Đề kiểm tra một tiết Sinh học lớp 7 - Năm học 2011-2012 - Trần Như Hoàng

doc 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 15/01/2021 Lượt xem 319Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Sinh học lớp 7 - Năm học 2011-2012 - Trần Như Hoàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết Sinh học lớp 7 - Năm học 2011-2012 - Trần Như Hoàng
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Lớp 
Lưỡng cư
3 tiết
- Tuần hoàn của ếch
- Đặc điểm chung của ếch
%= 1đ
50%=0,5đ
50%=0,5đ
Lớp
Bò sát
3 tiết
Đặc điểm chung Bò sát
Bộ xương
%=1,5đ
67%=1đ
33%= 0,5đ
Lớp Chim
5 tiết
- Hô hấp 
Cấu tạo ngoài chim bồ câu
Các nhóm chim
30%=3đ
16,5% = 0,5đ
77% = 2đ
16,5% = 0,5đ
Lớp Thú
6 tiết
Răng Thỏ
Đặc điểm chung của thú
Bộ guốc chẵn
Vai trò của thú? 
Ví dụ vai trò của thú
Bộ xương
45%=4,5đ
11% = 0,5đ
33,5%= 1,5đ
11% = 
0,5đ
22,5% = 
1đ
11% = 
0,5đ
11%= 0,5đ
Tổng điểm
4câu=
2,5đ
2câu=
3,5đ
3câu =
1,5đ
1câu =
1 đ
1câu= 0,5đ
1câu =
1 đ
10 điểm
Phòng GD&ĐT Hương Trà	 ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Trường THCS Hương Toàn	 	 MÔN : SINH HỌC 7. TIẾT 55
	 	 Năm học 2011 – 2012
 Giáo viên: Trần Như Hoàng
Phần I Ma trận
Phần II Đề kiểm tra
Phần A Trắc nghiệm.
Câu I Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Tim ếch có mấy ngăn ? 
A .2 ngăn 	B. 3 ngăn	C. 3 ngăn có vách hụt D. 4 ngăn
Câu 2: Thụ tinh ngoài, đẻ trứng, phát triển có biến thái là đặc điểm của:
A. Lớp cá	B. Lớp chim	C. Lớp lưỡng cư	D. Lớp bò sát
Câu 3: Cấu tạo răng của thỏ thích nghi với cách ăn theo kiểu 
	A. Nhai.	B. Gặm nhấm.	C. Nghiền.	D. Nuốt.
Câu 4: Chim hô hấp bằng :
	A. Phổi	B Phổi và Mang	C Phổi và da	D. Phổi và túi khi
Câu 5: Bộ guốc chẵn gồm những loài có đặc điểm là:
A. Có 1 ngón chân giữa phát triển hơn cả, ăn thực vật không nhai lại, không có sừng hoặc có sừng.
 	B. Có 5 ngón, guốc nhỏ, có vòi, sống đàn, ăn thực vật không nhai lại 
 	C. Có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau,đa số sống đàn,có nhiều loài nhai lại 
 	D. Có răng cửa ngắn,sắc để róc xương, răng nanh lớn dài, nhọn để xé mồi.
Câu 6: Cánh dài khỏe, chi ngắn có màng bơi là đặc điểm của nhóm chim:
	A. Nhóm chim bơi	B. Nhóm chim bay	C. Nhóm chim chạy	D. Câu A, C đúng
Câu II Lựa chọn các cụm từ để điền vào chổ trống
Câu 7: Bò sát là động vật có xương sống, thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: da khô, (1), cổ dài, phổi có nhiều .......(2) .., tim có vách ngăn hụt ở tâm thất, nuôi cơ thể là .........(3) ., là động vật (4) 
Phần B Tự luận.
Câu 8: Mô tả đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay?(2đ)
Câu 9: Đặc điểm chung của thú? Vai trò của thú? Cho ví dụ minh họa 3đ
Câu 10: Nêu đặc điểm tiến hóa của xương thỏ (thú) so với thằn lằn (bò sát)? 1đ
Phần III : ĐÁP ÁN 
Phần A Trắc nghiệm ( 4 điểm ) 
Câu I 	
Từ câu 1 đến câu 6 mỗi câu đúng chấm 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
C
B
D
C
A
Câu II: Mỗi từ đúng chấm 0,25 điểm
1. Có vảy sừng	2. Vách ngăn	3. Máu pha	4. Biến nhiệt
Phần B Tự luận ( 6 điểm ) 
Câu
Kiến thức
Điểm
8 2đ
+ Thân hình thoi để giảm sức cản của không khí khi chim bay.
+ Chi trước biến thành cánh rộng quạt gió khi bay, cản không khí khi hạ cánh.
+ Chi sau: 3 ngón trước và 1 ngón sau giúp chim bám chặt vào cành cây và khi hạ cánh
+ Lông ống: Làm thành phiến mỏng khi bay cánh chim giang ra tạo diện tích rộng
+ Lông tơ: Có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp để giũ nhiệt, làm cơ thể nhẹ
+ Mỏ sừng bao lấy hàm, không có răng làm đầu chim nhẹ
+ Cổ dài, khớp đầu với thân phát huy tác dụng của các giác quan, bắt mồi, rỉa lông.
+ Tuyến phao câu tiết chất nhờn khi chim rỉa lông làm lông mịn, không thấm nước.
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
9
3đ
- Đặc điểm chung của thú
+ Thai sinh và nuôi con bằng sữa
+ Có lông mao, bộ răng phân hoá 3 loại (cửa,nanh,hàm)
+ Tim 4 ngăn, bộ não phát triển, là động vật hằng nhiệt
- Vai trò của thú và ví dụ minh họa
* Đối với tự nhiên: qua mối quan hệ dinh dưỡng tạo sự cân bằng sinh thái.
* Đối với con người:
- Cung cấp dược liệu quý : mật gấu, sừng hươu, nai,
- Cung cấp thực phẩm : trâu, bò, lợn,
- Cung cấp sức kéo : trâu, bò,.
- Cung cấp nguyên liệu làm đồ mĩ nghệ : da, lông, ngà voi,
- Tiêu diệt gặm nhấm gây hại, góp phần bảo vệ mùa màng : chồn, cầy, mèo,
0,5đ
0,5đ
0,5đ
1,5đ
10
1đ
Xương thỏ có xương mỏ ác kết hợp với xương sườn và xương cột sống tạo thành lồng ngực để chứa và bảo vệ nội quan
1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kt_1t_sinh_7_hk2.doc