Giáo án Môn: Công nghệ 7

doc 3 trang Người đăng haibmt Lượt xem 1125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Môn: Công nghệ 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Môn: Công nghệ 7
M«n: C«ng nghÖ 7
MA TRẬN 
 Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TL
Thấp
Cao
TN
TL
TN
TL
1. Biện pháp cải tạo đất và bảo vệ đất
1.Xác định được các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất
7.Biết được tác dụng của bón lót và bón thúc trong nông nghiệp.	
10.Biết được quá trình sản xuất cây sắn từ khi trồng đến khi thu hoạch và chế biến nông sản.
Số câu
Số điẻm
Tỉ lệ
1
C1-5
0.5đ
1
C7-3
2đ
1
C10-4
2đ
3
4,5đ
2. Vai trò của giống
2.Hiểu vai trò của giống. 
Số câu
Số điẻm
Tỉ lệ
1
C2-1
0.5đ
1
0.5đ
3. Sản xuất và bảo quản hạt giống
3. Biết được phương pháp chiết cành đượcdùng cho giống cây nào 
Số câu
Số điẻm
1
C3-4
0,5đ
1
0.5đ
4. Sâu bệnh hại cây trồng
4. Biết được giai đoạn biến thái của côn trùng
8.Xác định được ưu, nhược của PP thủ công.
Số câu
Số điẻm
1 
C4-2
0.5đ
1
C8-2
2đ
2
2.5đ
5. Làm đất
5. Hiểu được các công việc làm đất
Số câu
Số điẻm
1 
C5-3
0.5đ
1
0.5đ
6. Chăm sóc và thu hoạch nông sản,xen canh ,tăng vụ.
6.Biết được biện pháp xen canh,tăng vụ.
9.Xác định được các phương pháp thu hoạch nông sản
Số câu
Số điẻm
1
C6-6
0,5đ
1
C9-1
1đ
2
1,5đ
Tổng số câu
Tổng số điểm
2
1đ
 4 
 2đ
3 5đ
1
2đ
10
10đ 
PHÒNG GD VÀ ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS MINH TÂN
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKI: 2015-2016
 MÔN: CÔNG NGHỆ 7
 Thời gian: 45 phút
 Ngày KT:
I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm). Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Vai trò của giống cây trồng là:
A. Tăng năng suất cây trồng	 	
B. Tăng chất lượng nông sản
C. Tăng năng suất, chất lượng nông sản 
D. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và thay đổi cơ cấu cây trồng.
Câu 2: Các giai đoạn biến thái hoàn toàn của côn trùng gồm:
A. Trứng – Sâu non – Sâu trưởng thành – Nhộng.
B. Trứng – Nhộng – Sâu non – Sâu trưởng thành.
C. Trứng – Sâu non – Nhộng – Sâu trưởng thành.
D. Sâu non – Sâu trưởng thành – Nhộng – Trứng
Câu 3: Quy trình làm đất trồng rau:
A. Đập đấtà Cày đấtà Lên luống	C. Lên luốngà Cày đấtà Đập đất
B. Cày đấtà Lên luốngà Đập đất	D. Lên luốngà Đập đấtà Cày đất
Câu 4: Phương pháp chiết cành; ghép cành (ghép mắt) thường áp dụng cho loại cây nào:
A. Cây lương thực: Lúa; ngô; khoai; sắn	C. Cây dây leo: mướp; bầu; bí
B. Cây ăn quả; cây cảnh; cây hoa	D. Cây rau
Câu 5: Đất chua là đất có độ pH:
A. pH = 6,6- 7,5	B. pH > 7,5	C. pH= 7,5 	D. pH < 6,5
Câu 6: Nếu dùng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì ?
 A. Tăng vụ gieo trồng trong năm B. Giảm vụ gieo trồng trong năm 
 C. Không tăng cũng không giảm. D . Xen canh
II. Tự luận:	(7đ)
Câu 1: Ghi vào tờ giấy thi tên các phương pháp thu hoạch nông sản: (1đ)
Tranh 1 Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4
Câu 2 : Để phòng chống sâu, bệnh hại cây trồng thì người ta hay dùng phương pháp thủ công : (2đ)
Nêu đặc điểm của phương pháp này
Hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của phương pháp.
Câu 3: Thế nào là bón lót, bón thúc? Nêu một số cách bón phân mà em biết ? Ở địa phương em thường áp dụng cách bón phân nào? Cho loại cây gì ? ( 2 đ ) 
Câu 4 : Trình bày quy trình sản xuất( từ khi còn là hạt giống đến khi thu hoạch) cây nông nghiệp :Sắn. (2đ)
 ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM CHẤM 
MÔN : CÔNG NGHỆ 7
NĂM HỌC : 2015- 2016
tr¾c nghiÖm: (3 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
D
C
B
B
D
A
ii. tù luËn: (7điểm)
C©u
®¸p ¸n
§iÓm
1 (1đ)
Hình 1- phương pháp hái Hình 2- phương pháp nhổ
Hình 3- phương pháp cắt Hình 4- phương pháp đào
Mỗi ý đúng 0,25đ
3
- Phương pháp thủ công: Dùng tay bắt sâu; ngắt bỏ những cành lá bị sâu bệnh. Cũng có thể dùng vợt; bẫy đèn; bả độc để diệt sâu bệnh
0,5đ
- Phương pháp thủ công:
+ Ưu điểm: Không gây ô nhiễm môi trường; tiết kiệm kinh tế
+ Nhược điểm: -Mất thời gian; công sức
 -nếu trồng trọt nhiều thì làm không đảm bảo;
 - diệt sâu bệnh chậm
0,5đ
1đ
1
(2 điểm)
- Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. Bón phân có bón vãi, bón theo hàng, theo hốc hoặc phun trên lá. 
- Ở địa phương em thường bón vãi cho đậu, bón theo hốc đối với cây ăn quả, bón theo hàng đối với ngô, phun trên lá đối với rau cải,. 
1 điểm
1 điểm
Mỗi ý 
1đ
4
(2đ)
+ Làm đất: -Cày; bổ hố
 - bón phân lót
+ Trồng: Đặt hom.
+ Chăm sóc:Nhổ cỏ; vun xới; tỉa- dặm cây; 
 -bón phân thúc khi cây đang sinh trưởng và phát triển 
+ Thu hoạch: nhổ
+Chế biến:xắt lát,tinh bột..
+ Bảo quản: Cất nơi khô Ráo ,kho.
Mỗi ý 0,25đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_cn7hki.doc