Đề khảo sát chất lượng đầu năm năm học: 2016-2017 môn thi: Toán 7

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 658Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đầu năm năm học: 2016-2017 môn thi: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng đầu năm năm học: 2016-2017 môn thi: Toán 7
 PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO 
HUYỆN THANH OAI
VIỆT YÊN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2016-2017
MÔN THI: Toán 7
 Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1 : ( 2,5 điểm ) Thực hiện phép tính ( tính hợp lý nếu có thể )
 a)32 .13+12 b) 12-13:112 c) 59∙713+59∙913-59∙313 d) 359∙817
Câu 2 : ( 2,5 điểm ) tìm x, biết :
2x – 17 = 3 b) 2-x = 2∙-32 c) 2x-32=16 d) x5=25
Câu 3 : ( 2 điểm ) Sơ kết học kì I, lớp 7A có 32 học sinh gồm 3 loại giỏi, khá và trung bình . Số học sinh giỏi chiếm 14 số học sinh cả lớp . Số học sinh khá chiếm 38 số học sinh còn lại .
Tính số học sinh mỗi loại của lớp 7A ?
Tính tỉ số phần trăm số học sinh giỏi so với học sinh cả lớp ?
Câu 4 : ( 2,5 điểm ) Cho hình vẽ sau : Biết a // b và c cắt a, b lần lượt tại A và B.Biết A1=540
Tính B2
So sánh A4 và B3
Tính A4+B2
Câu 5 : ( 0,5 điểm ) Tổng của hai số tự nhiên gấp 3 lần hiệu của chúng .Tìm thương của hai số tự nhiên đó 
ĐÁP ÁN
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
(2,5 điểm )
12-13:112=16:112=16∙121=2
=
 d) 45
0,5đ
0,75đ
0,75đ
0,5đ
Câu 2
(2,5 điểm )
 x = 10
x = -16 hoặc x = 20
2x – 3 = 4 hoặc 2x – 3 = -4 
2x = 7 hoặc 2x = -1
x = 72 hoặc x = -12
x = 2
0,5đ
0,75đ
0,75đ
0,5đ
Câu 3
(2 điểm )
số học sinh giỏi là 32.14=8 ( học sinh )
số học sinh khá là 38 32-8=9 ( học sinh )
 số học sinh trung bình là : 32 – ( 8 + 9) = 15 ( học sinh )
tỉ số phần trăm của học sinh giỏi so với học sinh cả lớp là : 8.100%32=25%
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 4
(2,5 điểm )
Vẽ hình đúng 
B2=A1 = 540 ( 2 góc so le trong )
 A4+A1=1800 (2 góc kề bù )
A4= 1260
A4=B3=1260 ( 2 góc đồng vị )
A4+B2=1800 ( 2 góc trong cùng phía )
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,75đ
Câu 5
(0,5 điểm )
Gọi 2 số tự nhiên đó là a và b ( a > b )
Ta có : a + b = 3 ( a- b )
 a + b = 3a – 3b
 2a = 4b
 a : b = 2
0,25đ
0,25đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_khao_sat_dau_nam.doc