Kiểm tra học kì I – Năm học 2015 - 2016 môn: Công nghệ 7 - Trường THCS Tân Đông

docx 3 trang Người đăng tranhong Lượt xem 726Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I – Năm học 2015 - 2016 môn: Công nghệ 7 - Trường THCS Tân Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I – Năm học 2015 - 2016 môn: Công nghệ 7 - Trường THCS Tân Đông
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU 
TRƯỜNG THCS TÂN ĐÔNG
 KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015- 2016
 MÔN : CÔNG NGHỆ 7
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu1.1:(2đ)Nêu các biện pháp sử dụng đất ?
Câu1.2: (1đ)Em hãy cho biết vì sao phải sử dụng đất hợp lý ?
Câu2:(3đ)Sắp xếp các loại phân bón sau đây theo nhóm :
- Phân hữu cơ :
- Phân hóa học :
- Phân vi sinh :
 Cây điền thanh, phân trâu, phân bò, supe lân, phân lợn, phân NPK, Nitragin (chứa vi sinh vật chuyển hóa Nitơ), bèo dâu, Đạm, kali
Câu3.1:(1đ) Em hãy nêu tác hại sâu bệnh hại?
Câu3.2: (1đ)Em hiểu thế là biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn ? 
Câu4.1:(1đ)Emhãy cho biết những cách sản xuất giống ?
Câu4.1:(1đ)Trình bày biện pháp bảo quản hạt giống cây trồng?
............................HẾT...........................
 Tân Đông, ngày 1/12/2015
	GVBM
 Trần Tiến Công
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU 
TRƯỜNG THCS TÂN ĐÔNG
 KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015- 2016
 MÔN : CÔNG NGHỆ 7
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
MA TRẬN
Nội dung kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
1. Biện pháp sử dụng cải tạo đất.
Các biện sử dụng đất.
Vai trò của đất đối với con người.
Câu 
1.1
(1đ)
1.2
(1đ)
2. Phân biệt một số loại phân bón.
 Phân loại được các loại nhóm phân bón thông thường
Câu
2.0
(3đ)
3. Phòng trừ sâu bệnh hại.
Tác hại của sâu bệnh
Vòng đời phát triển của sâu bệnh.
Số câu
3.1
(1đ)
3.2
(2đ)
4. Giống cây trồng
Bảo quản hạt giống cây trồng
Câu
4.1
(1đ)
4.2
(1đ)
TS câu 
3
2
1
1
TS điểm 
3đ
3đ 
3đ 
1đ
 Tân Đông, ngày 1/12/2015
	GVBM
 Trần Tiến Công
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU 
TRƯỜNG THCS TÂN ĐÔNG
 KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015- 2016
 MÔN : CÔNG NGHỆ 7
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
 ĐÁP ÁN ( HƯỚNG DẪN CHẤM):
Câu
Nội dung
Điểm
1
*Phải sử dụng đất hợp lý vì: Diện tích đất trồng có hạn,nhu cầu lương thực- thực phẩm ngày càng tăng.
*Biện pháp sử dụng đất:
- thâm canh tăng vụ. 
 -không bỏ đất hoang.
- chọn cây trồng phù hợp với đất.
- vừa sử dụng vừa cải tạo đất.
1đ
0,25đ
0,25đ
0.25đ
0,25đ
2
-Phân hữu cơ: Cây điền thanh, phân trâu bò, phân lợn, bèo dâu, 
-Phân hóa học: supe lân,phân NPK, Đạm, KaLi, 
-Phân vi sinh: Nitragin
1đ
1đ
1đ
3
*Tác hại của sâu bệnh: Khi bị sâu bệnh phá hại cây trồng sinh trưởng phát triển kém, năng suất chất lượng nông sản giảm, thậm chí không cho thu hoạch
1đ
*Biến thái hoàn toàn: vòng đời trải qua 4 giai đoạn: trứng- sâu non- nhộng- sâu trưởng thành.
*Biến thái không hoàn toàn: vòng đời trải qua 3 giai đoạn: trứng- sâu non- sâu trưởng thành.
1đ
1đ
4
*Sản xuất giống cây trồng:
 - Sản xuất giống cây trồng bằng hạt
 - Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính
1đ
*.Bảo quản: 
-Hạt giống phải đạt chuẩn: khô,mẩy, không sâu bệnh..
 -Nơi cất giữ phải kín, đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm...
 -Trong quá trình bảo quản phải thường xuyên kiểm tra
1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_kiem_tra_cong_nghe_hoc_ki_1_1516.docx