T lệ100%
Số câu: 
Số điểm:02 20%
Số câu: 
Số điểm: 03 30%
Số câu: 
Số điểm: 03 
30% 
Số câu: 
Số điểm: 02 20%
 IV - ĐỀ KIỂM TRA- ĐÁP ÁN:
VI – KẾT QUẢ KIỂM TRA:
VII- NHẬN XÉT- RÚT KINH NGHIỆM:
ĐỀ 1
Câu 1: (1 điểm ) 
a/ Khi tiến hành làm thí nghiệm ở trong các tiết học trên lớp, em cần phải chú ý điều gì để đảm bảo an toàn cho mình và cho các bạn ?
b/ Hãy hoàn thành nội dung đúng vào bảng dưới đây:
Đại lượng cần đo
Dụng cụ đo
Thể tích
Khối lượng
Chiều dài
Câu 2: (2 điểm) Một thùng nước có thể tích 0,5m3. Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.
a/ Tính khối lượng của thùng nước này. 
b/ Nếu một lượng nước có thể tích 25 lít thì nặng bao nhiêu kg ?
Câu 3( 1 điểm): Vẽ và chú thích sơ đồ các thành phần cấu tạo của tế bào thực vật, cho biết tế bào thực vật khác tế bào động vật ở những điểm nào?. 
Câu 4(1 điểm):
a. Kể tên các cơ quan ở cây xanh và nêu chức năng chủ yếu của chúng? Em hãy dự đoán xem một ngày nào đó con người tàn phá hết cây xanh thì trái đất của chúng ta sẽ như thế nào? 
b. Em cần phải làm gì để bảo vệ cây xanh ở sân trường ta và ở thành phố Vũng Tàu nói chung?
Câu 5(2.0 điểm): 
a. Kể tên các loại thân, nêu đặc điểm của mỗi loại thân. Cho ví dụ minh họa.
b. Nêu điểm giống và khác nhau giữa các củ: gừng, khoai tây, su hào?
Câu 6(2.0 điểm):
 a.Thiết kế thí nghiệm chứng minh cây có hiện tượng thoát hơi nước qua lá.Từ đó nêu kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận.
b. Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây? 
Câu 7(1 điểm): Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào?
ĐÁP ÁN
Câu 1: a/: 0.5 điểm
 - Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của GV
- Không nghịch phá đồ dùng thí nghiệm
- Giữ gìn cẩn thận những dụng cụ thí nghiệm dễ vỡ, dễ cháy	
- Không tự ý làm thêm các thí nghiệm khác khi giáo viên chưa hướng dẫn.
b/ : 0.5 điểm
Đại lượng cần đo
Dụng cụ đo
Thể tích
bình chia đọ, bình tràn, ca đong ...
Khối lượng
cân : cân y tế, cân đồng hồ ...
Chiều dài
thước : thước kẻ HS, thước cuộn , ...
Câu 2:
a/ m = D.V = 1000 . 0,5 = 500 kg: 1.0 điểm
b/ 25 lít = 25 dm3 = 0,025m3: 0.5 điểm
m = D.V = 1000.0,025 = 25kg: 0.5 điểm
Câu 3( 1 điểm): 
- Vẽ và chú thích sơ đồ : 0.5 điểm. So sánh tế bào thực vật khác tế bào động vật: 0.5 điểm
Câu 4(1điểm): Kể tên các cơ quan ở cây xanh , chức năng : 0.25
- Dự đoán hậu quả : 0.25 . Biện pháp bảo vệ cây xanh : 0.5 điểm
Câu 5(2.0 điểm): 
a. Mỗi loại thân: 0.25.
b.Nêu điểm giống: 0.5 điểm, khác nhau: 0.5 điểm
Câu 6(2.0điểm): Thiết kế thí nghiệm : 0.5 điểm. Kết quả thí nghiệm: 0.25. Kết luận: 0.25
* Vì sao có ý nghĩa sự thoát hơi nước qua lá: 1.0 
Câu 7(1 điểm): - Tác hại của thuốc lá: 0.5. Tác hại của thuốc phiện: 0.5
ĐỀ 2
Câu 1: (1 điểm ) 
a/ Khi tiến hành làm thí nghiệm ở trong các tiết học trên lớp, em cần phải chú ý điều gì để đảm bảo an toàn cho mình và cho các bạn ?
b/ Hãy hoàn thành nội dung đúng vào bảng dưới đây:
Đại lượng cần đo
Dụng cụ đo
Khối lượng
Chiều dài 
Thể tích
Câu 2: (2 điểm) Một lượng nước có thể tích 1,5m3. Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.
a/ Tính khối lượng của lượng nước này. 
b/ Nếu một lượng nước có thể tích 12 lít thì nặng bao nhiêu kg ?
