Đề kiểm tra 1 tiết môn: Đại số lớp 7 hay

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 679Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Đại số lớp 7 hay", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Đại số lớp 7 hay
Thầy cô và các em tham khảo dưới đây: 2 đề kiểm tra chương 1 đại số lớp 7 tuyển chọn hay nhất. Đề kiểm tra sẽ giúp các em ôn luyện thật tốt để chuẩn bị kì thi sắp tới.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ lớp 7
I. Tự luận
Bài 1: Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể)
Bài 2: Tìm x biết:
Bài 3:
II. Trắc Nghiệm
Câu 1: Cho x = | x|  kết quả nào đúng sau đây
a. x = 0      b. x = 1       c. x > 0            d. x ≥ 0
Câu 2: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỷ 2/-5?
Câu 3:  giá trị của x bằng bao nhiêu?
a. 63    b. 1/7      c. 7       d. 0,7
Câu 4: 76 + 75 – 74 chia hết cho:
a. 5       b.7          c.11                 d. Cả 3 số trên
Câu 5: Kết quả nào sau đây là đúng ?
Đề 2
I. Tự Luận
Bài 1: Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nếu có thể)
Bài 2: Tìm x biết
Bài 3: 
II. Trắc nghiệm
Câu 1. Cho x = | x | Kết quả nào đúng nhất sau đây:
a. x = 0   b. x ≥ 0     c. x = 1    d. x > 0
Câu 2. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỷ 3/-7?
Câu 3: 
a. 124   b.1/5        c. 5             d. 0,5
Câu 4: 57 – 56 +55 chia hết cho:
a. 5    b.3      c.7          d.Cả 3 số trên
Câu 5: Kết quả nào sau đây là đúng ?

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_khao_sat_giua_ki_1_Toan_7.doc