Thi kiểm tra học kì I - Năm học 2016 - 2017 môn Công nghệ – Khối lớp 7 - Mã đề B

doc 1 trang Người đăng tranhong Lượt xem 845Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thi kiểm tra học kì I - Năm học 2016 - 2017 môn Công nghệ – Khối lớp 7 - Mã đề B", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thi kiểm tra học kì I - Năm học 2016 - 2017 môn Công nghệ – Khối lớp 7 - Mã đề B
PHÒNG GD&ĐT MANG THÍT
TRƯỜNG THCS LONG MỸ
(Không kể thời gian phát đề)
THI KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN CÔNG NGHỆ – KHỐI LỚP 7
Thời gian làm bài : 45 phút 
Mã đề B
Họ và tên học sinh :............................................................... Số báo danh : ...................
I - PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Chọn câu đúng nhất
Câu 1: (0.25 điểm) Đối với lúa thực hiện gieo trồng bằng
A. Cây con	B. Củ	C. Thân	D. Hạt
Câu 2: (0.25 điểm) Trong trồng trọt, hạt làm giống phải:
A. Không bị sâu, bệnh	B. Khô, sạch và không lẫn tạp chất
C. Tỉ lệ hạt lép thấp	D. Cả 3 câu trên
Câu 3: (0.25 điểm) Sinh vật nào sau đây có khả năng tiêu diệt sâu, bệnh hại?
A. Bọ xít B. Chuồn chuồn C. Bọ cánh cứng D. Ong mắt đỏ
Câu 4: (0.25 điểm) Loại phân nào sau đây dùng để bón thúc?
A. Phân đạm, phân kali, phân hỗn hợp	B. Phân kali, phân lân, phân đạm
C. Phân chuồng, phân urê	D. Phân đạm, phân bắc, phân rác
Câu 5: (0.25 điểm) Loại cây nào sau đây là cây công nghiệp?
A. Cà phê, chè, mía, bông	B. Cây bông, rau quả	
C. Mía, bông, gạo	D. Chè, mía, khoai lang
Câu 6: (0.25 điểm) Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ?
A. Hạt cát, limon B. Chất mùn C. Hạt cát, sét, limon và chất mùn D. Hạt cát, sét
Câu 7: (0.25 điểm) Trình tự biến thái của côn trùng là:
A. Trứng - sâu non - nhộng- sâu trưởng thành	B. Trứng - sâu trưởng thành - sâu non - nhộng
C. Trứng - nhộng- sâu non- sâu trưởng thành	D. Sâu non- nhộng - trứng - sâu trưởng thành
Câu 8: (0.25 điểm) Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?
A. Nhu cầu lương thực tăng cao	B. Diện tích đất trồng có hạn
C. Dân số tăng	D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 9: (0.25 điểm) Giống cây trồng tốt có tác dụng
A. Làm tăng năng suất	B. Làm tăng chất lượng nông sản
C. Thay đổi cơ cấu cây trồng	D. Cả A,B,C đúng
Câu 10: (0.25 điểm) Đất nào sau đây cày sâu dần?
A. Đất cát B. Đất bạc màu C. Đất thịt nhẹ D. Đất cát pha
Câu 11: (0.25 điểm) Đất trồng là nơi cung cấp?
A. Oxi, nước	 B. Oxi, nước, chất dinh dưỡng
C. Oxi, nước, chất dinh dưỡng và giúp cho cây đứng vững D. Oxi
Câu 12: (0.25 điểm) Phân bón bao gồm:
A. phân hữu cơ, phân hóa học	B. phân hóa học, phân vi sinh
C. phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh	D. phân hóa học, phân kali
II - PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN: 
Câu 13: (1 điểm) Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu, bệnh hại bằng biện pháp nào?
Câu 14: (2 điểm) Nêu vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt?
Câu 15: (2 điểm) Nêu cách sử dụng các loại phân bón thông thường?
Câu 16: (2 điểm) Thế nào là giâm cành, chiết cành và ghép mắt? Phương pháp này áp dụng cho loại cây trồng nào?

Tài liệu đính kèm:

  • docC. ng 7( ĐỀ B).doc