Đề kiểm tra định kỳ học kỳ I năm học: 2012 - 2013 môn: Toán – lớp 7 (phần đại số ) bài số 2; đề số 1

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1011Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ học kỳ I năm học: 2012 - 2013 môn: Toán – lớp 7 (phần đại số ) bài số 2; đề số 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra định kỳ học kỳ I năm học: 2012 - 2013 môn: Toán – lớp 7 (phần đại số ) bài số 2; đề số 1
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ I
Năm học: 2012 - 2013
Môn: Toán – Lớp 7 ( Phần đại số ) 
Bài số 2; Đề số 1
I. Mục đích đề kiểm tra
1. Phạm vi kiến thức
- Chương I : Từ tiết 1 đến tiết 21
2. Mục đích
* Học sinh: + Đánh giá việc nhận thức kiến thức về chương I Số hữu tỉ - Số thực.
 + Đánh giá kỹ năng vận dụng vào giải bài tập
* Giáo viên: Biết được việc nhận thức của học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp.
II. Hình thức kiểm tra
- Kiểm tra tự luận 100%.
III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
 Cấp độ 
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.
(8 tiết)
- Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ.
- Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
3
4,0
40%
1
1,0
10%
4
5,0
50%
2. Tỉ lệ thức.
(5 tiết)
Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng: tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
3,0
30%
1
3,0
30%
3. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số.
 Tập hợp số thực R.
(8 tiêt)
- Biết khái niệm căn bậc hai của một số không âm. 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
2,0
20%
1
2,0
20%
Tổng số câu 
1
3
2
6
Tổng số điểm
 Tỉ lệ %
2,0
20%
4,0
40%
4,0
40%
10 điểm
100%
PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG ẢNG
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
Năm học 2012 - 2013
––––––––––––––––
Môn: Toán 7
Họ và tên:
(Thời gian làm bài 45 phút)
Lớp:. 
Bài số: 2
Điểm bài kiểm tra
Giáo viên chấm
Lời phê
ĐỀ BÀI
Câu 1 (2,0 điểm): Thế nào là căn bậc hai của một số a không âm ?
 Áp dụng : Tính ; 
Câu 2 (4,0 điểm): Thực hiện phép tính (Bằng cách hợp lý nếu có thể)
 a/ b/ c/(-3,75).(-7,2) + 2,8.3,75
Câu 3 (1,0 điểm): Tìm x trong tỉ lệ thức
 (-0,52) : x = (-9,36) : 16,38
Câu 4 (2,0 điểm): 
 Tìm các số a,b,c biết và a – b + c = -10,2
Câu 5 (1,0 điểm): Trong hai số 2600 và 3400 , số nào lớn hơn ?
BÀI LÀM
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT. HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Toán - Lớp 7
Bài số: 2; Đề số 1
Câu
Ý
Đáp án
Điểm
Câu 1
 (2,0 đ)
Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a
 = 7 ; = 
1,0 đ
1,0 đ
Câu 2 
(4,0 đ)
a
1,5 đ
b
1,5 đ
c
(-3,75).(-7,2) + 2,8 . 3,75 = 3,75 (7,2 + 2,8) 
= 3,75. 10 = 37,5 
1,0 đ
Câu 3
 (1,0 đ)
 (-0,52) : x = (-9,36) : 16,38
0,25 đ 
0,75 đ
Câu 4 
(2,0 đ)
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có 
0,5 đ 
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ 
Câu 5 
(1,0 đ)
2600 = ((2)3)200 = 8200 
3400 =((3)2)200 = 9200
Vậy 2600 < 3400 
0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ
Lưu ý: HS trình bày bài làm theo cách khác đúng vẫn được điểm tối đa.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_chuong_1_dai_so_co_ma_tran_de_dap_an.doc