Ma trận đề kiểm môn: Công nghệ - Năm học: 2015-2016 - Trường THCS Bình Minh

doc 3 trang Người đăng haibmt Lượt xem 1130Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm môn: Công nghệ - Năm học: 2015-2016 - Trường THCS Bình Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận đề kiểm môn: Công nghệ - Năm học: 2015-2016 - Trường THCS Bình Minh
 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI MA TRẬN ĐỀ KIỂM 
 TRƯỜNG THCS BÌNH MINH MÔN: CÔNG NGHỆ
 NĂM HỌC: 2015-2016
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Đất trồng
Khái niệm của đất trồng
Độ phì nhiêu của đất
Tính chất của đất trồng
Số câu hỏi
1
1
1
3câu
Số điểm
1 điểm
1 điểm
0,25 điểm
3,25điểm
Tỷ lệ %
10%
10%
2.5%
32,5%
2. Phân bón
- Đặc điểm phân bón
- Nhóm phân bón chính
-Các loại phân bón
Số câu hỏi
2 
1
3câu
Số điểm
0,5 điểm
3
3.5diểm
Tỷ lệ %
5,0%
30%
35,0%
3. Giống cây trồng
- Vai trò của giống cây trồng
- Tiêu chí giống cây trồng tốt, xử lí hạt 
- Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt
- Tiêu chí hạt giống đem gieo
Số câu hỏi
3
2
5câu
Số điểm
0,75 điểm
0,5 điểm
1,25diểm
Tỷ lệ %
7,5%
5,0%
12,5%
4. Gieo trồng cây công nghiệp
-Mục đích xử lí hạt giống
Số câu hỏi
1
1
Số điểm
3 điểm
3,0 điểm
Tỷ lệ %
30%
30,0%
TS câu
6
2
1
1
1
1
12
TS điểm
2,25 điểm
0,5 điểm
1điểm
0,25 điểm
3 điểm
3 điểm
10 điểm
Tỷ lệ %
22,5%
5%
10%
2,5%
30%
30 %
100%
 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
 TRƯỜNG THCS BÌNH MINH NĂM HỌC 2015 - 2016
 Môn: Công nghệ 7
	 Thời gian làm bài: 45 phút 
I. Trắc nghiệm (3điểm) 
Em hãy chọn phương án trả lời đúng để điền vào bảng ở phần làm bài.
Câu 1. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất thịt:
A. Tốt	 B. Kém	 C. Trung bình	D. Khả năng khác
Câu 2. Cách sử dụng phân bón thông thường
A. Phân hữu cơ thường dùng bón thúc	 B. Phân đạm, kali, hỗn hợp thường dùng để bón lót
C. Phân lân thường dùng để bón thúc	 D. Phân đạm, kali, hỗn hợp thường dùng để bón thúc
Câu 3. Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt ở năm thứ tư là:
A. Gieo hạt giống đã phục tráng	 B. Từ giống nguyên chủng nhân thành giống sản xuất đại trà	
C. Tạo thành giống nguyên chủng D. Tạo thành giống siêu nguyên chủng	 
Câu 4. Đất chua có:
A. pH = 6,6 - 7,5 B. pH 7,5	 D. pH < 7,5
Câu 5. Tiêu chí nào sau đây không thuộc các tiêu chí của giống cây trồng tốt ?
A. Có chất lượng tốt	 	B. Có năng suất cao và ổn định
C. Chống chịu được sâu bệnh	D. Giống to
Câu 6. Phân bón không có tác dụng nào sau đây ?
A. Diệt trừ cỏ dại	 B. Tăng năng suất cây trồng
C. Tăng chất lượng nông sản	 D. Tăng độ phì nhiêu của đất
Câu 7. Giống cây trồng không có vai trò nào sau đây ?
A. Phòng trừ sâu bệnh hại	 B. Tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản
C. Tăng vụ 	 D. Thay đổi cơ cấu cây trồng	
Câu 8. Kiểm tra hạt giống trước khi đem gieo, tiêu chí nào sau đây là không cần thiết ?
A. Sức nảy mầm mạnh	 B. Kích thước hạt to
C. Không có sâu bệnh	 D. Tỷ lệ nảy mầm cao
Câu 9: Điền các từ:” độ phì nhiêu , khả năng sinh sống, lớp bề mặt, khí hậu” để hoàn thành khái niệm về đất trồng.
 Đất trồng là ...................................tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có ........................... ................ và sản xuất ra sản phẩm. Đất trồng là sẩn phẩm biến đổi của đá dưới tác động của yếu tố ........................., sinh vật và con người. Đất trồng khác với đất đá là đất trồng có................................
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 10. (1 điểm) Độ phì nhiêu của đất là gì ?
Câu 11. (3 điểm) Nêu phân bón là gì? Phân hữu cơ gồm những loại nào? Phân hóa học gồm những loại nào? 
Câu 12. (3 điểm) Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì? Ở địa phương em có tiến hành xử lí hạt giống không, nếu có thường xử lí theo cách nào?
 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
 TRƯỜNG THCS BÌNH MINH NĂM HỌC 2015 - 2016
 Môn: Công nghệ 7
	 Thời gian làm bài: 45 phút 
I. Trắc nghiệm (3điểm) Mỗi ý đúng 0,25đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Trả lời
C
D
B
B
D
A
A
B
Lớp bề mặt
Khả năng sinh sống
Khí hậu
Độ phì nhiêu
II. Tự luận (7 điểm)
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Câu 1
(1,0 điểm)
 Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước, oxi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng bảo đảm năng suất cao, đồng thời không chứa các chất có hại cho cây.
 Tuy nhiên muốn có năng suất cao phải có đủ các điều kiện: đất phì nhiêu, thời tiết thuận lợi, giống tốt và chăm sóc tốt.
0,75đ
0,25đ
Câu 2
(3 điểm)
 Phân bón là “thức ăn” do con người bổ xung cho cây trồng. Trong phân bón chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Chất dinh dưỡng chính trong phân là: đạm (N), lân (P, kali (K) và các nhóm nguyên tố vi lượng...
 Phân hữu cơ gồm những loại: phân chuồng, phân bắc, phân rác, phân xanh, than bùn, khô dầu,...
 Phân hóa học gồm những loại phân là: phân đạm (N), phân lân (P), phân kali (K), phân đa nguyên tố, phân vi lượng,...
1,0đ
1đ
1đ
Câu 3
(3 điểm)
Xử lí hạt giống có tác dụng vừa kích thích hạt nảy mầm nhanh, vừa diệt trừ sâu bệnh có ở hạt.
Ở địa phương em có xử lí hạt giống, thường xử lí bằng nhiệt độ: ngâm hạt trong nước ấm ở nhiệt độ thời gian thích hợp.
2đ
1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_I.doc