Đề kiểm tra học kỳ I năm học môn: Công nghệ 7

doc 8 trang Người đăng haibmt Lượt xem 1247Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học môn: Công nghệ 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học môn: Công nghệ 7
Tên chủ đề
Mức độ nhận thức
Cộng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1.Đại cương về kĩ thuật trồng trọt 
14 tiết
Biết được các loại phân bón , cách sử dụng
Hiểu được tác hại của sâu bệnh 
Nêu được pháp phòng trừ sâu ,bệnh hại
Số câu 
2
1
1
4
Số điểm
1
1
2.5
4.5
2. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt 06 tiết
Biết được mục đích , phương pháp xử lí hạt giống
Phân biệt được các biện pháp canh tác , thu hoạch, bảo quản , chế biến nông sản
Lấy được ví dụ xử lí hạt giống có ở địa phương 
Số câu
2
4
1
7
Số điểm
1.5
1 
0.5
3
3. Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng 
 (07 tiết)
Nêu được mùa trồng rừng ở các vùng miền 
Từ vai trò của rừng và trồng rừng nêu nhiệm vụ của trồng rừng.
Nêu được quy trình trồng cây rừng ở địa phương
Số câu
1
2
1
4
Số điểm
0.5
0,5
1.5
2.5
Tổng số câu
3
2
6
1
2
1
15
Tổng số điểm
1.5
1.5
1.5
1
4.0
0.5
10
(100%)
3.0
2.5
4.0
0.5
%
30%
25%
40%
5%
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KỲ I MÔN: CÔNG NGHỆ . LỚP7: 
Trường THCS 
Họ tên HS: ... 
Lớp: ..
Số báo danh:Phòng số:.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 
Môn : CÔNG NGHỆ 7
Thời gian chung: 45 phút 
(không kể thời gian phát đề)
Tổng điểm chung
(bằng số, bằng chữ)
Mã đề:
CN701
Điểm phần trắc nghiệm:
(bằng số, bằng chữ)
GV chấm bài ký và ghi họ tên:
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3điểm) - Thời gian: 10 phút
Câu 1. Điền vào chổ trống cho đúng nghĩa 
a. Để bảo vệ môi trường cần trồng rừng ........................ 
b. Để phát triển kinh tế cần trồng rừng ... 
	c ...trồng rừng vào mùa xuân hoặc mùa thu.
	d.  ..trồng rừng vào mùa mưa. 
 Câu 2 Đúng sai. 
 a . Thu hoạch đúng độ chin nhanh gọn và cẩn thận 
 b . Chế biến nông sản là làm tăng giá trị của sản phẩm và tăng số lượng nông sản . 
 c . Luân canh là là tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cẩy trồng khác nhau trên cùng một diên tích 
 d . Xen canh là trên cùng một diện tích trồng 3 loại hoa màu cùng một lúc.
Câu 3 . Hoàn thành bảng . 
Các loại phân bón
Nhóm phân bón
Loại phân bón
Cách sử dụng chủ yếu
Bón lót
Bón thúc
a Phân vi lượng
b Phân bò
c Phân NPK 
d Phân xanh 
e Phân kali
f Phân rác
 Phân hữu cơ
..........................
 Phân hóa học 
.............................
Trường THCS 
Họ tên HS: ... 
Lớp: ..
Số báo danh:Phòng số:.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 
Môn : CÔNG NGHỆ 7
Thời gian chung: 45 phút 
(không kể thời gian phát đề)
Tổng điểm chung
(bằng số, bằng chữ)
Mã đề:
CN702
Điểm phần trắc nghiệm:
(bằng số, bằng chữ)
GV chấm bài ký và ghi họ tên:
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3điểm) - Thời gian: 10 phút
Câu 1. Hoàn thành bảng . 
Các loại phân bón
Nhóm phân bón
Loại phân bón
Cách sử dụng chủ yếu
Bón lót
Bón thúc
a Phân đạm
b Phân Trâu
c Phân kali
d Phân xanh 
e Phân NPK 
f Phân Heo
 Phân hữu cơ
..........................
 Phân hóa học 
.............................
