Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán lớp 7 (thời gian 90 phút )

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 992Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán lớp 7 (thời gian 90 phút )", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán lớp 7 (thời gian 90 phút )
PHÒNG GDĐT ĐIỆN BÀN 	Năm học 2011- 2012
TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP 
 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
	 MÔN TOÁN LỚP 7 (Thời gian 90 phút )
A/ TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm)	
I. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng: (4 điểm)
Câu1: Cách viết nào sau đây đúng:
A. 	B. 	C.	D.
Câu2: thì x =
 A. 2 B. -2 C. 2 hoặc -2 D. 0
Câu3: Nếu 0,5:x = - 4:0,2 thì x = 
 A. – 40 B. 40 C. 	 D. một đáp số khác 
Câu4 Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x thì f(-1) =
A. – 1 B. – 7 C. 9 D. 7
Câu5 Tam giác ABC có góc B bằng 800 góc C bằng 500 thì số đo góc A bằng:
A. 900	B. 500	C. 400	D. 1800
Câu6 Nếu và thì:
A. b//c	B. a//b	C. a//c	D. 
B. TỰ LUẬN: (7iểm)
Bài1: (1 điểm) Tính: a) b) 
Bài 2: (1điểm) Tìm x biết: x +
Bài3: ( 1,5 điểm) 	Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8; 7; 9. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến, biết rằng số học sinh tiên tiến của lớp 7B ít hơn 7A là 2 học sinh.
Bài 4 ( 3.5ểm) Cho có AB = AC. Tia phân giác của cắt cạnh BC tại M. Đường thẳng qua M vuông góc với AB cắt AB tại H; Đường thẳng qua M vuông góc với AC cắt AC tại K.
 a. Chứng minh .
 	b. Chứng minh từ đó so sánh 2 đoạn thẳng AH và AK.
 	c. Chứng minh .
...
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
A
C
C
C
C
B
A. TRẮC NGHIỆM:(3iểm)
I/ Mỗi câu trả lời đúng ghi 0,5đ
 B. TỰ LUẬN: (7điểm)
Bài 1: (1 điểm) 
a) (0,25đ)
= ( 0,25đ) 
 b) 
 = (0,25đ) = = 	 (0,25đ) 
 	(0,25đ)
Bài 2: (1điểm ) Tìm x biết: x +
	= x + (0,25điểm )
	x = 4 - 	 ( 0,25điểm)
	x = 	 (0,25điểm)	
	x = 	 (0,25 điểm)
Bài3: (1,5 điểm)
	Gọi số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a,b,c.	(0,25 điểm)
	Theo đề bài ta có: và a – b = 2.	(0,25điểm)
	Suy ra được: a = 16; b = 14; c = 18.	(0,75điểm).
	Vậy số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: 16; 14; 18 (học sinh).	(0,25điểm).
 Bài 4: ( 3.5đểm) 
 Vẽ đúng hình – ghi GT, KL đúng (0,5 điểm)
 a) Chứng minh được (1 điểm)
 b) Chứng minh được ( 0,5 điểm )
 - suy ra được AH = AK ( 0,5 điểm)
 c) Gọi giao điểm của HK và AM là I. 
 Chứng minh được . 	 ( 0,5 điểm) 
 Từ suy ra mà 
 nên ( 0,5 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem_tra_hoc_ky_II.doc