Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán khối 7

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 784Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán khối 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán khối 7
TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU KIỂM TRA HỌC KỲ II
Họ và tên:  MÔN; TOÁN 7
Lớp: . Thời gian: 90 phút
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
 Đề bài 
 I. TRẮC NGHIỆM : (2điểm)
Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất:
Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 
A. 	 B. C. 	D. 
Câu 2: Tam giác ABC có , . Số đo góc C là:
 A. 500 B. 700 C. 800 D. 900
Câu 3: Đơn thức có bậc là :
A. 6 B. 8 	 C. 10 D. 12
Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB =3cm và AC= 4cm thì độ dài cạnh BC là :
 A.5 B. 7	 C. 6 D. 14
Câu 5: Bậc của đa thức là :
	A. 7 B. 6	 C. 5 D. 4 
Câu 6: Gía trị x = 2 là nghiệm của đa thức :
	A.	 B. C. 1 D. 
Câu 7: Kết qủa phép tính 
	A. B. 	 C. D. 
Câu 8: Nếu AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm của tam giác ABC thì :
 A. B. C. D. 
II. TỰ LUẬN: (8,0 điểm)
Câu 1:(1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: tại và .
Câu 2: (2 điểm)cho hai đa thức: M = và N = 
 Tính M +N; M – N.
Câu 3:(2điểm)Tìm nghiệm của các đa thức sau:
P(x) = 2x – 1
Q(x) = 
Câu 4: (3 điểm)Cho tam giác ABC cân tại A (). Kẻ , ; BD và CE cắt nhau tại H.
Chứng minh: .
Chứng minh: tam giác BHC cân
Chứng minh AH là trung trực của BC
 AH cắt BC tại K, trên tia HK lấy điểm M sao cho K là trung điểm của HM. Chứng minh tam giác ACM vuông.
 BÀI LÀM
 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM
I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
 Mỗi câu trả lời đúng được 0,5điểm
 1.B; 2B; 3.C ; 4.A; 5.C; 6.D; 7.D; 8.B
II. TỰ LUẬN: (8p điểm).
CÂU 1: Thay x =1 và y =1 vào biểu thức 2xy +y -1 ta được: 2.1.1 + 1 -1 =2 ( 0,75đ) 
 Vậy giá trị của biểu thức 2xy + y -1 tại x = 1 và y =1 là 2 (0,5đ)
Câu 2: M +N = 2x2 + 2y2 +1 (1đ)
 M – N = -4xy -1 (1đ)
Câu 3: a) 2x – 1 =0 0,25đ
 2x = 1 0,25đ 
 x = 1/2 0,25đ
 Vậy x = ½ là nghiệm của đa thức 2x-1 0,25đ
Q(x) = 2(x – 1) – 5(x + 2) +10 =0
 2x -2 – 5x -10 +10 = 0 0.5đ
 -3x = 2 0,25đ 
 x = -2/3
 Vậy x = -2/3 là nghiệm của đa thức Q(x) 0,25đ
Câu 4: Vẽ đúng hình, viết đúng giả thiết kết luận được 0,5 điểm
 a) Chứng minh được ( cạnh huyền – góc nhọn) 1điểm
 b) Chứng minh tam giác BHC cân 0,5 điểm
 c) Chúng minh AH là trung trực của BC 0,5 điểm
 d) Chứng minh được tam giác ACM vuông 0,5 điểm
Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn được điểm tối đa.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 7 
NĂM HỌC 2013-2014
 Cấp độ
 Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Biểu thức đại số
- Nhận biết đơn thức đồng dạng, nghiệm của đa thức, giá trị của đa thức. Biết tìm bậc của đơn thức, đa thức
Biết tìm bậc của đơn thức, đa thức
Cộng trừ đơn thức đồng dạng.
- Cộng, trừ hai đa thức.
- Tìm nghiệm của đa thức.
Số câu
4
2
1
2
9
Số điểm
1
2
1
2
6
Tỉ lệ %
10%
20%
10%
20%
60%
3. Tam giác 
- Tam giác cân. 
- Định lí Pitago. 
- Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
-Biết tính số đo góc của tam giác. Xác định độ dài 1 cạnh của tam giác vuông
Viết đúng giả thiết kết luận của bài toán
Chứng minh hai tam giác bằng nhau, tam giác cân.
Số câu
3
1
2
6
Số điểm
0.75
0.5
1.5
2.75
Tỉ số %
7.5%
5%
15%
27.5%
4. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác.
Biết khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh tam giác.
Chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng.
Chứng minh tam giác vuông
Số câu
1
1
1
3
Số điểm
0.25
0.5
0.5
1.25
Tỉ số %
2.5%
5%
5%
12.5%
Tổng số câu
10
4
40%
2
1.5
15%
5
4
40%
1
0.5
5%
18
Tổng số điểm
10
Tỉ số %
100%
Duyệt của chuyên môn Tổ trưởng Người ra đề

Tài liệu đính kèm:

  • dock2_2013_2014.doc