Câu 2. Điền vào chổ trống cho đúng nghĩa 
a. Để bảo vệ môi trường cần trồng rừng ........................ 
b. Để phát triển kinh tế cần trồng rừng ... 
	c ...trồng rừng vào mùa xuân hoặc mùa thu.
	d.  ..trồng rừng vào mùa mưa. 
 Câu 3 Đúng sai. 
 a . Thu hoạch đúng độ chin nhanh gọn và cẩn thận 
 b . Chế biến nông sản là làm tăng giá trị của sản phẩm và tăng số lượng nông sản . 
 c . Luân canh là là tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cẩy trồng khác nhau trên cùng một diên tích 
 d . Xen canh là trên cùng một diện tích trồng 3 loại hoa màu cùng một lúc.
..
Trường THCS 
Họ tên HS: ... 
Lớp: ..
Số báo danh:Phòng số:.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 
Môn : CÔNG NGHỆ 7
Thời gian chung: 45 phút 
(không kể thời gian phát đề)
Tổng điểm chung
(bằng số, bằng chữ)
Mã đề:
CN703
Điểm phần trắc nghiệm:
(bằng số, bằng chữ)
GV chấm bài ký và ghi họ tên:
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3điểm) - Thời gian: 10 phút
 Câu 1 Đúng sai. 
 a . Luân canh là là tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cẩy trồng khác nhau trên cùng một
 diên tích
 b .Xen canh là trên cùng một diện tích trồng 3 loại hoa màu cùng một lúc. 
 c . Thu hoạch đúng độ chin nhanh gọn và cẩn thận
 d . Chế biến nông sản là làm tăng giá trị của sản phẩm và tăng số lượng nông sản . 
Câu 2. Điền vào chổ trống cho đúng nghĩa 
a. Để phát triển kinh tế cần trồng rừng ... 
b Để bảo vệ môi trường cần trồng rừng ........................ 
	c ...trồng rừng vào mùa xuân hoặc mùa thu.
	d.  ..trồng rừng vào mùa mưa. 
 Câu 3 . Hoàn thành bảng . 
Các loại phân bón
Nhóm phân bón
Loại phân bón
Cách sử dụng chủ yếu
Bón lót
Bón thúc
a Phân vi lượng
b Phân bò
c Phân NPK 
d Phân xanh 
e Phân kali
f Phân rác
 Phân hóa học 
..........................
 Phân hữu cơ 
.............................
.
Trường THCS 
Họ tên HS: ... 
Lớp: ..
Số báo danh:Phòng số:.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 
Môn : CÔNG NGHỆ 7
Thời gian chung: 45 phút 
(không kể thời gian phát đề)
Tổng điểm chung
(bằng số, bằng chữ)
Mã đề:
CN704
Điểm phần trắc nghiệm:
(bằng số, bằng chữ)
GV chấm bài ký và ghi họ tên:
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3điểm) - Thời gian: 10 phút
 Câu 1 . Hoàn thành bảng . 
Các loại phân bón
Nhóm phân bón
Loại phân bón
Cách sử dụng chủ yếu
Bón lót
Bón thúc
a Phân vi lượng
b Phân bò
c Phân NPK 
d Phân xanh 
e Phân kali
f Phân rác
 Phân hóa học 
..........................
 Phân hữu cơ 
.............................
Câu 2 Đúng sai. 
 a . Luân canh là là tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cẩy trồng khác nhau trên cùng một
 diên tích
 b .Xen canh là trên cùng một diện tích trồng 3 loại hoa màu cùng một lúc. 
 c . Thu hoạch đúng độ chín nhanh gọn và cẩn thận
 d . Chế biến nông sản là làm tăng giá trị của sản phẩm và tăng số lượng nông sản . 
Câu 3. Điền vào chổ trống cho đúng nghĩa 
a. Để phát triển kinh tế cần trồng rừng ... 
b Để bảo vệ môi trường cần trồng rừng ........................ 
	c ...trồng rừng vào mùa xuân hoặc mùa thu.
	d.  ..trồng rừng vào mùa mưa. 
.
Trường THCS 
Họ tên HS: .. 
Lớp: ..
