Đề 3 kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2014 -2015 môn: sinh học 7

doc 1 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 712Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 3 kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2014 -2015 môn: sinh học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 3 kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2014 -2015 môn: sinh học 7
MA TRÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014 -2015
MÔN: SINH HỌC 7
* ĐỀ 1
 MỨC ĐỘ
CHƯƠNG
 BIẾT
 50 %
 HIỂU
 30%
 VẬN DỤNG 20%
VD THẤP
VD CAO
Chương 6: 
Ngành ĐVCXS
 (22 Tiết)
Câu 1: Kể tên 5 đại diện lớp chim – tập tính (50 đ)
Câu 2: Nêu được cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống.
	(37.5đ)
Câu 3:	Phân biệt được bộ chim chạy với bộ chim bay
b/ Chỉ ra được vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt.
137,5 đ = 55 %
87,5 đ = 63,6 %
25đ = 18,2 %
0%
25 đ = 18,2%
Chương 7:
Sự tiến hóa của động vật 
( 3 tiết )
So sánh rút ra được sự tiến hoá của cơ quan hô hấp của ĐVCXS
25đ = 10 %
0%
25đ = 100%
0%
0%
Chương 8:
Động vật và đời sống con người.
 (5 tiết)
Nêu lợi ích của động vật đối với đời sống con người
Đề ra được các biện pháp bảo vệ động vật
b/ Chỉ ra được vì sao động vật ở môi trường đới lạnh thường có bộ lông màu trắng hoặc bộ lông của mùa hạ
87,5đ = 35%
37,5 đ = 42,8%
25 đ = 28,6 %
25 = 28,6%
0%
Tổng : 250 = 100%
125 đ = 50%
75 đ = 30%
25 đ = 10%
25 đ = 10%

Tài liệu đính kèm:

  • docma tran S7 HKII 14 - 15 DE 1.doc