Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học: 2015-2016 môn thi: Toán 7

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 919Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học: 2015-2016 môn thi: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học: 2015-2016 môn thi: Toán 7
PHềNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO 
VIỆT YấN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
GIỮA HỌC Kè I
NĂM HỌC: 2015-2016
MễN THI: TOÁN 7
 Thời gian làm bài: 90 phỳt
Cõu 1. (2 điểm):
 Thực hiện phộp tớnh:
	a) A = 
	b) B = 
Cõu 2. (3 điểm): 
 	1. Tỡm x, biết:
 	 a) 
 	 b) 
 	2. Tỡm x, y biết: và x – 3y = - 35
Cõu 3. (1.5 điểm):
Tớnh chu vi và diện tớch của một mảnh vườn hỡnh chữ nhật cú chiều dài là 12,188 m và chiều rộng là 2,6 m (làm trũn kết quả đến hàng đơn vị). 
Cõu 4. (2.5 điểm): 
Cho tam giỏc ABC cú. Tia phõn giỏc của gúc A cắt BC tại D. Kẻ AH vuụng gúc với BC (H BC).
Tớnh số đo ?
Tớnh số đo ? 
Tính số đo ?
Cõu 5. (1 điểm): Cho P = 
	Tớnh giỏ trị của P biết cỏc số x; y; z tỉ lệ với 5; 4; 3
------------------Hết------------------
PHềNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO 
VIỆT YấN
HƯỚNG DẪN CHẤM 
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC: 2015–2016
MễN: TOÁN 7
I. Hướng dẫn chung
1. Giỏm khảo cần nắm vững yờu cầu chấm để đỏnh giỏ tổng quỏt bài làm của thớ sinh. Linh hoạt trong việc vận dụng đỏp ỏn và thang điểm. Tựy theo mức độ sai phạm mà trừ điểm từng phần cho hợp lớ, tuyệt đối trỏnh cỏch chấm đếm ý cho điểm một cỏch mỏy múc, khuyến khớch những bài viết cú tớnh sỏng tạo. 
2. Việc chi tiết húa điểm số của cỏc ý (nếu cú) phải đảm bảo khụng sai lệch với tổng điểm của mỗi phần và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. Làm trũn điểm số sau khi cộng điểm toàn bài (lẻ 0.25 làm trũn thành 0.5; lẻ 0.75 làm trũn thành 1.0).
II. Đỏp ỏn và thang điểm
CÂU
YấU CẦU
ĐIỂM
1
a) A = 
1đ
b) B =
1đ
2
1a) 
x.(-12 ) = 20.15 
=> x = -25 
0.5đ
0.5đ
1b) 
2x – 3 =2015 
 2x = 2018
x = 1009
Hoặc 2x - 3 = - 2015
 2x = - 2012
 x = 1006
Vậy x 1009; - 1006
0.25đ
0.25đ
0,5đ
2. Tỡm x, y biết: và x – 3y = - 35
Do => 
áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
=> 
Vậy x =10; y = 15
0.5đ 
0.5đ 
3
Chu vi của mảnh vườn hỡnh chữ nhật là:
( 12,188 + 2,6 ).2 = 29,576 
0.5đ
 30 (m )
0.25đ 
Diện tớch của mảnh vương hỡnh chữ nhật là:
12,188 x 2,6 = 31,6888 (m2)
0.5đ
 32 (m2)
0.25 đ
4
Vẽ hỡnh ghi GT – KL đỳng 
0.5đ
a, ABC cú:
++= 1800 ( ĐL tổng ba gúc của một tam giỏc)
 = 720
1đ
b. Ta cú: 
=( AD là tia phõn giỏc của )
 => = Â1 = 360.
Trong tam giác ABD có:
 = 1800 – – (định lí tổng 3 góc)
 = 1800 – 750 – 360 = 690. Vậy = 690
c) Trong tam giác HAD có: =900
 + = 900( Định lí trong tam giác vuông)
 = 900 - = 900 - 690 = 210
0.5đ
0.5đ
5
Theo bài ra ta cú: (1)
Vậy 
0.25đ 
0.25đ
0.25đ 
0.25đ 

Tài liệu đính kèm:

  • docks_giua_ki_1_toan_7_1516.doc