Số báo danh:Phòng số:
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 
Môn : CÔNG NGHỆ 7
Thời gian chung: 45 phút 
(không kể thời gian phát đề)
Mã đề:
Điểm phần tự luận: (bằng số, bằng chữ)
GV coi kiểm tra ký và ghi họ tên:
Lời nhận xét của GV chấm
GV chấm bài ký và ghi họ tên:
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm): Thời gian làm bài 35 phút
Câu 4. (1,5.điểm) Nêu quy trình trồng cây keo, cây bạch bằng cây con có bầu đất có ở địa phương ?
Câu 5 (2.điểm ) Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì ?Ở địa phương em có những phương pháp xử li hạt giống trước khi gieo trồng nào?cho ví dụ? 
Câu 6(3,5.điểm ) Ở địa phương mình có những biện pháp phòng trừ sâu , bệnh phá hoại nào ?Nêu tác hại của sâu bệnh ? 
.. Hết phần tự luận....................
(Lưu ý: Học sinh làm bài ngay trên tờ đề).
................
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ AN KHÊ
TRƯỜNG THCS 
ĐÁP ÁN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: CÔNG NGHỆ. LỚP: 7 
Thời gian làm bài: 45 phút 
 I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) 
ĐỀ
CÂU
CN701
1 (a.phòng hộ ;b . sản xuất ; c . miền bắc ;d . miền nam, miền trung. )
2 (a.Đ ; b. S ; c. Đ ; d .S )
3 (Phân hữu cơ : b,d,f- bón lót ; Phân hóa học : a,c,e – Bón thúc )
CN702
1 (Phân hữu cơ : b,d,f- bón lót ; Phân hóa học : a,c,e – Bón thúc )
2 (a.phòng hộ ;b . sản xuất ; c . miền bắc ;d . miền nam, miền trung. )
3(a.Đ ; b. S ; c. Đ ; d .S )
CN703
1(a.Đ ; b. S ; c. Đ ; d .S )
2 (a . sản xuất ;b . phòng hộ; c . miền nam, miền trung ; d. miền bắc )
3 (Phân hóa học : a,c,e – Bón thúc ; Phân hữu cơ : b,d,f- bón lót )
CN704
1 (Phân hóa học : a,c,e – Bón thúc ; Phân hữu cơ : b,d,f- bón lót )
2 (a.Đ ; b. S ; c. Đ ; d .S )
3 (a . sản xuất ;b . phòng hộ; c . miền nam, miền trung ; d. miền bắc )
.II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 4. (1,5.điểm) Nêu quy trình trồng cây keo, cây bạch bằng cây con có bầu đất có ở địa phương ?
- Tạo lỗ trong hố đất có độ sâu lớn hơn chiều cao bầu đất 
- Rạch bỏ vỏ bầu 
- Đặt bầu vào lổ trong hố
- Lấp và nén lần 1
- Lấp và nén lần 2
- Vun gốc .
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 5 (2.điểm ) Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì ?Ở địa phương em có những phương pháp xử li hạt giống trước khi gieo trồng nào?cho ví dụ? 
- Mục đích sử lí hạt giống có tác dụng vừa kích thích hạt nảy mầm nhanh vừa diệt trừ sâu bệnh có ở hạt.
-Ở địa phương em có những phương pháp xử li hạt giống trước khi gieo trồng
 + Xử lí bằng nhiệt độ 
 + Xử lí bằng hóa chất 
- Ví dụ đúng
1
0.25
0.25
0.5
Câu 6 (3,5.điểm ) 
Ở địa phương mình có những biện pháp phòng trừ sâu , bệnh phá hoại nào ?Nêu tác hại của sâu bệnh ?
- Nêu được 5 biện pháp :
(- Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu , bệnh hại ; - Biện pháp thủ công ; - Biện pháp hóa học ; - Biện pháp sinh học ; - Biện pháp kiểm dịch thực vật.)
-Tác hại của sâu bệnh :Sâu bệnh gây hại ở các bộ phận của cây trồng ở mổi giai đoạn nên làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm.
2,5 
1

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_HOC_KI_I_CONG_NGHE_7.doc