Đề thi violympic Toán Khối 4 - Vòng 1 - Năm học 2015-2016

docx 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi violympic Toán Khối 4 - Vòng 1 - Năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi violympic Toán Khối 4 - Vòng 1 - Năm học 2015-2016
Vòng 1
Bài 1:
Bài 2:
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Tính diện tích hình vuông có chu vi bằng 36cm.
Trả lời:
Diện tích hình vuông có chu vi 36cm là  
Câu 6:
Giá trị của biểu thức  với  là  
Câu 7:
Tính giá trị của biểu thức:  với 
Trả lời:
Với  giá trị của biểu thức  là 
Câu 8:
Chu vi hình vuông có diện tích bằng  là  cm.
Câu 9:
Cho hình chữ nhật, nếu ta tăng chiều rộng 12cm và giảm chiều dài 6cm thì được một hình vuông có chu vi 76cm. Tính diện tích hình chữ nhật.
Trả lời:
Diện tích hình chữ nhật là   
Câu 10:
Cho một hình chữ nhật, nếu ta giảm chiều dài 5cm và tăng chiều rộng 5cm thì ta được một hình vuông có cạnh dài 41cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Trả lời:
Chu vi hình chữ nhật là cm. 
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Tìm y biết:
Trả lời: y = 
Câu 6:
Tính diện tích hình vuông có chu vi bằng 36cm.
Trả lời:
Diện tích hình vuông có chu vi 36cm là  
Câu 7:
Tính giá trị của biểu thức:  với 
Trả lời:
Với  giá trị của biểu thức trên là 
Câu 8:
Cho một hình chữ nhật có chiều dài 24cm, chu vi hình chữ nhật bằng 64cm. Tính diện tích hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật đó.
Trả lời:
Diện tích hình vuông là .
Câu 9:
Viết số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 15.
Trả lời: 
Số đó là 
Câu 10:
Cho một hình chữ nhật, nếu ta giảm chiều dài 5cm và tăng chiều rộng 5cm thì ta được một hình vuông có cạnh dài 41cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Trả lời:
Chu vi hình chữ nhật là cm. 
Bai 3:
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
 của 2012 bằng 
Câu 2:
 của 2015 bằng 
Câu 3:
 của 186 bằng 
Câu 4:
 của một số bằng 75 thì số đó là . 
Câu 5:
Anh hơn em 8 tuổi. Hỏi khi tổng số tuổi của hai anh em bằng 40 tuổi thì khi đó em bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Khi đó em  tuổi.
Câu 6:
Hai kho thóc chứa tất cả 1500 tấn. Biết sau khi chuyển từ kho A sang kho B 100 tấn thì số thóc còn lại ở kho A lại ít hơn kho B 20 tấn. Hỏi lúc đầu kho A chứa bao nhiêu tấn thóc?
Trả lời: Lúc đầu kho A chứa  tấn thóc.
Câu 7:
Cô giáo mua cho tổ một 5 quyển sách như nhau hết 60000 đồng. Vậy nếu cô mua cho cả lớp 32 quyển sách như thế thì hết số tiền là  nghìn đồng.
Câu 8:
Tổng của 3 số bằng 615. Biết số thứ hai hơn số thứ nhất 30 đơn vị nhưng lại kém số thứ ba 15 đơn vị. 
Vậy số thứ nhất là . 
Câu 9:
Tổng của 2 số bằng 222. Biết rằng nếu cùng thêm vào mỗi số 9 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là .
Câu 10:
Tổng của 2 số bằng 274. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là . 

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_violympic_toan_khoi_4_vong_1_nam_hoc_2015_2016.docx