Đề kiểm tra 15p học kì II Sinh học lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 15/01/2021 Lượt xem 351Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 15p học kì II Sinh học lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 15p học kì II Sinh học lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ttường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tổ: Hóa – Sinh – CN
GV: Đặng Văn Mại
KIỂM TRA 15 PHÚT
HKII – Năm học 2016-2017
Môn: Sinh học 7
MỤC TIÊU: Kiểm tra kiến thức về lớp chim: 
Cấu tạo và hoạt động của các hệ cơ quan: tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, sinh sản, thần kinh và giác quan. Phân tích được những đặc điểm cấu tạo của chim thích nghi với đời sống bay
So sánh cấu tạo trong của chim bồ câu với thằn lằn để thấy được sự tiến hóa của chim so với bò sát.
Nêu được đặc điểm chung của lớp chim.
II. MA TRẬN:
Nội dung
Mức độ đánh giá
Cộng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Đặc điểm cấu tạo trong của chim bồ câu
Đặc điểm cấu tạo tiêu hóa của chim bồ câu
Đặc điểm tiến hóa của tuần hoàn chim
20%= 2đ
1 câu
50%=1đ
1 câu
50%=1đ
2 câu
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
- Đặc điểm bộ ngỗng, bộ gà
- Đặc điểm chung của lớp chim
Đời sống của nhóm chim bơi và nhóm chim bay
80%= 8đ
3 câu
88%=7đ
1 câu
22%=1đ
4 câu
100%= 10đ
4 câu
80%= 8đ
2 câu
20%= 2đ
6 câu
10đ
III. ĐỀ:
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Họ và Tên: 
Lớp: 
KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: SINH 7
Học kỳ II- Năm học: 2016-2017
ĐIỂM
ĐỀ:
TRẮC NGHIỆM: ( 5đ) 
Câu 1: (4đ) Chọn và khoanh tròn chữ cái a, b, c hoặc d cho ý trả lời đúng nhất:
1.1- Nơi dự trữ và làm mềm thức ăn của chim bồ câu :
 a- Dạ dày 	 b- Thực quản 
 c- Diều 	 d-Ruột tịt 
1.2- Tim của chim có đặc diểm tiến hóa hơn bò sát:
 a- Có 4 ngăn 	b- Có 3 ngăn có vách hụt 
 c- Tâm thất chứa máu đỏ tươi d- Tâm nhỉ thông với tâm thất 
1.3- Chân của bộ ngỗng có đặc điểm là:
a. Chân to, khỏe có vuốt cong, sắc 
b. Chân to, móng cùn, con trống có cựa 
c. Chân to, khỏe có vuốt sắc 
d. Chân ngắn, có màng bơi gắn liền 3 ngón trước 
1.4- Mỏ bộ gà có đặc điểm:
a. Mỏ dài, rộng, bờ mỏ có những tấm sừng ngang b. Mỏ ngắn, khỏe
c. Mỏ khỏe, quặp, sắc nhọn d. Mỏ quặp, nhỏ
Câu 2: (1đ) . Xác định câu đúng hay sai rồi ghi vào ô trống(đúngghi Đ, sai ghi S )
Câu dẫn
Đ/S
Nhóm chim bay cấu tạo ngoài chỉ thích nghi với đời sống bay lượn trên không
Nhóm chim bơi thích nghi cao với đời sống bơi lội, nhưng bay và đi lại trên cạn vụng về
B. TỰ LUẬN: ( 5đ )
 Câu 3: (5đ) Trình bày đặc điểm chung của lớp chim.
BÀI LÀM
.....................................................................................................................................
IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
A.TRẮC NGHIỆM: ( 5 đ ) 
Câu 1: (4đ) chọn mỗi ý đúng 1đ
Câu
1.1
1.2
1.3
1.4
Đáp án
c
a
d
b
Câu 2: (1đ) Xác định đúng mỗi ý câu 0,5đ
1 – S ; 2 – Đ 
B.TỰ LUẬN: ( 5đ )
Câu 3 (5đ ) yêu cầu nêu được:
 Đặc điểm chung của chim:
- Mình có lông vũ bao phủ. (0,5đ)
- Chi trước biển đổi thành cánh. (0,5đ)
- Có mỏ sừng. (0,5đ)
- Phổi có mạng ống khí, túi khí. (1đ)
- Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể. (1đ)
- Động vật hằng nhiệt. (0,5)
- Trứng lớn có vỏ đá vôi bao bọc, được ấp nở nhờ thân nhiệt chim bố,mẹ. (1đ) 
-----------------------//--------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_15P_HK2_Sinh_7_1617.doc