Đề ôn tập kiểm tra chương 1 Đại số lớp 7

docx 1 trang Người đăng dothuong Lượt xem 682Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập kiểm tra chương 1 Đại số lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn tập kiểm tra chương 1 Đại số lớp 7
ĐỀ Ôn tập chương 1 đại số
Bài 1 : Thực hiện các phép tính :
Bài 2 :
a) (x -3/4)² -1 = 8
b) lx + 2l + 5,5 = -4,5 . (-√9)
Bài 3 : 
a. Tìm một số gồm ba chữ số. các chữ số tỉ lệ với 1;2;3 và có tổng là 18. Biết rằng số đó nhỏ hơn 500 và chia hết cho 2.
b. 1 lớp có 45 học sinh gồm 3 loại là giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh trung bình bằng 1/2 số học sinh khá và số học sinh khá bằng số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại của lớp đó.
c. Từ tỉ lệ thức : a/b = c/d ( với a, b, c, d ≠ 0) suy ra tỉ lệ thức : 
Bài 4 : 
So sánh hai số : a = 15120 :2560 và  b = 245.215.460
Bài 5: Tính giá trị của biểu thức 
A = 12+22+..+202
Mở rộng Tính B= 12+22+.+ (n-1)2+ n2
Bài 6: Cho tam giác ABC. M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho BM = MD.
 a/ Chứng minh : DABM = DCDM
b, Chứng minh : AB // CD 
c/ Trên DC kéo dài lấy điểm N sao cho CD =CN (C ≠ N). chứng minh : BN // AC.

Tài liệu đính kèm:

  • docxtoan_lop_7.docx