Câu 3 (1 điểm): Vẽ và chú thích sơ đồ tế bào thực vật. Tế bào thực vật khác tế bào động vật ở điểm nào? 
Câu 4(1 điểm): Thiết kế thí nghiệm chứng minh cây cần nước. Từ đó nêu kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận. 
Câu 5(1 điểm): Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào?
Câu 6(2 điểm): Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bằng cách nào? Vì sao người ta không trồng khoai lang bằng củ? Tại sao phải thu hoạch củ khoai lang trước khi cây ra hoa?
Câu 7(2 điểm): Phân biệt thụ phấn và thụ tinh? Quả và hạt do bộ phận nào tạo thành? Em hãy nêu lợi ích của việc nuôi ong trong các vườn cây ăn quả?
ĐÁP ÁN
Câu 1: a/: 0,5 điểm 
 - Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của GV
- Không nghịch phá đồ dùng thí nghiệm
- Giữ gìn cẩn thận những dụng cụ thí nghiệm dễ vỡ, dễ cháy	
- Không tự ý làm thêm các thí nghiệm khác khi giáo viên chưa hướng dẫn.
b/ 0,5 điểm
Đại lượng cần đo
Dụng cụ đo
Khối lượng
cân : cân y tế, cân đồng hồ ...
Chiều dài
thước : thước kẻ HS, thước cuộn , ...
Thể tích
bình chia đọ, bình tràn, ca đong ...
Câu 2:
a/m = D.V = 1000 . 1,5 = 1500 kg: 1 điểm
b/ 12 lít = 12 dm3 = 0,012m3: 0.5 điểm
m = D.V = 1000.0,012 = 12kg: : 0.5 điểm
Câu 3 (1 điểm): Vẽ và chú thích sơ đồ các thành phần cấu tạo của tế bào động vật , cho biết tế bào thực vật khác tế bào động vật ở những điểm nào?
Câu 4(1 điểm): . Thiết kế thí nghiệm : 0.5 điểm. Kết quả thí nghiệm: 0.25. Kết luận: 0.25
 Câu 5(1 điểm): - Tác hại của thuốc lá: 0.5. Tác hại của thuốc phiện: 0.5
Câu 6(2 điểm): 
- Muốn cho củ khoai lang không mọc mầm phải bảo quản ở nơi khô ráo: 0.25.
- Người ta trồng khoai lang bằng dây (thân) : 0.25
+ Sau khi thu hoạch củ, chọn những dây bánh tẻ (không già và không non) : 0.25 
+ Cắt thành từng đoạn ngắn có cả ngọn rồi giâm xuống đất: 0.25 .
- Người ta không trồng khoai lang bằng củ để tiết kiệm và nhanh được thu hoạch. : 0.25
*Tại sao phải thu hoạch củ khoai lang trước khi cây ra hoa
- Củ là phần rễ phình to chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa , tạo quả: 0.25
- Phải thu hoạch trước khi chúng ra hoa để được củ chứa nhiều chất hữu cơ dự trữ: 0.25
- Nếu thu hoạch sau lúc cây ra hoa thì một phần chất hữu cơ của củ đã được chuyển hóa để tạo hoa nên chất lượng củ bị giảm: 0.25
Câu 7(2 điểm): 
* Phân biệt thụ phấn và thụ tinh? 
- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy: 0.25.
- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử: 0.25.
 *Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?
- Thụ phấn là điều kiện cần thiết cho thụ tinh, nhưng sau đó hạt phấn phải nảy mầm: 0.25
- Nếu không có thụ phấn thì không có thụ tinh. : 0.25
* Quả và hạt do bộ phận nào tạo thành? 
