Đề kiểm tra chất lượng học kì I Toán lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Lấp Vò

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 667Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kì I Toán lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Lấp Vò", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng học kì I Toán lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Lấp Vò
PHÒNG GD ĐT LẤP VÒ ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I - NH: 2016 - 2017
 ĐỀ ĐỀ XUẤT	
MÔN: TOÁN 7
 THỜI GIAN: 90 PHÚT (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (1, 5 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau đây :
1/
2/
3/	
Câu 2: (2,0 điểm)
1/Thực hiện phép tính 
2/Tìm x, biết :
	a/
	b/
Câu 3: (2,5 điểm)
1/Cho hàm số y = f(x) = 4x
	a/Tính 
	b/Vẽ đồ thị của hàm số trên.
2/Nhà ông Minh có một khu vườn hình chữ nhật biết chu vi của khu vườn đó là 200m2 và tỉ số của hai kích thước của khu vườn là .
	a/Tính hai kích thước của khu vườn đó.
	b/Ông Minh tính rằng cứ 100m2 thì trồng được 6 cây quýt đường. Tính số cây quýt đường trồng được trong khu vườn của ông Minh.
Câu 4: (2,0 điểm) 
Cho tam giác ABC có . Vẽ tia AD là tia phân giác của góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC.
	1/Tính số đo của góc C.
	2/Chứng minh : AD // BC.
Câu 5: (2,0 điểm)
Cho tam giác ABC có AB = AC. Vẽ tia phân giác AH của góc BAC (H thuộc BC).
	1/Chứng minh : .
	2/Chứng minh: .
Hết.
ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO THI HỌC KÌ I - NH: 2016 - 2017
MÔN: TOÁN 7
Câu 1
Đáp án
Điểm
1
0,25-0,25
2
0,25-0,25
3
0,25-0,25
Câu 2
1
0,25-0,25
2a
0,25
0,25
2b
0,25-0,25
Câu 3
1a
0,25
0,25
1b
x
0
1
y = 4x
0
4
Vẽ đúng 
0,25
0,25
2a
Gọi x,y là hai kích thước của khu vườn hình chữ nhật của ông Minh
Ta có: và 
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
Suy ra : x = 20.1=20 và y = 20.4 = 80
Vậy hai kích thước của khu vườn hình chữ nhật của ông Minh là 20m và 80m.
0,25
0,25
0,25
0,25
2b
Diện tích khu vườn của ông Minh là 20.80 = 1600m2.
Số cây quýt đường trồng được trong khu vườn của ông Minh là 
1600 : 100 . 6 = 96 cây
0,25
0,25
Câu 4
1
Ta có : 
0,25
0,25-0,25
2
Số đo góc ngoài tại đỉnh A là 1800 – 800 = 1000
Suy ra: 
Mà và là hai góc ở vị trí so le trong nên AD // BC
0,25
0,5
0,25
0,25
Câu 5
1
Xét và có
AH là cạnh chung
Suy ra = (c.g.c)
Suy ra: (hai góc tương ứng).
0,25
0,25
0,25
0,25
2
Vì = (chứng minh ở câu 1)
nên 
mà (hai góc kề bù)
Suy ra: 
Vậy 
0,25
0,25
0,25
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KHOI 7- HK1.doc