Bài kiểm tra định kì môn: sinh học 7 thời gian: 45 phút

doc 4 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 866Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kì môn: sinh học 7 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra định kì  môn: sinh học 7  thời gian: 45 phút
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
Đề số 1
Họ và tên: MÔN: SINH HỌC 7
Lớp: 7A 	 Thời gian: 45’
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
Ghi nhận của GV khi HS vi phạm qui chế thi
Đề Bài:
Câu 1: Em hãy nêu những đặc điểm chung của ngành ruột khoang? (2 điểm)
Câu 2: Hãy vẽ và trình bày vòng đời của sán lá gan ? (3 điểm )
Câu 3: Nêu cấu tạo trong của giun đất ? (3 điểm )
Câu 4: Nêu biện pháp phòng chống giun tròn kí sinh?( 2 điểm)
Bài Làm:
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
Đề số 2
Họ và tên: MÔN: SINH HỌC 7
Lớp: 7A 	 Thời gian: 45’
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
Ghi nhận của GV khi HS vi phạm qui chế thi
Đề Bài:
Câu 1: Hãy vẽ và trình bày vòng đời của sán lá gan ? (3 điểm ).
Câu 2: Em hãy nêu những đặc điểm chung của ngành ruột khoang? (2 điểm)
Câu 3: Nêu biện pháp phòng chống giun tròn kí sinh?( 2 điểm)
Câu 4: Nêu cấu tạo trong của giun đất ? (3 điểm ).
Bài Làm:
MA TRẬN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
Chương 
Nhận biết (50%)
Thông hiểu (30%)
Vận dụng thấp(20%)
Vận dụng cao
Tổng 
chương 2: ngành Ruột Khoang
(3 tiết)
Nêu được đặc điểm chung của ngành Ruột Khoang
1 câu
20%=50đ
20%=50đ
0%=0đ
0%=0đ
0%=0đ
20%=50đ
Chương III: Các ngành Giun(7tiết)
Nêu được cấu tạo trong của giun đất
vẽ và trình bày được vòng đời của sán lá gan
Nêu được các biện pháp phòng chống giun tròn kí sinh
3 câu
80%=200đ
30% = 75đ
30%=75đ
20%=50đ
0%=0đ
80%=200đ
Tổng số câu:4
Tổng số điểm:250đ
 2 câu 
50%=125đ
 1,5 câu
30%=75 đ
 0,5 câu
20%=50đ
0%=0đ
4 câu
100% = 250 đ
HƯỚNG DẪN CHẤM - BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
 Câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Yêu cầu đạt được
Điểm từng phần
1
Em hãy nêu những đặc điểm chung của ngành ruột khoang? (2 điểm)
- Đối xứng tỏa tròn
- Ruột dạng túi
- Cấu tạo thành cơ thể gồm hai lớp tế bào
- Đều có tế bào gai để tự vệ và tấn công
- Đều dị dưỡng
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25 
2
Hãy vẽ và trình bày vòng đời của sán lá gan ? 
Sán trưởng thành → trứng Ấu trùng có lông 
(Gan mật Trâu bò) 
 ấu trùng có đuôi
Trâu bò ăn phải
Kén bám vào cây cỏ, bèo Kết kén 
 Trình bày: - Trứng gặp nước nở thành ấu trúng có lông bơi
- Ấu trùng kí sinh ở ốc ruộng, sinh sản phát triển thành ấu trùng có đuôi
- Ấu trùng có đuôi rời ốc, bám vào cây thủy sinh và kết kén
- Trâu bò ăn phải cây cỏ nhiểm sán, bị nhiễm sán lá gan
2
0.25
0.25
0.25
0.25
3
Nêu cấu tạo trong của giun đất ? 
Cấu tạo trong của giun đất: 
Có khoang cơ thể chính thức chứa dịch
Hệ tiêu hóa :Phân hoá rõ: Lỗ miệng, hầu, thực quản, diều, dạ dày cơ,ruột tịt, hậu môn.
Hệ tuần hoàn :Mạch lưng mạch bụng vòng hầu (tim đơn giản )tuần hoàn kín 
+ Hệ thầ kinh :Chuỗi hạch thần kinh, dây thần kinh
0.75
0.75
0.75
0.75
4
Nêu biện pháp phòng chống giun tròn kí sinh?
- Rửa tay trứơc khi ăn, sau khi đi vệ sinh
- Không ăn đồ sống, ăn tái...
- Ăn thức ăn đã được nấu chín kĩ, uống nước đã đun sôi
- Uống thuốc tẩy giun theo định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm/lần
0.5
0.5
0.5
0.5

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_GHKI_SINH_7.doc