Kiểm tra 45 phút chương I Hình học 7 (Tuần 8-Tiết 16)

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 937Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút chương I Hình học 7 (Tuần 8-Tiết 16)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút chương I Hình học 7 (Tuần 8-Tiết 16)
 Ngày soạn:05/09/2015
 Ngày dạy:16,17/08/2015 tại lớp 7A1,3
Tuần 8-Tiết 16
KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I(HH)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Kiểm tra các kiến thức về: đường thẳng vuơng gĩc và đường thẳng song song.
2. Kỹ năng
- Vận dụng linh hoạt các tính chất, định lí vào các bài tập
3. Thái độ
- Rèn luyện tư duy logic, tư duy vấn đề tốn học một cách cĩ hệ thống.
- Rèn luyên tính cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ, lập luận chặt chẽ, trình bày khoa học.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Đề kiểm tra.
2. Học sinh: dụng cụ học tập, giấy nháp, thước kẻ.
III. Tiến trình tiết dạy
 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp
2.Ma trận (kèm theo)
 3. Đề bài
Câu 1: (1,0đ)
Trong Hình 1 cĩ mấy cặp gĩc đối đỉnh? Hãy nêu tên các cặp gĩc đĩ. 
Câu 2: (0,5đ)
Cho điểm A và đường thẳng d. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua điểm A và vuơng gĩc với đường thẳng d. 
Câu 3 : (1,0đ) 
Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm. Hãy vẽ đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB.
Câu 4: (2,0đ) 
Xem Hình 2. Hãy cho biết:
a)Gĩc so le trong với ? 
b)Gĩc đồng vị với ?
c)Gĩc đồng vị với ?
d)Gĩc trong cùng phía với ?
Câu 5: (4,0đ) 
Xem Hình 3, cho biết và 
a) Vì sao a//b? 
b) Tính ?
c) So sánh và .
d) Tính ?
Câu 6: (1,5đ) 
Định lí: “ Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”.
Hãy vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu cho định lí trên.
4. Đáp án và thang điểm
Tĩm tắt lời giải
Thang điểm đạt được
Câu 1: Cĩ hai cặp gĩc đối đỉnh:
 và 
 và 
0,5 đ
0,5 đ
Câu 2: 
0,5đ
Câu 3: 
1,0 đ
Câu 4: 
Gĩc so le trong với là .
Gĩc đồng vị với là .
Gĩc đồng vị với là 
Gĩc trong cùng phía với là 
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 5:
a) Ta cĩ: 
Theo tính chất 1 của quan hệ giữa tính vuơng gĩc với tính song song suy ra: a//b.
b) Do và là hai gĩc so le trong bằng nhau
Suy ra: =
c) Do và là hai gĩc đồng vị bằng nhau.
Suy ra: = 
d) Vì và là hai gĩc trong cùng phía bù nhau.
Nên ta cĩ: +
Suy ra: 
0,25đ
0,25đ
0,5 đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,5 đ
Câu 6: 
GT
a//b; c//b
KL
a//c
0,5đ
0,5đ
0,5đ
( HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
5. Dặn dị
- Xem trước bài “Tổng ba gĩc của một tam giác”.
+ Tổng ba gĩc của một tam giác bằng bao nhiêu?
+ Thế nào là gĩc ngồi, gĩc trong của một tam giác?
+ Trả lời ?1,?2,?3,?4.
- Đọc trước “Nhà tốn học Pytago”
 Duyệt của BGH	Duyệt của TT	 GVBM
 	Hồ Thị Cúc	 Nguyễn Bin

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_HINH_7_CHUONG_I.doc