Kiểm tra định kỳ HK I năm học 2015 – 2016 môn: Hình học – lớp 7 (bài số 1)

doc 1 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 901Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kỳ HK I năm học 2015 – 2016 môn: Hình học – lớp 7 (bài số 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra định kỳ HK I năm học 2015 – 2016 môn: Hình học – lớp 7 (bài số 1)
PHÒNG GD&ĐT TP BUÔN MA THUỘT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HKI NĂM HỌC 2015 – 2016
 TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH	 MÔN: HÌNH HỌC – LỚP 7 (Bài số 1)
 ----------– & —---------	 Thời gian: 45 phút
 ĐỀ A
 I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Học sinh chọn đáp án đúng nhất ghi vào giấy bài làm.
Câu 1: Câu nào dưới đây không đúng?
	A. Nếu ab, bc thì ac.	B. Nếu a//b, b//c thì a//c.
	C. Nếu da, add’ thì d//dd’.	D. Không có câu nào sai.
Câu 2: Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b. Để a//b thì:
	A. Hai góc trong cùng phía bù nhau.	B. ca, cb.
	C. Hai góc so le trong bằng nhau.	D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 3: Ba đường thẳng đồng quy tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh?
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
Câu 4: Hai đường thẳng vuông góc tạo thành mấy góc vuông?
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 5: Câu nào sau đây không sai?
	A. Hai góc trong cùng phía luôn bù nhau.	
 B. Hai góc so le trong luôn bằng nhau.
	C. Tổng hai góc nhọn luôn không lớn hơn hoặc bằng 900.
	D. Đường trung trực của đoạn thẳng thì luôn vuông góc với đoạn thẳng đó.
Câu 6: Đường thẳng d là trung trực của đoạn AB khi:
	A. d vuông góc với AB tại M.	B. d đi qua trung điểm của AB.
	C. d vuông góc với AB tại trung điểm của AB.	D. Cả A, B, C đều sai. 
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: Phát biểu định lí diễn tả hình vẽ 1. Ghi giả thiết, kết luật cho định lí. (2 điểm)
 Y E A
 m 1200 
 n 
 900 
 B 
 x O z 1500
 C D
 (Hình vẽ 1)	 (Hình vẽ 2)
Bài 2: Cho hình vẽ 2, Chứng tỏ AE//CD. (1 điểm) 
Bài 3: Cho điểm O nằm trên đường thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các tia OC và OD sao choGọi tia OE là tia đối tia OD. Chứng tỏ tia OA là phân giác của (2 điểm)
Bài 4: Cho tam giác ABC. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm B, vẽ tia Ax sao cho Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C, vẽ tia Ay sao cho
Vì sao hai tia Ax và Ay trùng nhau? (1 điểm)
Qua C kẻ dBC. Đường thẳng d có vuông góc với đường thẳng xy không? Vì sao? (1 điểm)
--Hết--

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem_tra_dinh_ki_hinh_hoc_7.doc