Đề kiểm tra cuối học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Vật lí 7

doc 5 trang Người đăng haibmt Lượt xem 1064Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Vật lí 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra cuối học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Vật lí 7
PHÒNG GD&ĐT SA PA
 CỤM VÀNH ĐAI SỐ 3
 (Đề gồm1 trang,8 câu)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2015-2016
Môn:vật lí 7
Thời gian 45 phút, không kể thời gian giao đề
Họ và tên học sinh:.................................... Số báo danh...........
Lớp............... Trường................................................................ 
I. Phần trắc nghiệm khách quan (2điểm): Học sinh làm trực tiếp trên đề kiểm tra
Câu 1. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là
A. ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.
B. ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vât.
C. ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.
D. ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật.
Câu 2. Vật nào dưới đây không được gọi là nguồn âm
A. Dây đàn dao động. B. Mặt trống dao động.
C. Chiếc sáo đang để trên bàn. D. Âm thoa dao động.
Câu 3. Ảnh của vật qua gương phẳng :
A. Luôn nhỏ hơn vật 
B. Luôn lớn hơn vật
C. Luôn bằng vật 
D. Có thể lớn hơn tùy thuộc vào vật ở gần hay ở xa gương.
Câu 4. Đơn vị đo tần số là
	A. m/s	B. Hz(hec)	C. dB 	D. s(giây)
II. Phần tự luận (8 điểm): Học sinh làm trên giấy kiểm traS
R
N
I
I
N'
i
i'
Câu 5.(1điểm) Nói một vật dao động với tần số 60Hz điều đó có ý nghĩa gì?
Câu 6.(2,5điểm)
Hãy xác định tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ và pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng được biểu diễn bởi hình bên
Câu 7.(2,5điểm)Ô nhiễm tiếng ồn(pisa)
Mỏ đá ở cạnh trường học gây ô nhiếm tiếng ồn,ảnh hưởng đến việc học của học sinh.
Câu hỏi: Ô nhiễm tiếng ồn là gì? Hãy đề ra ba biện pháp cơ bản để chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên?
Câu 8.(2điểm) Tại sao nói trong phòng nhỏ ta không nghe tiếng vang mà nói trong phòng lớn ta nghe tiếng vang?
************ Hết ***********
Ghi chú: 
 - Học sinh không được sử dụng tài liệu
 - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM.(2 điểm)(chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm)
Câu
1
2
3
4
Đáp án
A
C
C
B
B. TỰ LUẬN.(8 điểm)
Câu 5(1điểm)
60 Hz nghĩa là trong 1s vật thưc hiện được 60 dao động (1,0 điểm)
S
R
N
I
I
N'
i
i'
Câu 6.(2,5 điểm)
 Dựa vào hình vẽ ta thấy:
- Tia tới SI, 
- Tia phản xạ IR, 
- Pháp tuyến IN; 
- Góc tới = i, 
- Góc phản xạ = i’.
2,5 điểm
Câu 7. (2,5 điểm)
- Ô nhiễm tiếng ồn là những âm thanh to và kéo dài làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Ba biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên:
 - Tác động và nguồn âm: Quy định mức độ to của âm phát ra từ công trường không được quá 80dB hoặc yêu cầu công trường mỏ đá không được làm việc vào giờ nghỉ ngơi.
- Ngăn chặn đường tryền âm: Xây tường bao quanh công trường để chặn đường truyền tiếng ồn từ công trường.
- Phân tán âm trên đường truyền: Treo rèm, trải thảm trong phòng học...
1 điểm
0,5điểm
0,5điểm
0,5điểm
Câu 8.(2 điểm)
- Nói trong phòng nhỏ ta không nghe thấy tiếng vang vì âm phản xạ và âm phát ra đến tai ta gần như cùng lúc.
- Nói trong phòng lớn âm phát ra và âm phản xạ không đến cùng lúc nên ta nghe thấy tiếng vang.
 1điểm
1điểm
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA	
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chương 1. Quang học
9 tiết
1. Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng
2. Phát biểu được định luật truyền thẳng ánh sáng.
3. Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.
4. Nêu được ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng. 
5. Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.
6. Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.
7. Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng: đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và ảnh bằng nhau. 
8. Nêu được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm và tạo bởi gương cầu lồi.
9. Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên.
10. Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực,...
11. Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng và ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm, hoặc có thể biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.
12. Biểu diễn được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.
13. Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo hai cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng hoặc vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.
14. Dựng được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng.
Số câu hỏi
2
C7.3 C8.1
1
C6.6
1
C14.4
4
Số điểm
1
2,5
0,5
4,0 (40%)
Chương 2. Âm học
7 tiết
14. Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp. Nêu được nguồn âm là một vật dao động.
16. Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền trong chân không.
17. Nêu được trong các môi trường khác nhau thì tốc độ truyền âm khác nhau.
18. Nhận biết được những vật cứng, có bề mặt nhẵn phản xạ âm tốt và những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém.
19. Nêu được một số ví dụ về ô nhiễm do tiếng ồn.
20. Nêu được âm cao (bổng) có tần số lớn, âm thấp (trầm) có tần số nhỏ. Nêu được ví dụ.
22. Nêu được tiếng vang là một biểu hiện của âm phản xạ. 
23. Kể được một số ứng dụng liên quan tới sự phản xạ âm.
24. Giải thích được trường hợp nghe thấy tiếng vang là do tai nghe được âm phản xạ tách biệt hẳn với âm phát ra trực tiếp từ nguồn. 
25. Chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm như trống, kẻng, ống sáo, âm thoa.
26. Đề ra được một số biện pháp chống ô nhiễm do tiếng ồn trong những trường hợp cụ thể.
27. Kể được tên một số vật liệu cách âm thường dùng để chống ô nhiễm do tiếng ồn.
Số câu hỏi
1
C14.2
2
C20.5, C24.8, 
1
C26.7
4
Số điểm
0,5
3
2,5
6,0 (60%)
TS câu hỏi
4
2
2
8
TS điểm
3,0
3,5
3,5
10,0 (100%)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_mon_li_7.doc