Đề tham khảo kiểm tra học kỳ I môn Toán 7 năm học 2016 - 2017

docx 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 553Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo kiểm tra học kỳ I môn Toán 7 năm học 2016 - 2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tham khảo kiểm tra học kỳ I môn Toán 7 năm học 2016 - 2017
Trường THCS Đoàn Thị Điểm
ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I 
MÔN TOÁN LỚP 7 Năm học 2016-2017
Bài 1 (3 điểm) Thưc hiện phép tính :
Bài 2 (3 điểm) Tìm x,y biết:
Bài 3 ( 1 điểm) 
 Biết chu vi của một tam giác là 45 cm . Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó biết rằng độ dài ba cạnh của tam giác tỉ lệ nghịch với các số 3;4;6
Bài 4 (3 điểm) 
Cho tam giác nhọn ABC ( AB < AC) Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điêm K sao cho IK = IB .
Chứng minh ABI = CKI.
Chứng minh KC //AB.
Trên đoạn thẳng IA lấy D ,trên đoạn thẳng IC lầy F sao cho ID = ÌF cao cho ID = IF.Chứng minh DB // KF

Tài liệu đính kèm:

  • docxDTD-LOP 7 -TK HK1 (1617).docx