- Sau khi thụ tinh: Hợp tử ® phôi; noãn ® hạt chứa phôi; bầu nhụy® quả chứa hạt: 0.5 
* Lợi ích của việc nuôi ong trong các vườn cây ăn quả:
- Ong lấy phấn hoa® các hạt phấn rơi vào đầu nhụy nhiều hơn®hiệu quả thụ phấn cao hơn®cho nhiều quả hơn: 0.25
- Ong lấy được nhiều phấn hoa, mật hoa® cho nhiều mật hơn: 0.25
Ngày 8 Tháng 12 năm 2015
Trường THCS Thắng Nhì
KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: KHTN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
 Đề I
Lớp:.. Họ tên: STT: .. 
Điểm
Lời phê của cô giáo
Câu 1: (1 điểm ) 
a/ Khi tiến hành làm thí nghiệm ở trong các tiết học trên lớp, em cần phải chú ý điều gì để đảm bảo an toàn cho mình và cho các bạn ?
b/ Hãy hoàn thành nội dung đúng vào bảng dưới đây:
Đại lượng cần đo
Dụng cụ đo
Thể tích
Khối lượng
Chiều dài
Câu 2: (2 điểm) Một thùng nước có thể tích 0,5m3. Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.
a/ Tính khối lượng của thùng nước này. 
b/ Nếu một lượng nước có thể tích 25 lít thì nặng bao nhiêu kg ?
Câu 3( 1 điểm): Vẽ và chú thích sơ đồ các thành phần cấu tạo của tế bào thực vật, cho biết tế bào thực vật khác tế bào động vật ở những điểm nào?. 
Câu 4(1 điểm):
a. Kể tên các cơ quan ở cây xanh và nêu chức năng chủ yếu của chúng? Em hãy dự đoán xem một ngày nào đó con người tàn phá hết cây xanh thì trái đất của chúng ta sẽ như thế nào? 
b. Em cần phải làm gì để bảo vệ cây xanh ở sân trường ta và ở thành phố Vũng Tàu nói chung?
Câu 5(2.0 điểm): 
a. Kể tên các loại thân, nêu đặc điểm của mỗi loại thân. Cho ví dụ minh họa.
b. Nêu điểm giống và khác nhau giữa các củ: gừng, khoai tây, su hào?
Câu 6(2.0 điểm):
 a.Thiết kế thí nghiệm chứng minh cây có hiện tượng thoát hơi nước qua lá.Từ đó nêu kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận.
b. Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây? 
Câu 7(1 điểm): Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào?
 BÀI LÀM
Ngày 8 Tháng 12 năm 2015
Trường THCS Thắng Nhì
KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: KHTN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
 Đề II
Lớp:.. Họ tên: STT: .. 
Điểm
Lời phê của cô giáo
Câu 1: (1 điểm ) 
a/ Khi tiến hành làm thí nghiệm ở trong các tiết học trên lớp, em cần phải chú ý điều gì để đảm bảo an toàn cho mình và cho các bạn ?
b/ Hãy hoàn thành nội dung đúng vào bảng dưới đây:
Đại lượng cần đo
Dụng cụ đo
Khối lượng
Chiều dài 
Thể tích
Câu 2: (2 điểm) Một lượng nước có thể tích 1,5m3. Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.
a/ Tính khối lượng của lượng nước này. 
b/ Nếu một lượng nước có thể tích 12 lít thì nặng bao nhiêu kg ?
Câu 3 (1 điểm): Vẽ và chú thích sơ đồ tế bào động vật. Tế bào thực vật khác tế bào động vật ở điểm nào? 
Câu 4(1 điểm): Thiết kế thí nghiệm chứng minh cây cần nước. Từ đó nêu kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận. 
Câu 5(1 điểm): Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào?
Câu 6(2 điểm): Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bằng cách nào? Vì sao người ta không trồng khoai lang bằng củ? Tại sao phải thu hoạch củ khoai lang trước khi cây ra hoa?
Câu 7(2 điểm): Phân biệt thụ phấn và thụ tinh? Quả và hạt do bộ phận nào tạo thành? Em hãy nêu lợi ích của việc nuôi ong trong các vườn cây ăn quả?
Bài làm

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_HK_I_KHTN6VNEN.doc