Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán Khối 7

doc 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 16/11/2023 Lượt xem 36Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán Khối 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán Khối 7
KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ II - MÔN: TOÁN- LỚP 7
Thời gian: 90 phút
 (Không kể thời gian phát đề)
I- TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức – 3xy 
a/ -3 xy	b/ -3 ( xy) 	c/ 3 xy 	d/ 3 x yx 
Câu 2: x = là nghiệm của đa thức nào ? 
a/ x + 2 	b/ 2x + 1 	c/ x - 2 	d/ 2x - 1 
 Câu 3: G là trọng tâm của ABC có đường trung tuyến AM = 12cm. Khẳng định đúng là: 
a/ GA = 6cm 	b/ GM = 4cm 	c/ GA = 4cm 	d/ GM = 6cm 
 Câu 4: Nếu tam giác DEF có góc E bằng 500 và góc F bằng 700 thì 
a/ DE<EF<DF 	b/ EF<DE< DF c/ DF<EF<DE d/ EF<DF< DE
Câu 5: Tích của 2 đơn thức : -2xy và x là: 
a/ 4xy 	b/ - xy 	c/ xy 	d/ - 4xy 
Câu 6: Trong các biểu thức sau biểu thức nào là đơn thức:
 a/ 2x +1 	b/ 2x - 1 	c/ x 	d/ x (2x - 1)
II-TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: 
 Thống kê số lỗi chính tả trong bài tập làm văn của 30 học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:
3 2 2 5 1 5 2 3 1 5
5 1 3 4 3 5 2 4 2 5
5 3 5 1 2 4 1 3 1 3
a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số. 
b)Tính số trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu.
Bài 2: 
a/ Tính giá trị của biểu thức A = xy3 + 5xy3 – 7xy3 tại x = 2 và y = -1
b/ Tìm nghiệm của đa thức : f(x) = x2 - 16
Bài 3: Cho hai đa thức như sau: 
	P(x) =;	
 Tính P() + Q() và P() – Q().
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B = 60o và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.
	a) Chứng minh: ABD = EBD.
	b) Chứng minh: ABE là tam giác đều.
	c) Tính độ dài cạnh BC.
--------------------------------------------- Hết -----------------------------------------------
BÀI LÀM

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_2_mon_toan_khoi_7.doc