Kiểm tra học kỳ I năm học 2015 – 2016 môn: sinh học lớp 7 (thời gian: 45 phút)

doc 1 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 639Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I năm học 2015 – 2016 môn: sinh học lớp 7 (thời gian: 45 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ I năm học 2015 – 2016 môn: sinh học lớp 7 (thời gian: 45 phút)
 PHÒNG GD&ĐT TP NHA TRANG	 KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016
 TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH	MÔN: SINH HỌC LỚP 7
	 (Thời gian: 45 phút)
ĐỀ BÀI:
Câu 1. Hãy trình bày vai trò thực tiễn của lớp Giáp xác. (3 điểm)
Câu 2. Cá chép đẻ trứng nhiều có ý nghĩa gì ? (1,5 điểm)
Câu 3. Tôm chuyển vận và định hướng trong nước như thế nào ? (1,5 điểm)
Câu 4. Trình bày đặc điểm chung của ngành chân khớp. (3 điểm)
Câu 5. Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào ? (1 điểm)
-------- Hết --------
 PHÒNG GD&ĐT TP NHA TRANG	 KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016
 TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH	MÔN: SINH HỌC LỚP 7
	 (Thời gian: 45 phút)
ĐỀ BÀI:
Câu 1. Hãy trình bày vai trò thực tiễn của lớp Giáp xác. (3 điểm)
Câu 2. Cá chép đẻ trứng nhiều có ý nghĩa gì ? (1,5 điểm)
Câu 3. Tôm chuyển vận và định hướng trong nước như thế nào ? (1,5 điểm)
Câu 4. Trình bày đặc điểm chung của ngành chân khớp. (3 điểm)
Câu 5. Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào ? (1 điểm)
-------- Hết --------

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_HKI_Sinh_hoc_7.doc