Đề kiểm tra học kỳ ii môn sinh khối 7

doc 4 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 818Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ ii môn sinh khối 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ ii môn sinh khối 7
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
 MƠN SINH KHỐI 7
 Mức độ
 Chủ đề 
Biết 
Hiểu 
Vận dụng thấp 
Vận dụng cao
Chương VI :ĐVCXS
Biết đặc điểm chung của lớp lưỡng cư .
 Biết đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sớng trên cạn
 Hiểu những đặc điểm bộ xương CBC thích nghi với đời sốngbay
 Điểm tiến hĩa trong hệ tuần hồn thỏ so với TLB
 Nêu được ý nghĩa của sự tiến hóa trong hệ tuần hoàn thỏ
 Tởng 5c: 6,5đ 
= 65%
 2c :3 đ =30%
 1c:1,5 đ=15%
 1c: 1đ = 10% 
 1c: 1đ =10%
Chương VII Sự tiến hĩa 
Hiểu mối quan hệ trong sơ đồ cây phát sinh
Chứng minh được nguồn gốc các lồi ĐV
 Tởng 1c : 1,5đ= 15%
1c : 1,5 đ =15%
 Chương VIII Động vật và đời sống con người 
Phân tích nguyên nhân suy giảm ĐDSH
Đưa ra biện pháp bảo vệ ĐDSH
 Tởng 1c: 2đ = 20%
1c :1đ = 10%
1c: 1 đ = 10%
Tổng 100% 
 = 10 đ
 2c: 3đ = 30%
 3c: 4đ= 40%= 
 2c: 2đ= 20%đ
 1c: 1đ = 10%
 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
 MƠN SINH HỌC - KHỚI 7
 Thời gian 45’ ( Khơng kể thời gian chép đề) 
 Câu 1 (1,5 đ)
 Khi quan sát bộ xương chim bồ câu cĩ những đặc điểm nào thích nghi với đời sống bay?
 Câu 2 (1 ,5đ)
 Trình bày đặc điểm cấu tạo ngồi của thằn lằn bĩng thích nghi hồn tồn với đời sống ở cạn .
 Câu 3 (1,5đ)
 Sơ đồ cây phát sinh phản ánh những vấn đề gì? Hãy lấy dẫn chứng chứng minh nguồn gốc chim cổ?
 Câu 4 (2 đ)
 Hệ tuần hồn thỏ sai khác tiến hĩa hơn hệ tuần hồn thằn lằn như thế nào? Sự tiến hĩa này liên quan gì đến thân nhiệt thỏ ?
 Câu 5 (2 đ)
 Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học.Chúng ta cần có những biện pháp nào để bảo vệ đa dạng sinh học?
 Câu 6 (1,5đ) 
 Lớp lưỡng cư có đặc điểm chung như thế nào ? 
 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
 MƠN SINH HỌC 
 LỚP 7
 Câu 1 (1,5đ) 
 Gờm 6 ý, mỡi ý trả lời đúng 0,25đ
 - Bộ xương xốp, nhẹ  
 - Xương chi trước, 
 - Đai chi trước. 
 - Xương chi sau.
 - Đai chi sau. 
 - Xương mỏ ác 
 Câu 2 (1,5đ)
 Nêu 6 đặc điểm, mỡi ý đúng 0,25đ
 - Da khơ cĩ vảy sừng bao phủ.
 - Cổ dài linh động
	 - Mắt cĩ mi cử động, cĩ nước mắt.
	 - Màng nhĩ nằm trong hốc tai.
	 - Thân và đuơi rất dài.
	 - Chân ngắn, yếu, bàn chân cĩ 5 ngĩn cĩ vuốt
 Câu 3 (1,5đ)
 * Nêu được 4 ý, mỡi ý đúng 0,25đ
 - Nguồn gốc..
 - Mới quan hệ họ hàng.. 
 - Sự tiến hĩa  
 - So sánh số lượng lồi 
 * Chứng minh : 2 ý, mỡi ý đúng 0,25đ 
 - Chim cổ giống bị sát 
 - Chim cở giớng chim ngày nay.. 
 Câu 4 ( 2đ )
 -Nêu được sự sai khác,tiến hĩa :2 ý (tim ,máu đi nuơi cơ thể ),mỡi ý đúng 0,5đ 
 - Giải thích đươc máu đỏ tươi đi nuơi cơ thể => thỏ là ĐV hằng nhiệt 1đ 
 Câu 5 (2đ)
 * Phân tích được nguyên nhân suy giảm (4 ý), mỡi ý đúng 0,25đ
-Nạn phá rừng.
- Săn bắt, buơn bán ĐV...
- Sử dụng quá liều thuốc trừ sâu.
- Chất thải các khu cơng nghiệp.
 * Biện pháp bảo vệ : nêu được 4 ý, mỡi ý đúng 0,25đ 
 Câu 6 (1,5đ Nêu 6 đặc điểm chung , mỡi ý đúng 0,25đ
 - Da trần ẩm ướt., 
 - Di chuyển bằng bốn chân.
	 - Hơ hấp bằng da và phổi.
 - Tim cĩ ba ngăn, cĩ hai vịng tuần hồn, máu pha đi nuơi cơ thể.
	 - Thu tinh ngồi, sự phát triển qua biến thái trong mơi trường nước.
 -Là động vật biến nhiệt.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KTHK_II.doc