Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán Lớp 7 - Năm học 2013-2014 - Phòng GD & ĐT Nông Cống

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 28/11/2023 Lượt xem 116Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán Lớp 7 - Năm học 2013-2014 - Phòng GD & ĐT Nông Cống", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán Lớp 7 - Năm học 2013-2014 - Phòng GD & ĐT Nông Cống
Phòng GD&ĐT Nông Cống ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC
 2013-2014
 ĐỀ CHÍNH THỨC
 MÔN: TOÁN
 Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề )
 ( Đề gồm 5 bài trong 1trang )
 ĐỀ BÀI:
Câu 1: (6,0 điểm)
a, Biết: f(x)=+2++3 ; g(x)=--
 Tìm h(x)= 2 f(x) - g(x)
b, Chứng minh rằng : A(x)= không có nghiệm
c, Tính giá trị biểu thức A=+ với a-b=7 ( a,b khác 3,5 )
d, Ta viết lần lượt các phân số sau: 
 Số đứng ở vị trí nào trong các phân số trên?
Câu 2: (4,0 điểm)
a, Tìm x biết: + + = + 
 Thay x tìm được để tính A = 1+ + ++.............+ +
b, Tính giá trị nhỏ nhất của :
 B= + + + + + 2014
Câu 3: (2,0 điểm)
 Chứng minh định lý: '' Hai đường phân giác ngoài và một đường phân giác trong xuất phát từ ba góc khác nhau của một tam giác thì đồng quy tại một điểm ''.
Câu 4: (6,0 điểm)
 Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa điểm A, bờ là BC vẽ các tia Bx và Cy cùng vuông góc với BC. Lấy M thuộc cạnh BC ( M khác A và B); đường thẳng vuông góc với AM tại A cắt Bx, Cy lần lượt tại H và K.
 a, Chứng minh: BM = CK
 b, Chứng minh A là trung điểm của HK 
 c, Gọi P là giao điểm của AB và MN, Q là giao điểm của AC và MK. 
 Chứng minh: PQ song song với BC.
Câu 5:(2,0 điểm): Tìm a , b , c biết: a = 2b = c và +-= a + - 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_giao_luu_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2.doc